Impactul proiectelor europene în instituția noastră

Programul Erasmus+ este conceput cu scopul de a sprijini eforturile țărilor participante la program de a utiliza în mod eficient talentul și capitalul social al Europei, într-o perspectivă a învățării pe tot parcursul vieții, prin corelarea sprijinului acordat învățării formale, non-formale și informale în domeniile educației, formării și tineretului. Liceul Tehnologic de Transporturi Auto din Târgoviște derulează proiectul „Science is cool!”, în calitate de coordonator.

Combaterea nivelului ridicat al șomajului – mai ales în rândul tinerilor – este una dintre cele mai urgente sarcini pentru guvernele europene. Investiția în cunoștințe, aptitudini și competențe va aduce beneficii pentru persoane fizice, instituții, organizații și pentru societate în ansamblu, contribuind la creșterea economică și la asigurarea echității, prosperității și a incluziunii sociale în Europa și nu numai.

Începând cu 1.09.2019 și până la 31.08.2021, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Târgoviște derulează proiectul Erasmus+ finanțat de Comisia Europeană, cu titlul “Science is cool!” in calitate de coordonator. Partenerii sunt trei instituții din țări europene și anume Liceo Scientifico Pasolini Potenza din Italia Primary School in Gorzyce Wielkie din Polonia și Bayrakli Nuri Atik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi din Turcia.

Scopul proiectului este de a introduce în practica educativă a școlilor partenere abordări noi privind învățarea integrată a științelor, dobândirea de elevi a abilităților și competențelor de învățare care să faciliteze înțelegerea noțiunilor științifice si sporirea interesului elevilor pentru studiul științelor. Activitățile proiectului duc la cunoașterea și înțelegerea unor aspecte ale sistemelor de învățământ din țările partenere și realizarea unui dialog multicultural între toți elevii participanți.

Activitățile din cadrul proiectului vor conduce la îmbunătățirea calității lecțiilor științifice, integrarea TIC, a metodelor nonformale prin cooperare în context European în domeniul educației dar și îmbunătăţirea unor abilităţi specifice pentru creșterea procentului de absolvire la terminarea studiilor și obţinerea unui loc de muncă performant în economia de piaţă. Participanții la proiect își vor dezvolta abilitățile sociale, de comunicare în limbile europene, de cunoaștere reciprocă, cunoașterea de sine prin participarea la programele europene.

Pentru elevi, proiectul nu înseamnă doar exersarea și îmbunătățirea cunoştinţelor de limbă engleză, punerea în valoare a abilităţilor, a calităţilor, ci, mai ales, descoperirea unor aspecte ale istoriei şi a culturii ţărilor implicate în proiect, dar și a unui mod de gândire, de existență ale colegilor din alte ţări. Majoritatea provin din mediul rural, care nu au mai fost plecați în alte țări, acest proiect fiind o oportunitate mare pentru ei. Astfel, relațiile de prietenie ce se stabilesc depășesc barierele lingvistice, trec dincolo de orice diferență culturală, rasială, etnică, religioasă, demonstrând că elevii pot fi promotori ai unor relaţii sociale bazate pe toleranță, empatie și înțelegere.

* * *

Profesor Nicolaescu Ileana Cătălina, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Târgoviște
Profesor Constantinescu Florica, Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Târgoviște

prof. Florica Constantinescu

Liceul Tehnologic de Transporturi Auto, Târgoviște (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/florica.constantinescu

Articole asemănătoare