Copiii sunt mai puțin cooperanți. Ceaiul de la ora 17

În societatea actuală ne confruntăm tot mai des cu fenomene de refuz din partea preșcolarilor. Judecata acestora corespunde urmărilor date de  valorile grupului de apartenenţă; în acelaşi timp, ceea ce este resimțit ca și comportament necooperant dat de către un copil de la o anumită unitate şcolară, poate trece neobservat în ochii copiilor din altă unitate.

Important este faptul că violenţa verbală nu este percepută în aceeaşi manieră de catre toți copiii. În timp ce cadrele didactice intervin în mediul mediul educațional, un real sprijin vine și din partea familiei prin intermediul parteneriatului grădiniță-familie.

În acest sens, grădinița a organizat o întâlnire periodică sub numele „Ceaiul de la ora 17”, în cadrul căreia cadrele didactice aduc în dezbatere probleme noi apărute la nivelul grupei. Aici sunt două tipuri de probleme:

 1. Probleme comportamentale
 2. Probleme didactice: ritm lent la învățătură, nevoia de recuperare/ sprijin pe partea educațională.

Printre problemele comportamentale sunt incluse aici atitudinile ostile precum: umilirea, jignirea, lipsa de politețe atât față de colegii grupei cât și față de cadrul didactic.

Iar printre problemele din plan didactic, cel mai adesea întâlnit este refuzul preșcolarului de a participa la activități.

Rezultatele şcolare ale copiilor observaţi sunt tot mai slabe, ei nu îşi îndeplinesc sarcinile didactice decât cu mare dificultate, nefiind observate progrese ci mai degrabă, regrese.

În urma observațiilor din timpul activităților liber alese (ALA), a fost creat, informal, un profil generic al copilului preșcolar. Copiii sunt atrași de activități individuale  în detrimentul activităților de grup. Din punct de vedere social, se întâlnesc des cazuri de divorț sau cazuri în care relațiile dintre părinți sunt încordate. Unul dintre părinți este autoritar, nu are empatie față de confesiunile copilului. Mama este depăşită de refuzurile preșcolarului și nu are resurse spre a repara ceea ce nu funcționează în cazul copilului. Preșcolarii fac parte din familii numeroase sau cu cel puțin un frate, și de aici el simte că nu primește suficient sprijin pe partea emoțională. Grupul de prieteni are un comportament similar, fiind încurajați și apreciați de către ceilalți, uneori fiind un „exemplu de urmat”.

Preșcolarii care au o situaţie (didactică) mai bună declanșează sentimentul de invidie, uneori răzbunându-se asupra lor verbal, din cauza faptului că cei din urmă întrerup procesul didactic.

Printre solutiile de remediere, putem enumera:

 • dezvoltarea încrederii în forţele proprii ale copiilor
 • stimularea motivaţiei pentru învăţare
 • îmbunătățirea relaţiei cu colegii
 • şedinte de psihoterapie.

La nivelul colectivului de elevi:

 • favorizarea integrării în grup
 • valorificarea potenţialului fiecărui copil
 • implicarea în activităţi extraşcolare, proiecte şi programe educative
 • rezolvarea crizelor de identitate
 • creşterea stimei de sine
 • integrare în colectiv şi relaţionare pozitivă cu colegii
 • colaborare în realizarea sarcinilor de echipă
 • detensionarea şi îmbunătăţirea situaţiei familiale.

 

prof. Alina Petronela Luca

Grădinița Căsuța Piticilor (Bucureşti) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alina.luca3

Articole asemănătoare