„Erdkinder – Montessori pentru adolescenţi”, proiect Erasmus+ la Şcoala Gimnazială George Voevidca din Câmpulung Moldovenesc

În perioada 03-07 decembrie 2018, s-a desfășurat în Praga, Cehia, cea de a patra mobilitate în cadrul proiectului “Edrkinder – Montessori for adolescents“, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene în cadrul Programului Erasmus+, acţiunea KA2 – parteneriate strategice în domeniul şcolar, cu numărul de referinţă 2017-1-PL01-KA219-038429_5, proiect care se desfăşoară pe o perioadă de doi ani, respectiv august 2019.

Partenerii de proiect sunt: CDBWMS Children’s House Sp. z o. o. (Ltd.), Varşovia, Polonia; Montessori-Initiative Viena, Austria; Şcoala Gimnazială ”George Voevidca” Câmpulung Moldovenesc, România; Mesleki Teknik Ortaöğretim, Nevşehir, Turcia; Platon M.E.P.E., Ganochora, Grecia, şi Gymnázium Duhovka s.r.o., Praga, Republica Cehă. Dintre acestea, şcolile din Polonia, Austria şi Cehia funcţionează conform principiilor pedagogiei Montessori, iar şcolile din România, Grecia şi Turcia funcţionează conform sistemului naţional de educaţie.

Timp de 5 zile, două cadre didactice de la Școala Gimnazială „George Voevidca” au participat la reuniunea de la Gymnázium Duhovka din Praga. Este vorba despre doamna director, profesor Lăcrămioara Băcanu, și doamna profesor Oltea Nistor, care au avut parte de o experiență pedagogică și formativă extrem de valoroasă, prin participarea la cursurile de formare în domeniul educației Montessori și prin observarea directă a modului în care sunt concepute lecțiile. Trebuie spus faptul că școala Gymnázium Duhovka este recunoscută ca fiind un model educativ cu rădăcini adânci în filozofia Montessori, devenind o comunitate vie, efervescentă,  care îi respectă atât pe copii, cât și pe adulți, inspirându-i pe profesori și oferind suport familiilor ca fundament al societății cehe. Elevii educați astfel devin adepții logicii și ai principiilor, neacceptând dogme sau ideologii, conștientizează faptul că societatea este într-o continuă schimbare și ei trebuie să se adapteze unor contexte diferite.  Educația elevilor  se bazează pe înțelegerea fenomenelor, de aceea gândirea lor este liberă, neînchisă în formule sau teorii predate de adulți. Greșeala este văzută ca parte integrantă a procesului de învățare și întotdeauna ideile mai bune sunt acceptate de către ceilalți, fără orgolii rănite, deoarece acceptă asumat faptul că dezvoltarea personală este strâns legată de evoluția grupului din care fac parte. Educația este interconectată cu viața practică, iar elevii lucrează mult independent, adună informații și se documentează, având ca suport un ghid al învățării, pe care profesorul îl concepe.

În educația Montessori, lucrul în echipă înlesnește exprimarea gândurilor și a emoțiilor educabililor, care se sprijină reciproc în îndeplinirea sarcinilor de lucru. Nimic nu pare impus, învățarea devenind un proces natural, pe care elevul și-l asumă. Lucrul acesta este o consecință a faptului că, pe de o parte, sunt valorificate abilitățile și aptitudinile fiecărui individ în parte (prin activități de grup, proiecte internaționale, proiecte transcurriculare, clubul școlar, activități de timp liber etc.), iar pe de altă parte spațiul fizic al școlii este extrem de familial, adaptat nevoilor educaționale ale elevului, dar și nevoilor de relaxare și confort psihic.

Prima zi a mobilității a debutat cu vizitarea școlii, urmând participarea la un curs de formare susținut de către profesor Radka Nedbalová cu privire la organizatorul grafic, una dintre metodele de învățare des utilizate în sistemul educațional Montessori. Au urmat discuții și schimburi de bune practici realizat între participanții la întâlnire, precum și abordări practice făcute de către cursanți pentru disciplinele predate de fiecare în parte.

Ziua a doua a fost extrem de interesantă pentru noi, deoarece am avut posibilitatea să asistăm la lecții și să observăm pe viu diferite aspecte, de la învățare și evaluare, până la relațiile interumane care se creează la nivelul grupului școlar, între elevi și cadre. Cursul de formare susținut de către doamna director adjunct, Bara Glaserová, s-a axat pe importanța reflecției personale (Personal Reflection), o altă componentă importantă a filozofiei Montessori. Atât elevii, cât și cadrele didactice petrec circa 20-30 de minute pe zi făcând diferite activități de relaxare, de la lectură sau colorat mandale, până la ascultarea unei muzici relaxante sau relaxându-se efectiv într-o canapea. Scopul este acela de a se deconecta pentru câtva timp de activitățile educative și de a menține echilibrul psihic al fiecărui ins.

A treia zi de proiect a adus în discuție ideea de  Community meeting, adică întâlnirile săptămânale comune care au loc în școală și la care se discută anumite aspecte ale vieții comunității școlare. Au urmat asistențele la lecții, apoi un alt curs de formare în metode specifice, susținut de către directorul unității școlare, domnul Petr Hopfinger. Domnia sa ne-a explicat cum se concepe un Study Guide (ghid de studiu) și cum elevii își dezvoltă abilitățile de lucru în echipă, dar și de studiu individual prin parcurgerea acestui instrument util de lucru. Am asistat și la modul în care elevii și cadrele didactice îl sărbătoresc pe Sfântul Nicolae (Saint Mikulas), fiind un inedit exercițiu de interculturalitate.

Prima parte a zilei a patra de proiect a fost dedicată unei vizite de documentare în Vyšehrad (în cehă, castelul de sus), o adevărată lecție de istorie și de cultură întinsă pe mai multe secole, apoi deja obișnuitele asistențe la ore și discuții aferente. Au fost uploadate activitățile derulate în unitățile școlare partenere  pe pagina de eTwinning a proiectului și au fost discutate anumite aspecte legate de întâlnirile viitoare.

Ultima zi a fost cea a concluziilor și a regretelor că timpul a trecut mult prea repede și că am mai fi avut multe de descoperit în legătură cu sistemul de educație Montessori. Ceea ce am reținut cu toții a fost faptul că lumea de mâine nu poate exista fără o educație sănătoasă și că tinerii dovedesc cooperare, toleranță, creativitate, dorința de cunoaștere și de autodepășire dacă școala, și implicit societatea,  le asigură un mediu prielnic în acest sens.

Cele două cadre didactice participate vor disemina informațiile la nivel local, județean și național și vor implementa la nivelul Școlii Gimnaziale „George Voevidca” metodele învățate la aceste cursuri de formare, convinse de eficacitatea lor și de faptul că schimbarea poate începe cu noi.

Autoare:
Director, prof. Băcanu Lăcrămioara
Prof. Nistor Oltea

prof. Oltea Nistor

Școala Gimnazială George Voevidca, Câmpulung Moldovenesc (Suceava) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/oltea.nistor

Articole asemănătoare