Noile media în contextul transpunerii online a activităților din școala românească

Articolul vine ca urmare a desfășurării unei cercetări cu titlul Performanța comunicării pe verticală în sistemul educațional în județul Neamț prin intermediul noilor media, realizată în anul 2018, care aduce informații utile legate de utilizarea de către cadrele didactice a instrumentelor online, de modul în care acestea se raportează la dispozitivele moderne de comunicare și le utilizează, de importanța pe care aceste noi modalități de comunicare o au, din punctul de vedere al actorilor de pe scena educației.

Studiile realizate pentru Google de către compania Kantar TNS, arată că la sfârșitul anului 2016 mai bine de 53% dintre români erau în posesia unui smartphone. Românii și mai ales tinerii, folosesc acest dispozitiv ca pe un asistent personal, telefonul de acest tip înlocuind computerul, ceea ce a dus la o scădere de la 88% în anul 2012, la procentul de 79% la finalul anului 2016. Această relație utilizator – asistent personal o găsim în special la cei sub 25 ani.

Aceste dispozitive în general îi ajută pe utilizatori să se informeze, 73% dintre ei utilizând telefonul inteligent pentru a căuta informații cu ajutorul motoarelor de căutare, iar 79% dintre utilizatori folosesc telefonul inteligent pentru platformele sociale. Aproape 40% dintre utilizatori, folosesc telefonul inteligent pentru a accesa internetul, în detrimentul computerului (sursa: www.facebrands.ro, 20 aprilie 2018).

În ultimii ani, s-a înregistrat o creștere dramatică a utilizării instrumentelor online și a altor instrumente electronice. De exemplu cel mai des utilizate sunt Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Google+, Messenger, sms și bloguri, toate fiind în acest segment colectiv numit social media (numite și noile media).

În urma analizei datelor centralizate s-a constatat că marea majoritate a cadrelor didactice sunt de acord cu utilizarea noilor media în comunicarea pe verticală în sistemul de învățământ preuniversitar. Aceasta poate fi facută prin intermediul Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Pinterest, Google +, Messenger, Whatapp, sms,e-mail bloguri și site-uri.

Pe primul loc în ierarhia dispozitivelor electronice utilizate de către cadrele didactice intervievate ca mijloace de comunicare, se află telefonul mobil indiferent de tipul lui, acesta fiind utilizat în mare și foarte mare măsură și niciun răspuns care să nu fie de accord. Acest lucru demonstrează faptul că un procent mare din cadrele didactice dețin un telefon mobil pe care îl utilizează în comunicare.

Un loc important ocupă și dispozitivele electronice cum ar fi laptopul și calculatorul care au un rol important în facilitarea comunicării și sunt mai ușor de utilizat decât restul mijloacelor. Este explicabil acest lucru ținând cont de extinderea dotării școlilor cu echipamente electronice.

Comunicarea folosind noile media este necesară dar nu este neapărat mai eficientă decât comunicarea clasică și este recomandată în sistemul de învățământ actual, având în vedere progresele tehnologiei și ritmul alert de lucru.

Canalele de comunicare utilizate cel mai des în unitățile de învătământ sunt E-mailul și Facebook pe următoarele locuri se situează site-ul sau blog-ul, whapapp și restul canalelor menționate. Se observă că Whatapp  este menționat într-un procent mare, acest canal regăsindu-se probabil în preferințele personale. Facebook-ul este util, rapid și eficient ca mijloc de comunicare în general însă trebuie să fim atenți asupra pericolului utilizării fotografiilor elevilor minori pentru promovarea activităților educative de către școli, doar cu acordul părinților.

Nici site-ul sau blogul nu are un procent mare de utilizare încă în școli, chiar dacă ar trebui să reprezinte imaginea acesteia. Multe dintre instituțiile de învățământ nu au actualizate informațiile pe site, sau chiar nu au un site functional. Motivele ar putea fi legate de lipsa fondurilor alocate acestui aspect sau lipsa unei persoane specializate în acest lucru.

În mare măsură, cadrele didactice consideră că informațiile transmise cu ajutorul noilor media sunt publice, putând fi vizualizate de toată lumea dacă sunt postate pe site sau pot fi personale dacă sunt transmise pe conturile fiecăruia.   Economia de timp este considerată în mare măsură un avantaj al comunicării cu ajutorul noilor media.  Cu o singură apăsare de buton un mesaj poate fi transmis într-un  timp scurt mai multor persoane.

