Activităţi deosebite în Şcoala Altfel (la Școala Gimnazială Nichita Stănescu)

Articolul prezintă o serie de activități desfășurate anul acesta cu elevii de la Școala Gimnazială Nichita Stănescu din Baia Mare.

Prima activitate care a plăcut foarte mult elevilor a fost cea intitulată „Să protejăm apa!”.
Dintre obiectivele urmărite în cadrul acestei activităţi enumăr:

 • Cunoaşterea de către elevi a procesului tehnologic de prelucrare a apei potabile;
 • Evidenţierea importanţei serviciilor publice pentru comunitate;
 • Importanţa respectării mediului înconjurător;

Elevii au vizitat Staţia de Tratare a Apei şi Staţia de Epurare a Apei. Ei au văzut procesul complex şi atent supravegheat de transformare a apei, în apă potabilă. De asemenea au observat cât de importante sunt serviciile publice pentru comunitate.

Rezultatele aşteptate pentru această activitate au fost următoarele:

 • Cunoaşterea şi familiarizarea cu procesul de tratare şi epurare a apei;
 • Observarea modului în care se realizează distribuirea apei potabile;
 • Ȋnţelegerea rolului şi importanţei apei;

Activitatea a avut succes, dovadă fiind rezultatele înregistrate:

 • Reţinerea etapelor privind „drumul” apei, cu cele mai importante puncte ale procesului tehnologic: intrarea, decantarea, filtrarea, clorinarea şi în final distribuţia apei în reţeaua oraşului;
 • Ȋnţelegerea folosirii apei în mod corespunzător, fără a o risipi;
 • Conştientizarea elevilor în ceea ce priveşte rolul şi importanţa apei, protejarea mediului înconjurător şi respectul pentru natură;
 • Un CD cu poze realizate pe parcursul desfăşurării activităţii;

Cea de-a doua activitate care a avut un impact major în cadrul elevilor a fost activitatea intitulată „Centenarul României- Ecaterina Teodoroiu- Eroi în Primul Razboi Mondial”.

Dintre obiectivele urmărite în cadrul acestei activităţi enumăr:

 • Formarea în rândul elevilor a ideilor generale privind locurile, evenimentele şi personalităţile Marii Uniri;
 • Animarea sentimentului patriotic în rândul elevilor;
 • Dezvoltarea deprinderilor motrice, în realizarea activităţii practice;

Elevii au vizionat prezentarea online cu amănunte caracteristice şi cu evidenţierea însemnătăţii istorice a confruntărilor de la  Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. Apoi, ei au  ansamblat o dioramă ce cuprindea Scene de vitejie- Eroi în Primul Război Mondial şi Marea Unire: „Cadrul Natural”, „Viteji români” şi „Cinstea eroilor României Mari”. La final, grupul de copii a prezentat oral şirul evenimentelor şi consecinţele pozitive ale faptelor de vitejie, aşa cum au reuşit să le înţeleagă pe parcursul desfăşurării evenimentului. Ei au dus acasă diorama pentru a o le prezenta celor dragi.

Rezultatele aşteptate pentru această activitate au fost următoarele:

 • Ȋnţelegerea însemnătăţii istorice a confruntărilor de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz;
 • Prezentarea şirului evenimentelor şi consecinţele pozitive ale faptelor de vitejie;
 • Dezvoltarea abilităţilor practice în vederea realizării dioramei;

Elevii au lucrat cu pasiune, au fost atenţi la toate explicaţiile, realizând lucrări foarte frumoase. Activitatea a avut succes, dovadă fiind rezultatele înregistrate:

 • Reţinerea şirului de evenimente şi consecinţele pozitive ale faptelor de vitejie;
 • Ȋnţelegerea parcursului desfăşurării evenimentului;
 • Obţinerea dioramelor conform indicaţiilor date;
 • Realizarea unei expoziţii cu lucrările elevilor;
 • Un CD cu poze realizate pe parcursul desfăşurării activităţii;

Aceste activităţi au avut un rol major în formarea elevilor, făcându-i conştienţi atât de importanţa protejării mediului înconjurător, cât şi de respectarea ţării, pentru care au luptat mulţi români, chiar cu preţul vieţii.

prof. Antonela Căprar

Școala Gimnazială Nichita Stănescu, Baia Mare (Maramureş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/antonela.caprar

Articole asemănătoare