Utilizarea cântecului la ora de limba franceză

În general, cântecul este o lucrare creativă care nu a fost creată în scopuri educaționale, înscriindu-se astfel în panoplia documentelor autentice. Combinând  muzica, cuvântul și abilitățile interpretului, cântecul dobândește caracteristici unice care îl deosebesc de alte documente autentice.

Cântecele sunt din ce în ce mai utilizate în învățarea limbilor străine, fiind surse bogate de limbaj autentic și variat. În cântec se găsesc diferite  registre ale limbii, accente regionale, utilizări familiare, toată bogăția unei limbi vii, elemente care lipsesc din manualele tradiționale. Cântecul face posibilă urmărirea în timp real a evoluțiilor lingvistice și a tendințelor lingvistice.

Amestec de limbaj, muzică și fonetică, cântecul este locul unde intonația, ritmul și accentul sunt prezentate în context. Competențele de comunicare necesită, pe lângă sintaxă și lexic, o stăpânire a aspectelor fonetice și a elementelor prozodice. Problemele pronunțării cursanților pot fi îmbunătățite prin utilizarea cântecelor, acestea constituind un adjuvant valoros în fonetica corectivă. Numeroase studii au arătat că muzica îmbunătățește discriminarea fonetică.

Un alt avantaj al utilizării cântecelor la ora de limba franceză este că acestea facilitează învățarea. Muzica ajută la memorarea informațiilor prin activarea structurilor creierului  implicate în procesele de memorie. Repetarea structurilor lingvistice ajută la memorarea automatismelor lingvistice de către elevi. Astfel, cântecul este ușor de reținut. Mai mult decât sunetul, muzica este un stimulent sonor care activează multe zone ale creierului. Atunci când se adaugă la un alt stimul, cum ar fi imagini ale unui clip video, efectul este mai puternic, iar potențialul muzicii este, la rândul său, adâncit.

Utilizarea cântecului în cadrul orelor de limba franceză este  recomandată deoarece activează motivația elevului, un factor determinant în procesul de învățare. Pentru elevi limba franceză este doar o altă disciplină. Profesorul este cel care trebuie să stimuleze motivația elevilor săi printr-o învățătură originală, inventivă și dinamică. Motivația internă, strâns legată de plăcerea învățării, servește ca sprijin pentru atenția și memorarea cunoștințelor. Mesajul și sentimentele transmise de cântec  sunt factori care motivează învățarea, creând o atmosferă plăcută, diferită de atmosfera tradițională din timpul orelor.

Cântecul îndeplinește în cadrul orei de limba franceză o funcție culturală și interculturală. Deseori auzim despre conceptul de plurilingvism, care a devenit important în învățarea limbii franceze. Abordarea multilingvă a unei limbi străine înseamnă că această limbă va fi învățată într-un context cultural. Obstacolele în calea comunicării interculturale sunt uneori greu de depășit. La nivel cognitiv, elevii nu dispun de cunoștințe despre alte culturi, în timp ce la nivel emoțional, învățarea culturală este adesea împiedicată de subiectivitate, stereotipuri și respingerea diferențelor. Dar cântecul, instrumentul distractiv de învățare, poate fi o abordare care ajută la depășirea acestor bariere culturale. Cântecul reflectă realitatea complexă și contrastantă a Franței contemporane.

Concluzionând, cântecul este o resursă valoroasă de învățământ cu posibilități nelimitate de utilizare. Profesorul poate viza abilități diferite în funcție de nivelul elevilor. Cu debutanți, profesorul se poate baza pe cântece pentru a lucra pronunția, fonetica, flux, ritmul. Ascultarea și reproducerea versurile conduc la formarea de automatisme pe care elevii le pot utiliza apoi în comunicarea orală. În termeni de vocabular, melodiile conțin expresii cheie utile în viața de zi cu zi. Pentru un nivel intermediar și avansat, melodiile pot fi folosite pentru a dezvolta diverse competențe.

prof. Mădălina Cucăilă

Colegiul Tehnic Ion Mincu, Tg-Jiu (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/madalina.cucaila

Articole asemănătoare