Transparența este un alt avantaj al acestui tip de comunicare mai ales în cazul informațiilor care sunt afișate pe site și pot fi vizualizate de mai multe persoane. În acest caz este evitată transmiterea preferențială a informațiilor către anumite persoane.

Comunicarea cu ajutorul noilor media are și avantajul diversității, pot fi transmise  fotografii, filme sau diferite  informații care sunt legate de activitatea școlii.

Un alt avantaj al comunicării prin intermediul noilor media îl constituie accesul rapid și ușor la informații. Dacă există o conexiune la internet, informația transmisă din școală sau către școală poate fi accesată în orice moment al zilei, simplu și rapid.

Folosindu-se comunicarea cu ajutorul noilor media sunt înlăturate barierele legate de teama de autoritate, de critică etc care pot să apară în comunicarea direct. Din acest punct de vedere acest tip de comunicare își poate atinge scopul mai bine decât celelalte. Comunicarea prin noile media prezintă într-o oarecare măsură dificultăți de recepționare și înțelegere a datelor transmise. De multe ori, apar erori sau întârzieri de transmitere a informațiilor sau mesajele sunt decodificate greșit de către receptor, ducând astfel la apariția unor conflicte.

Chiar dacă tendința generală este de a blama utilizarea excesivă a comunicării cu ajutorul noilor media, cadrele didactice nu consideră că aceasta ar duce la diminuarea abilităților de comunicare sau la scăderea coeziunii echipei. Se poate deduce de aici că există și alte aspect importante care pot lega o echipă și că este necesar un echilibru în folosirea diferitelor tipuri de comunicare.

Contrar așteptărilor, majoritatea cadrelor didactice nu consideră că ar fi necesare cursuri suplimentare de pregătire pentru utilizarea noilor media. Cu toate acestea, prin crearea și participarea la astfel de cursuri ar putea fi evitate multe erori de comunicare și ar putea fi identificate metode de eficientizare a procesului de comunicare.

Rezultatele cercetării denotă că procesul de comunicare cu ajutorul noilor media prezintă multiple avantaje. Principalul avantaj este economia de timp, într-un timp relativ scurt poate fi comunicat un volum mare de informații mai multor persoane. De asemenea favorizează transparența comunicării, deoarece are acces un număr ridicat de persoane la informațiile trimise. Acestea sunt ușor de accesat și sunt diverse. Un alt avantaj semnalat de participanți se referă la înlăturarea barierelor personale care pot să apară în comunicarea directă, bariere care țin de relația șef-subordonat, conflicte, opinii personale. Aceste bariere sunt maleabile în spațiul virtual.

Chiar dacă utilizarea noilor media are avantaje, cercetarea semnalează și o serie de dezavantaje. Printre acestea se numără cele care țin de recepționarea și înțelegerea mesajului. De multe ori, există erori de transmitere a mesajelor sau acestea sunt înțelese greșit de către receptori deoarece utilizează coduri diferite. Un alt dezavantaj este legat de cel al persoanelor care nu au sau nu  știu să utilizeze aceste mijloace și atunci nu au acces la informații. Comunicarea prin noile media este legată mereu de o conexiune, dacă această nu este posibilă din anumite cauze, nici comunicarea nu poate avea loc.

Ipoteza conform căreia utilizarea în mod frecvent a acestor mijloace  poate să conducă la slăbirea coeziunii echipei și la diminuarea propriilor abilități de comunicare orală nu s-a confirmat, respondenții consideră că acest lucru nu este posibil.  De asemenea folosirea acestor mijloace media nu este o pierdere de timp ci din contra se economisește mult timp. Importantă pentru buna desfășurare a activităților din cadrul unei unități de învățământ este transparența în transmiterea informațiilor și evitarea comunicării preferențiale către anumite persoane.

Noile media reprezintă  încă un subiect relativ difuz pentru nespecialişti, chiar dacă  persoanele respective au utilizat noile mijloace. Se poate observa că, pentru subiecţii ce aparţin generaţiei noi, schimbarea tehnologică survenită prin intermediul  noilor media nu reprezintă o  provocare la fel de mare ca pentru respondenții care au trebuit să se adapteze la această transformare .

 

prof. Ioana Poetelea

Colegiul Tehnologic Spiru Haret, Piatra Neamț (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ioana.poetelea

Articole asemănătoare