Experiență Erasmus+ la Bologna: „Teaching entrepreneurship and leadership at school”

„Erasmus+ este programul UE în domeniile educației, formării, tineretului și sportului pentru perioada 2014-2020. Educația, formarea, tineretul și sportul pot avea o contribuție majoră la abordarea schimbărilor socioeconomice, principalele provocări cu care Europa se va confrunta până la sfârșitul deceniului, și la punerea în aplicare a agendei de politici europene pentru creștere economică, locuri de muncă, echitate și incluziune socială”.[1]

„Europa are nevoie de societăți mai coezive și incluzive care să permită cetățenilor să joace un rol activ în viața democratică. Educația și activitățile de tineret reprezintă elemente esențiale pentru promovarea valorilor europene comune, a integrării sociale, pentru consolidarea înțelegerii interculturale și a sentimentului de apartenență la o comunitate și pentru prevenirea radicalizării violente”.[2]

În perioada 22-28 august 2021, am avut prilejul să fac parte din echipa de proiect în mobilitatea desfășurată la Bologna în Italia, din partea Liceului Tehnologic Special “Vasile Pavelcu” din Iași. Cursul de formare pentru profesori “Teaching entrepreneurship and leadership at school” a făcut parte din ERASMUS+ KA101 “Incluziunea educațională și socială a elevilor cu dizabilități” 2020-1-RO01-KA101-078414, finanțat de Uniunea Europeană. 5 colegi din cadrul liceului nostru am făcut parte din echipă și am participat la această formare de 5 zile.
Cursul a fost susținut de formatori din cadrul Erasmus Learning Academy Bologna, Italy (ELA). ELA este un centru de formare care este axat pe crearea și implementarea cursurilor pentru profesori, personal din educație sau studenți, cu ajutorul programelor europene, în special al programului Erasmus+.

Fiind printre primele mobilități Erasmus+ după perioada de lock-down cred că totul a fost puțin diferit, dar respectarea normelor și a sănătății noastre a fost primordială, de aceea totul a decurs bine.

De la început, am fost plăcut impresionați de profesionalismul trainerului și a academiei din care făcea parte, totul fiind foarte bine pus la punct, organizat, dar și deschis și flexibil. Cursul a fost unul cu puțină teorie și cu foaaarte multe activități practice în grup pentru stimularea creativității, lucrului în echipă și dezvoltarea profilului de antreprenor și a asertivității.

Dintre activități, pot aminti:

  • Evaluarea nevoilor și a așteptărilor, trebuind să notăm pe post-it-uri care sunt fricile, contribuțiile și așteptările noastre legate de curs și de întreaga mobilitate la Bologna.
  • Ce înseamnă să fii lider?
  • Exerciții de team building, activități practice și de stimulare a lucrului în echipă: stilurile de leadership și rolurile într-o echipă. Teoriile lui Lewis despre stilurile de leadership și ale lui Goleman.
  • Învață să vorbești „argoul” antreprenorial.
  • Fiecare zi de curs a început cu un „morning wrap-up”, adică recapitularea de dimineață, lucru foarte util, pe care îl voi folosi la clasă cu copiii. De ce? Pentru că eram conștienți de recapitularea ce urma si uite așa puneam mâna pe notițe și mai rețineam sau ne reaminteam exercițiile, activitățile și în ce au constat ele.
  • Identificarea stilurilor de leadership și a rolurilor în echipă.
  • Site-ul menti.com.
  • Cum să dezvoltăm asertivitatea și stima de sine la elevi, cum să stimulăm creativitatea și caracteristicile de antreprenor la elevi.
  • Dezbatere cu temă dată.
  • Dezvoltarea unei idei de afacere.

M-am întors acasă cu multe cunoștințe noi despre antreprenoriat, leadership și nu numai, idei de activități practice de lucrat la clasă cu elevii, idei despre motivarea și creșterea stimei de sine la elevi, cunoștințe despre realizarea și susținerea unor workshop-uri, activități stimulative și interactive, proiecte despre dezvoltarea gândirii antreprenoriale și cultivarea atitudinii de lideri la elevi.

Deși la cursul nostru nu am avut colegi din alte țări, ne-am bucurat de poveștile de viață, de experiența colegilor de la un curs paralel susținut de ELA în același complex. Astfel, am cunoscut profesori din Germania, Polonia, Spania, Irlanda, cu care ne-am împrietenit și am descoperit lucruri noi despre cultura lor; dar cel mai important, am găsit parteneri pentru viitoarele proiecte.

Ultima zi a șederii noastre în Italia am reușit să o dedicăm activităților culturale deși, în timpul săptămânii am reușit să vizităm Bologna si orașele din împrejurimi. Fără partea de cunoaștere a gastronomiei, culturii, civilizației locului, vizita nu ar fi fost completă.

Referințe

1 REGULAMENTUL (UE) nr. 1288/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2013 de instituire a acțiunii „Erasmus +”: Programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport (eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0050:0073:ro:PDF)
2 erasmusplus.ro/library/Documente/erasmus-plus-programme-guide_ro.pdf

* * *

Precizare: Acest proiect a primit finanțare din partea Uniunii Europene. Articolul acesta reflectă numai punctul de vedere al autorului, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru nicio utilizare care poate fi dată informațiilor respective.

 

prof. Ramona Diaconu

Liceul Tehnologic Special Vasile Pavelcu, Iași (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ramona.diaconu1

Articole asemănătoare