Stagii europene pentru reușita profesională prin Erasmus+

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică a implementat în perioada 2019 – 2022 proiectul de mobilități profesionale „Stagii europene pentru reușita profesională” cu nr. 2019-1-RO01-KA102-062822. Proiectul a fost aprobat de Agenția Națională în anul 2019 pentru o durată de 14 luni,  aceasta fiind ulterior prelungită până în anul 2022 din cauza pandemiei COVID-19.

Obiectivul general al proiectului a fost optimizarea pregătirii profesionale și personale a elevilor și profesorilor, pentru îmbunătățirea formării inițiale a elevilor, în scopul facilitării tranziției absolvenților de la școală pe piață muncii, urmărindu-se atingerea următoarelor obiective specifice:
1. Dezvoltarea competențelor profesionale a 20 de elevi, calificarea instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze, prin efectuarea de stagii de practică la o firma de profil din Spania.
2. Creșterea abilității de adaptare într-un mediu socio-profesional nou și multicultural, pentru 20 elevi și 2 profesori, prin certificarea rezultatelor obținute prin participarea la un stagiu european.
3. Dezvoltarea competențelor de organizare și coordonare a procesului de pregătire practică în domeniul construcții, pentru 2 profesori de specialitate prin activități de tip job-shadowing în cadrul unei companii din Spania.
4. Dezvoltarea prin cooperare europeană a parteneriatului școlii cu cel puțin 2 parteneri, angajatori și/sau formatori europeni.

Conform candidaturii aprobate, cei 20 de elevi și 2 profesori selectați pentru participarea la stagiile europene au urmat un program de pregătire pedagogică, lingvistică și culturală pentru mobilitate. În cadrul pregătirii pedagogice beneficiarilor de mobilități le-au fost prezentate aspecte referitoare la programul Erasmus, proiect, contractul de finanțare, acordul de formare, programul stagiului, platforma Mobility Tool, raportul final, drepturile, obligațiile și responsabilitățile participanților. Pentru pregătirea lingvistică elevii au beneficiat de licențe de testare și învățare a limbii engleze, precum și de un program de pregătire susținut de profesorii școlii. Pregătirea culturală a cuprins prezentări referitoare la țara gazdă, Spania, orașul Granada și zona înconjurătoare, la limba țării gazdă, religie, tradițiile și obiceiurile locurilor și localnicilor.

În perioada 13 iunie 2022 – 1 iulie 2022, elevii și profesorii Liceului Tehnologic „Nicolae Teclu” Copșa Mică au participat la stagiul de instruire practică, respectiv, de activități job-shadowing, în Granada. Stagiul a fost organizat de firma intermediară M.E.P. Europrojects Granada SL și s-a desfășurat la compania de profil Fundación Laboral De La Construcción Granada. Activitățile organizate pentru cei 20 de elevi și 2 profesori participanți la stagiu, au corespuns acordurilor de formare agreate de unitatea de învățământ cu organizatorii din Spania înainte de începerea programului. Pe parcursul stagiului de practică, elevii au fost coordonați de un tutore desemnat de compania de profil și monitorizați permanent atât de profesorii însoțitori cât și de persoanele desemnate de partenerii spanioli. La finalul programului rezultatele elevilor și profesorilor au fost certificate de organizatori.

Prin participarea la stagiile europene, elevii și profesorii și-au îmbunătățit competențele profesionale, au dobândit noi abilități de comunicare și relaționare la locul de muncă, și-au perfecționat competențele lingvistice de comunicare în limba engleză. Participarea la programul european de activități practice, va facilita tranziția elevilor din școală pe piața muncii, constituind un avantaj important la angajare.

Competențele și cunoștințele dobândite de cadrele didactice precum și implementarea practicilor europene va conduce la creșterea calității procesului educațional al școlii și la îmbunătățirea rezultatelor absolvenților domeniului construcții.

 

prof. Lucia Berger

Liceul Tehnologic Nicolae Teclu, Copșa Mică (Sibiu) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/lucia.berger

Articole asemănătoare