Experiența Erasmus+. Cooperare între licee europene

Activitatea de perfecționare a elevilor, a cadrelor didactice realizată prin intermediul participării la proiecte Erasmus este una actuală, plăcută, eficientă care generează rezultate într-un timp scurt. De aceea doresc să vă împărtășesc din experiența participării la un astfel de proiect.

Liceul meu din orașul Iași, Liceul Tehnologic Economic de Turism este o instituție tânără (a împlinit, la 1 septembrie 2017, 13 ani de existență). Cu toate acestea, experiența proiectelor europene este una bogată, liceul participând la proiecte Comenius, POSDRU, Erasmus obținând deja de trei ori titlul de Școală Europeană. Proiectul despre care vreau să vă vorbesc este unul ERASMUS KA219 – Cooperare între licee europene cu scopul de a crea, aplica și disemina Resurse Educaționale Deschise folosind Tehnologia informației și a comunicațiilor.

Parteneri în acest proiect au fost următoarele instituții școlare: XIV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu – Poznan, Polonia (coordonator); Istituto D’Istruzione Superiore ”Stendhal”- Civitavecchia, Italia; Bolvadin Anadolu Lisesi – Bolvadin, Turcia. Proiectul a fost derulat în  perioada octombrie 2015 – septembrie 2017.

Scopul proiectului a fost implementarea folosirii tehnologiei în cadrul curriculum-ului, cu scopul de a dezvolta elevilor competenţe şi abilităţi necesare secolului XXI, într-un mod eficient şi creativ.

Proiectul și-a propus ca și produse finale:

  • Crearea unui joc urban interactiv „Căutare de comori – Particularităţile oraşului meu” (Treasure Hunt). Această activitate poate fi privită ca o excursie pe jos în cele mai interesante locuri ale orașelor vizate – Poznan, Cracovia, Civitavecchia și Iași. Vizita nu este o plimbare obișnuită, așa cum s-ar putea crede, ci o aventură deosebită, deoarece trebuie să fie folosită tehnologia mobilă, aplicații ca Wikipedia, GoogleMaps, QR Zing, Geocaching și Endomondo. Scopul jocului este de a cultiva tradițiile și obiceiurile unei anumite regiuni din țările implicate în proiect; de prezentare a patrimoniului cultural; de a depăși bariere culturale și religioase; de a  îmbunătăți cunoștințele de limbi străine.
  • Crearea unei reviste lunare multimedia în Edu Glogster. Fiecare țară participantă a realizat lunar un glog pe platforma Edu Glogster în care s-au sintetizat activitățile desfășurate în cadrul proiectului în luna respectivă.
  • Prezentarea pe platforma eTwinning – Twinspace a activităților proiectului. Paginile proiectului nostru sunt în număr de 36 iar conținutul acestora a fost generat de către cele patru țări participante (twinspace.etwinning.net/9684). Menționez că în toate cele patru țări s-au obținut Certificate Europene de Calitate.
  • Crearea unei reviste a proiectului în Edu Glogster; revista proiectului a prezentat într-un mod structurat activitățile proiectului, fiind o revista electronică cu elemente multimedia diverse.
  • Crearea de filme şi prezentări pentru diferitele etape ale proiectului. La toate întâlnirile de predare-învățare care au avut loc, experiențele împărtășite de elevi  au fost sintetizate în filme și prezentări. Elevii au fost încurajați să folosească o gamă largă de programe pentru realizarea acestor produse.
  • Crearea unui curriculum şi manual interactiv (textbook) cu tema „Europa mai aproape de tine“.

Pentru realizarea manualului interactiv fiecare dintre parteneri a realizat un număr de cinci materiale – trei materiale de tip transmitere de cunoștințe grupate cu un material de tip evaluare a cunoștințelor transmise și un material care să vizeze tema „Inițiative europene”.

Liceului nostru i s-au repartizat țări din partea centrală și estică a Europei și anume: Polonia, Republica Cehă, Slovacia, România, Ungaria, Bulgaria, Lituania, Letonia, Estonia, Belarus, Rusia, Ucraina și Moldova.

Trei dintre materiale trebuiau să aibă caracterul unui curs de instruire, sub formă de prezentări multimedia. Prezentările trebuiau să includă informații despre țările repartizate și anume:

a) condițiile naturale – locația (hărți), elemente de peisaj (regiuni geografice majore) și particularitățile naturale cele mai ușor de recunoscut;
b) caracteristici ale societății (limba, religii etc.);
c) caracteristici ale economiei, cele mai importante branduri;
d) patrimoniul cultural și realizări științifice (obiceiuri, muzică, arhitectură, artă etc.).

Aceste materiale au fost dezvoltate pe aceeași structură și anume: prezentarea unor informații generale despre țară (denumire oficială, capitală, forma de guvernământ, ziua națională, steag, hartă, informații geografice, demografice, principalele resurse naturale, informații pe scurt despre industrie, agricultură, principalele atracții turistice, moneda oficială); imnul oficial (pentru care s-a făcut trimitere pe youtube către un material tradus și în limba engleză); descrierea principalelor elemente geografice (s-au făcut trimiteri către site-uri oficiale, turistice de promovare a țărilor în cauză, de ex. pentru România către romaniatourism.com); principalele obiective antropogenice (fiecare țară cu specificul ei); principalele obiective naturale și tradițiile popoarelor în cauză.

Evaluarea cunoștințelor transmise în cele trei proiecte a fost realizată printr-un material de tip quiz creat în programul Wondershare Quiz. Itemii chestionarului (22 la număr) sunt de tip obiectiv și semiobiectiv.

Lecția ”Inițiative europene” trebuia să prezinte un proiect de dezvoltare local bazat pe fonduri europene. Noi am ales un obiectiv reprezentativ pentru viața culturală a orașului Iași, un simbol al orașului, Mânăstirea Golia. Tema prezentării este: Mânăstirea Golia – un locaș de cult situat în nord-estul României și reabilitat cu fonduri UE. Tema a fost dezvoltată plecând de la patru direcții: 1. Localizare 2. Istoricul mânăstirii 3. Construcție și arhitectură 4. Restaurare – Fonduri europene.

Materialele realizate, cu un aspect grafic atractiv, au fost create pentru a incita interesul elevilor de a cunoaște mai multe despre țările propuse, includerea materialelor de tip multimedia făcând această experiență interesantă și educativă.

prof. Georgeta Ciobanu

Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/georgeta.ciobanu

Articole asemănătoare