Go-Lab – O alternativă pentru procesul educațional

Dezvoltarea  rapidă din ultimii ani a instrumentelor digitale oferă multiple  oportunități de exploatare, iar o provocare cu care se confruntă cadrele didactice  este  integrarea în procesul de învățare a  laboratoarelor la distanță și virtuale  reprezentând   instrumente  esențiale, pentru că motivează  elevii să participe activ la știință.

Proiectul  Next-Lab continuă misiunea proiectului Go-Lab,  promovează metode de predare inovatoare și interactive în școlile primare,  gimnaziale și liceale și se  concentrează asupra introducerii educației științifice bazate pe anchetă (IBSE).

Go-Lab – Next-Lab oferă  instrumente  de învățare online despre subiecte științifice, care conțin laboratoare virtuale și în plus cu instrumentul de editare  Graasp  profesorii pot crea propriile scenarii de învățare cross-curricular și pentru a le împărtăși cu elevii.

Proiectul Go-Lab are ca scop:

1.  Crearea unui cadru pedagogic de anchetă de a învăța cu laboratoare online.
Acesta va cuprinde  structura proceselor de  anchetă  și pentru fiecare proces o selecție de instrumente de orientare cognitivă. Instrumentele de orientare pot fi definite ca  parte a Go-Lab, spații de învățare online sau ca activități ce pot fi  incluse într-un set de scenarii concrete la clasă în care laboratoarele online, joacă un rol esențial.

2. Construirea unei comunități  Go-Lab
Comunitatea  își va  propune să creeze un grup de laboratoare online  pentru a oferi acces la un set  de laboratoare de știință  la distanță. Prin utilizarea acestor laboratoare online, elevii vor fi sprijiniți  în înțelegerea aspectelor științifice  legate de viața reală și luarea deciziilor cu privire la orientarea către știință.

3. Oferirea de acces  gratuit pentru laboratoarele online și facilități de personalizare.
Portalul va fi o poartă de acces unică pentru laboratoare online și va oferi servicii de plug-in  și partajare cu ușurință online, precum și servicii de integrare caracteristici suplimentare , cum ar fi “Google Analytics”. Caracteristici personalizate  și unele aplicații legate de informare  vor fi proiectate ținând cont de preferințe, niveluri de competență, domeniile în care se încadrează precum  și contexte de învățare.

4. Construirea unei rețele  de comunicare.
Go Lab va implica profesori, elevi  și cercetători în activități de învățare, de colaborare , prin crearea unei rețele de învățare deschise, ce va  contribui la extinderea  dialogului  între oamenii de știință și comunitatea educațională, va fi necesară o colaborare între școli și organizații de cercetare, pentru a ajuta  tinerii să dobândească o mai bună înțelegere a rolului științei în societate.

Adresa platformei este  www.golabz.eu/

Laboratoarele virtuale   sunt  foarte utile în predarea științei, mai ales  în cazurile în care activitățile experimentale trebuie efectuate rapid și care nu permit observarea și măsurarea în siguranță, iar anumite  experimente  implică riscuri pentru sănătatea și integritatea fizică a elevilor.

Prin utilizarea laboratoarelor virtuale se încurajează colaborarea și comunicarea dintre profesori și elevi, iar aceștia pot participa  activ la procesul de învățare prin punerea de  întrebări, care îi  va ajuta  la formularea concluziilor, înțelegerea greșelilor și evidențierea oricărei concepții greșite.

Învăţarea bazată pe laboratoare online  reprezintă o abordare care presupune un stil de învăţare activ  prin  integrarea  în programele  de învăţare  a platformelor  online în funcţie de stilurile de învăţare ale elevilor şi de tipurile de inteligenţă ale acestora.

Elevul trebuie să fie implicat în procesul propriei  educaţii şi trebuie  îndrumat să devină  responsabil pentru progresele pe care le face. Integrarea experimentului de laborator în lecţie poate conduce la realizarea unor produse  utilizabile  făcând  conexiune cu alte discipline.

