Activităţi deosebite în Şcoala Altfel (la Școala Gimnazială Nichita Stănescu)

Articolul prezintă o serie de activități desfășurate anul acesta cu elevii de la Școala Gimnazială Nichita Stănescu din Baia Mare.

Prima activitate care a plăcut foarte mult elevilor a fost cea intitulată „Să protejăm apa!”.
Dintre obiectivele urmărite în cadrul acestei activităţi enumăr:

 • Cunoaşterea de către elevi a procesului tehnologic de prelucrare a apei potabile;
 • Evidenţierea importanţei serviciilor publice pentru comunitate;
 • Importanţa respectării mediului înconjurător;

Elevii au vizitat Staţia de Tratare a Apei şi Staţia de Epurare a Apei. Ei au văzut procesul complex şi atent supravegheat de transformare a apei, în apă potabilă. De asemenea au observat cât de importante sunt serviciile publice pentru comunitate.

Rezultatele aşteptate pentru această activitate au fost următoarele:

 • Cunoaşterea şi familiarizarea cu procesul de tratare şi epurare a apei;
 • Observarea modului în care se realizează distribuirea apei potabile;
 • Ȋnţelegerea rolului şi importanţei apei;

Activitatea a avut succes, dovadă fiind rezultatele înregistrate:

 • Reţinerea etapelor privind „drumul” apei, cu cele mai importante puncte ale procesului tehnologic: intrarea, decantarea, filtrarea, clorinarea şi în final distribuţia apei în reţeaua oraşului;
 • Ȋnţelegerea folosirii apei în mod corespunzător, fără a o risipi;
 • Conştientizarea elevilor în ceea ce priveşte rolul şi importanţa apei, protejarea mediului înconjurător şi respectul pentru natură;
 • Un CD cu poze realizate pe parcursul desfăşurării activităţii;

Cea de-a doua activitate care a avut un impact major în cadrul elevilor a fost activitatea intitulată „Centenarul României- Ecaterina Teodoroiu- Eroi în Primul Razboi Mondial”.

Dintre obiectivele urmărite în cadrul acestei activităţi enumăr:

 • Formarea în rândul elevilor a ideilor generale privind locurile, evenimentele şi personalităţile Marii Uniri;
 • Animarea sentimentului patriotic în rândul elevilor;
 • Dezvoltarea deprinderilor motrice, în realizarea activităţii practice;

Elevii au vizionat prezentarea online cu amănunte caracteristice şi cu evidenţierea însemnătăţii istorice a confruntărilor de la  Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Apoi, ei au  ansamblat o dioramă ce cuprindea Scene de vitejie- Eroi în Primul Război Mondial şi Marea Unire: „Cadrul Natural”, „Viteji români” şi „Cinstea eroilor României Mari”. La final, grupul de copii a prezentat oral şirul evenimentelor şi consecinţele pozitive ale faptelor de vitejie, aşa cum au reuşit să le înţeleagă pe parcursul desfăşurării evenimentului. Ei au dus acasă diorama pentru a o le prezenta celor dragi.

Rezultatele aşteptate pentru această activitate au fost următoarele:

 • Ȋnţelegerea însemnătăţii istorice a confruntărilor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz;
 • Prezentarea şirului evenimentelor şi consecinţele pozitive ale faptelor de vitejie;
 • Dezvoltarea abilităţilor practice în vederea realizării dioramei;

Elevii au lucrat cu pasiune, au fost atenţi la toate explicaţiile, realizând lucrări foarte frumoase. Activitatea a avut succes, dovadă fiind rezultatele înregistrate:

 • Reţinerea şirului de evenimente şi consecinţele pozitive ale faptelor de vitejie;
 • Ȋnţelegerea parcursului desfăşurării evenimentului;
 • Obţinerea dioramelor conform indicaţiilor date;
 • Realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor;
 • Un CD cu poze realizate pe parcursul desfăşurării activităţii;

Aceste activităţi au avut un rol major în formarea elevilor, făcându-i conştienţi atât de importanţa protejării mediului înconjurător, cât şi de respectarea ţării, pentru care au luptat mulţi români, chiar cu preţul vieţii.

prof. Antonela Căprar

Profil iTeach: iteach.ro/profesor/antonela.caprar

Articole asemănătoare