Importanța activităților extrașcolare la elevii cu dizabilități auditive

Activitățile educative extrașcolare din unitățile de învățământ sunt concepute ca mijloc de dezvoltare personală, ca modalitate de formare și întărire a culturii organizaționale a unității de învățământ și ca mijloc de îmbunătățire a motivației, frecvenței și performanței școlare, precum și de remediere a unor probleme comportamentale ale elevilor. Acestea se desfășoară în afara orelor de curs.

Dintre activitățile educative extrașcolare desfășurate cu elevii cărora le ofer servicii de terapii specifice pot aminti: activități culturale (Ziua Constantin Brîncuși, Ziua lui Mihai Eminescu, Ziua Culturii Naționale, 165 de ani de la Mica Unire, Ziua Marii Uniri), activități civice (Program Internațional LeAF, Cea mai mare lecție din lume, Ziua Educației Globale, Campanie Fundația Sense Internațional România „Și eu am o voce”, Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor – Federația Internațională a comunităților educative, Fundația Sense Internațional România Luna de conștientizare a surdocecității Helen Keller), activități artistice, activități sportive, de educație pentru sănătate, de voluntariat. Acestea mai sus amintite au luat forma unor proiecte sau programe educative, concursuri, festivaluri, expoziții, campanii, schimburi culturale, excursii, vizite, ateliere.

Elevii cu dizabilități auditive au nevoie pe lângă activități formale, de astfel de activități pentru a rămâne motivați și interesați. Astfel, ei învață într-un mod plăcut, atractiv, pe care îl înțeleg și îl acceptă.

Întrucât, consecutiv dizabilității auditive, elevii nu se dezvoltă în domeniul cognitiv și în domeniul limbajului precum colegii tipici de aceeași vârstă, aceștia necesită metode, procedee și activități particularizate care să îi motiveze, să îi intereseze, pentru a învăța mai multe despre lumea înconjurătoare, pentru a se putea integra în societatea din care face parte.

 

prof. Ramona Diaconu

Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu, Iași (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ramona.diaconu1

Articole asemănătoare