Există posibilitatea de a grupa  activităţile de colaborare, învăţare în mediul online ceea ce constituie un instrument puternic pentru implementarea metodologiilor moderne de  învăţare, concentrându-se pe individul instruit. Cu laboratoarele virtuale, elevii dobândesc un instrument cu care să experimenteze fără limitări de spațiu sau de timp și  care sunt  disponibile pe tot parcursul anului, deasemena pot dobândi  abilități computerizate mai bune prin utilizarea mediilor virtuale  și  pot fi considerate abilități de învățare pe tot parcursul vieții prin orientarea către domeniul  S.T.E.M. (Știință-Tehnologie-Inginerie-Matematică).

STEM se bazează pe teoria socială a carierei cognitive pentru a testa un cadru conceptual pentru a înțelege despre importanța studierii  despre Știință,Tehnologie, Inginerie și Matematică. Profesorii care au o  pasiune pentru predare sunt încrezători, flexibili, responsabili, pot implementa activități bazate pe munca în echipă, se pot concentra pe o educație S.T.E.M,  pot utiliza și  organiza  activitatea în funcție de elevi  de stilul de învățare al acestora, precum și  de  de disponibilitățile pe care  le au în ceea ce privește orientarea  către o meserie sau carieră în domeniul educației S.T.E.M.

Profesorii ar trebui să reducă  decalajul dintre educația informală  și cea nonformală, prin realizarea de materiale educaționale și implementarea de  activități care să promoveze învățatea prin descoperire, să dezvolte gândirea critică,  să  invite la ore experți din mediul de afaceri, care  să participe la activitățile lor didactice, concentrându-se asupra experimentelor legate de viața  reală.

Domeniul S.T.E.M.  presupune metode active prin care elevii să fie determinați să dea frâu liber creativității, imaginației și spiritului de inovație. În  activitatile de predare trebuie integrate aplicații  variate și  de pe platforma   online Go-Lab   pentru că  această platformă permite accesul la surse de informare si cunoaștere mai extinse și mai variate, promovează  munca independentă, inventivitatea şi creativitatea elevilor dar și pentru că este mai ușor de utilizat și de implementat la clasă.

Go-Lab   o platformă cu licenţă gratuită  ce  permite oricărui profesor   să contribuie la elaborarea  sau îmbunătăţirea de “ILS-uri  -Inquery Learning Spaces “ , cunoscută ca un spațiu  virtual de învățare ce oferă  un mediu interactiv şi integrat, centrat pe învăţare, predare, evaluare și care  presupune o învăţare prin colaborare, bazată pe proiecte, sarcini individuale dar şi de grup.

Toate “ ILS”-urile   create nu sunt  doar niște activități în sine, ci  produsele lor sunt integrate și valorificate mai departe de către alti profesori  pentru îmbunătățirea  sau crearea unor noi “ ILS-uri” sau    pentru a le  integra în curriculum ori în  proiecte colaborative online.

Go-Lab  constituie  o punte de legătură între mulți profesori din Europa, dar și din   afara UE  pentru că este o resursă importantă de idei pentru activități de învățare  și  poate contribui la dezvoltarea unei  comunități   puternice  în domeniul educativ online.

Din punctul meu de vedere, învăţarea devine eficientă când profesorul construieşte un material de învăţare, pentru ca elevii  să interacţioneze cu acest material  şi să experimenteze, pentru a înţelege.

Conceptele de bază ale învățării S.T.E.M.  ne înconjoară în fiecare zi, iar angajarea elevilor  în activități practice S.T.E.M.  desfășurate în aer liber vor fi o modalitate remarcabilă de a-i  implica în învățarea bazată pe natură. Lumea are nevoie de copii care să  poată cuceri cele mai noi tehnologii și să poată  găsi  soluții curajoase pentru a rezolva problemele provocatoare ale unei lumi noi.

Activitățile S.T.E.M. în aer liber vor crea  următoarea generație de inventatori, inovatori și lideri, prin deschiderea minții lor spre complexitățile ascunse în frumusețea științei și tehnologiei.

prof. Lidia Ristea

Liceul Tehnologic Teodor Diamant (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/lidia.ristea

Articole asemănătoare