Clubul Căsuța Verde

Suntem, pe zi ce trece mai schimbaţi… obosim mai repede, ne îmbolnăvim mai uşor… stresul este ceva cu care ne naştem; devenim, de fapt, rezultatul acţiunilor noastre. Descoperim… zboruri spre alte lumi… devieri ale civilizației… natură „rănită” de mâna şi mintea omului… Planeta verde a devenit o întindere locuită de oameni, o întindere până mai ieri imaculată care azi se zbate sub povara nepăsării noastre. Scăderea fără precedent a suprafeţelor verzi, împădurite atât la nivel mondial cât şi la nivelul local, creşterea gradului de agresivitate la nivelul mediului prin acţiunile umane multiple, industrializarea, deversarea deşeurilor, mărirea suprafeţelor agricole, sunt motive serioase pentru implementarea unor proiecte de protejare a „plămânilor Planetei” – pădurile, zone verzi din ecosistemele urbane.

Activitățile proiectate spre desfășurare în cadrul acestui club sunt îndreptate astfel încât să formeze atât la nivelul preșcolarilor cât şi la nivelul adulților o concepție sănătoasă asupra vieţii, corespunzând realităţii imediate şi de perspectivă. Am avut ca scop principal să îi facem pe copii mai conştienţi de faptul că un mediu înconjurător sănătos şi cât mai puţin poluat depinde de fiecare dintre noi, şi mai ales că fiecare dintre noi poate să îşi aducă contribuţia într-un mod distractiv. Activitățile propuse urmăresc stimularea unui comportament ecologic în spiritul normelor europene; transformarea comportamentelor cotidiene ale copiilor în stiluri de viaţă ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat; dezvoltarea capacităţii de comunicare şi de asumare a responsabilităţii faţă de propria persoană, comunitate, ambient şi natură.

Prin proiectul derulat, ne propunem să găsim soluţii optime pentru conştientizarea necesității prevenirii și rezolvării problemelor de mediu de către preșcolari, asimilarea unor deprinderi de viaţă care reduc impactul negativ asupra mediului, precum şi promovarea unor atitudini pozitive de ocrotire a mediului înconjurător. Obiectivele imediate răspund acestor direcții de acțiune:

 • responsabilizarea copiilor şi implicarea lor în probleme decizionale
 • crearea conexiunilor inter-umane şi socializarea acţiunilor prin evidenţierea calităţii şi valorii.

Pe termen mediu, obiectivele sunt:

 • evidenţierea interdependenţei între calitatea mediului, calitatea vieţii şi calitatea viitorului;
 • relaţionarea cu comunitatea locală în probleme punctuale;
 • dezvoltarea unui comportament socio-ecologic adecvat care să integreze atitudini pozitive;
 • dezvoltarea la copii a sentimentelor de mândrie şi apartenenţă la mediul din care provin.

Pe termen lung (scopuri aşteptate, obiective ascunse):

 • îmbunătăţirea atitudinii grupului ţintă faţă de mediu;
 • obţinerea şi păstrarea unui spaţiu de viaţă mai curat;
 • integrarea gradinitei în strategiile comunitare referitoare la dezvoltarea unui mediu sănătos;
 • sporirea competenţelor acţionale ale copiilor în vederea unei reale integrări socio-comunitare;
 • creşterea calităţii actului educaţional, a respectului faţă de voluntariat, dar şi diversificarea modalităţilor de atingere a scopurilor.

Pentru îndeplinirea scopului şi a obiectivelor propuse privind educaţia ecologică, am identificat şi vom desfăşura variate activităţi şcolare, extraşcolare şi non-formale. Formele de realizare sunt: observaţii, experimente, drumeţii, expoziţii, spectacole, vizionări de materiale audio-video tematice, scenete ecologice, concursuri. Activităţile desfăşurate în cadrul clubului „Căsuța VERDE”:

Luna martie: a) „Colţul verde” amenajare un spaţiu de colectare selectivă a deşeurilor din unitatea şcolară. Recipientele de colectare sunt confecţionate din resturi de cutii, personalizate de către prescolari si parinti. b) ”Apa- izvorul vieţii!” (22 martie) Ziua Internaţională a apei. -expoziţie de fotografii şi postere pe tema apei c) În ”Luna pădurii” 15 martie – 15 aprilie se va realiza un parteneriat între gradinita noastră şi Direcţia Silvică, Ilfov. Se vor confecţiona căsuţe pentru păsări care se vor amplasa in parcul Raja.

Luna aprilie: „Ziua Pământului” – 22 aprilie – paradă de modă cu ţinute obţinute din deşeuri.

Luna mai: a) „Luna florilor” se vor înfrumuseţa salile de grupa prin realizarea unor aranjamente florale folosind tehnica Ikebana b) „Ziua spatiului cosmic” (3 mai)- vizita la Observatorul astronomic c) „ Ziua pasarilor si a arborilor” (10 mai)- ecologizare curtea gradinitei d) „Ziua sportului” (10 mai) – Kalolagathia – mișcare în aer liber.

Luna iunie: „ Ziua Mondiala a Mediului” (5 iunie)- realizare de afise/ postere impreuna cu parintii cu scopul de a evalua împreună cele desfășurate in cadrul acestui club.

Prin derularea acestor activităţi, s-a urmărit formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a comportamentului ecologic. Obiectivele au fost: implicarea activă a copiilor în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului; formarea şi dezvoltarea unei conştiinte ecologice teoretice necesare transpunerii ei în practici ecologice; înţelegerea corectă a relaţiilor om-mediu înconjurător şi a interdependenţei dintre calitatea vieţii şi calitatea mediului înconjurător. Preșcolarii și părinții acestora au învăţat de asemenea că trebuie să aibă tot timpul în vedere, în tot ceea ce fac, cum să minimizeze efectele acţiunilor lor asupra mediului înconjurător.

Deşi toate aceste activităţi au fost realizate în cadrul gradinitei, copiii nu numai că au învăţat foarte multe lucruri, dar în acelaşi timp s-au distrat şi au rămas cu amintiri frumoase. Un aspect foarte important al acestui proiect a fost acela ca cei mici au fost foarte receptivi la ideile şi activităţile noi, venind cu idei proprii – iar pe cele mai multe le-au pus în practică, cu rezultate deosebite!

 

prof. Bertha Luisza Năstase

Grădinița Căsuța Copilăriei, Buftea (Ilfov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/bertha.nastase

Articole asemănătoare