Lucrul în echipă – de la teorie la practică. Proiectele Erasmus+

Proiectele internaționale Erasmus+ sunt o oportunitate excelentă, pentru a scoate în evidență apropierea prin învățare. Munca în echipă este o strategie didactică importantă, ea pune accent pe dezvoltarea competențelor de comunicare interpersonală. Accentul cade, în timpurile noastre, pe elev, pe dezvoltarea competențelor sale de comunicare orală, scrisă, pe dezvoltarea competențelor digitale. Lucrul în echipă este o formă a învățării colaborative, o tehnică de instruire educațională, în care elevii lucrează în grupuri,  pentru a realiza sarcini  și a atinge scopuri comune, fiecare dintre ei contribuind, la aceste obiective, în mod individual.

”Şcoala şi curriculum-ul trebuie să ofere un cadru coerent şi flexibil în care cooperarea şi competiţia, gândirea independentă, opinia liber exprimată şi argumentată, atitudinile sociale pozitive să constituie dimensiuni definitorii”, se stipulează în documentul Ministerului Educației Naționale, al  Consiliul naţional pentru curriculum national, pentru învăţământul obligatoriu, în cadrul de referinţă.

În ghidul proiectelor Erasmus se specifică faptul că implicarea într-un proiect de mobilitate Erasmus+, care să producă efecte pozitive în cadrul instituției/organizației, presupune nu numai efortul unei echipe, ci și o acțiune comună instituțională în care să se regăsească, în mod constant, susținerea întregii comunități (directori, profesori, elevi, părinți, adulți).

De toate aceste idei a ținut cont și proiectul Erasmus+ inițiat de un liceul de prestigiu din Franța, în parteneriat cu alte patru țări: România, Italia, Spania, Portugalia. Titlul proiectului este: Neuroștiințele în serviciul învățării și al prevenirii abandonului școlar.

Acest proiect se înscrie, în întregime, în viziunea fiecărei instituții implicate, care conține următoarele principii : dezvoltarea unei veritabile politici de deschidere spre internațional, în serviciul elevilor și al profesorilor lor, dezvoltarea schimburilor interculturale, lingvistice, compararea sistemelor educative, prin descoperirea de noi metode de învățare, de scenarii pedagogice inovatoare. Această viziune de politică europeană a școlilor implicate permite crearea nu doar a unui cadru modern de realizare a procesului educativ, dar și crearea de  alte oportunități europene, cu scopul de a îmbunătăți  schimbul de bune practici, lucrul în echipă și stimularea implicării actorilor procesului educativ în cât mai multe activități inovatoare. Toate cele cinci licee au o echipă pluridisciplinară, care are ca obiectiv principal implementarea unei deschideri internaționale.

Nucelul în jurul căruia se construiește acest proiect este: neuroștiințele. Neuroștiințe este un termen care definește ansamblul științelor creierului (genetica, biochimia, fiziologia, informatica, farmacologia, neurologia, psihiatria etc.). Exisă o legătură importantă între descoperirile neuroștiinței și domeniile psihologie și educație, întrucât aceste descoperiri permit studierea proceselor mentale valorificate în educație (percepția, atenția, controlul emoțiilor și comportamentului, dezvoltarea limbajului, memorizarea, stresul  etc.).

Totodată, prin toate cunoștințele asimilite, în cadrul acestor întâlniri, se urmărește integrarea școlară a copilului cu probleme. Acest fapt presupune: stimularea unei atitudini favorabile elevului față de școala pe care o urmează; crearea unei stări psihice, prin care acțiunile instructiv-educative devin plăcute; consolidarea  unei motivații puternice care susține efortul copilului în munca de învățare; implicarea în situații în care copilul sau tânărul poate fi considerat un colaborator la acțiunile desfășurate pentru educația sa; corespondența totală între solicitările formulate de școală și posibilitățile copilului de a le rezolva; realizarea unui cadru favorabil realizării de randamente la învățătură.

Pe de altă parte, proiectul este menit să ajute profesorii spre dezvoltarea competenţelor necesare în lupta cu abandonul şcolar, pentru identificarea elevilor cu risc de abandon şcolar timpuriu şi dobândirea unei serii de deprinderi utile, în vederea atenuării ori eliminării fenomenului respectiv.

Activitățile derulate deja în România, la Liceul Teoretic din Carei, în Franța, la Nantes, în Portugalia, la Porto și în Spania, la San Jose, au fost creative, stimulatoare, au scos în evidență efortul comun al tuturor, cadre didactice și elevi, de a se integra într-un proces integrant de descoperire, comunicare, învățare. Elevii au asistat la cursuri despre relația dintre structura cognitivă și manifestările concrete psihologice, au fost implicați în ateliere de creație, au redactat o revistă a proiectului, au realizat călătorii de studiu la facultățile de psihologie din țările menționate și au participat la diferite manifestări culturale, prin activități creative.

Acest proiect european este o șansă extraordinară de a ieși din tiparele rigide ale unui învățământ tradițional restrictiv și de a te deschide spre cunoașterea altor sisteme educative și, nu în ultimul rând, spre autocunoaștere și implicare.

Bibliografie:
1. iteach.ro/experientedidactice/munca-in-echipa-abordari-educationale;
2. erasmusplus.ro/library/Scolar/2016/KA%201/Ghid%20scolar%20si%20adulti;
3. Delacour, Jean – Introducere în științele cognitive, Collegium Polirom, 2002;
4. Lencioni, Patrick – Cinci disfuncții ale muncii în echipă, Curtea Veche, 2007.

 

prof. Dana Pop

Liceul Teoretic, Carei (Satu-Mare) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/dana.pop1

Articole asemănătoare