Activități nonformale pentru incluziune și stare de bine în școală (Erasmus+)

Pentru a organiza un proces educațional corespunzător, este necesar ca fiecare cadru didactic să contureze un mediu în care „vocile” tuturor elevilor să fie auzite și atmosfera prietenoasă. Cursul „Non-formal for inclusion” susținut de Edu2grow în Larnaca, Cipru, mi-a oferit șansa de a mă perfecționa în sensul promovării educației incluzive și a stării de bine. În cadrul acestei mobilități, desfășurate în perioada 23-29 octombrie 2022, am participat la activități non-formale menite să îmbunătățească motivația elevilor pentru învățare, dar și relațiile cadru didactic-elev și elev-elev.

Şcoala Gimnazială Vulcana Pandele este beneficiar al proiectului „Incluziune prin starea de bine”, implementat în perioada iunie 2022 – iulie 2023,  nr. de referinţă 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075211, finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Erasmus+. Acest proiect a oferit cadrelor didactice din şcoala nostră oportunitatea de a participa la cursuri de formare în domeniul educaţiei incluzive.

În cadrul cursului „Non-formal for inclusion”, a fost abordată tematica interculturalității (jocuri de intercunoaștere: „Avionul” ; „Cravatele” și autocunoaștere: „5 valori personale”), activități de formare a grupului prin lucru în echipă („Misiune imposibilă”; „Salto”), moduri de adaptare a comunicării la nivelul grupului precum și tipurile de comunicare (pasivă, asertivă, agresivă),  metode non-formale pentru o abordare incluzivă la clasă („Pânza prieteniei” ; „Boom, snap, clap”), metode de abordare a conflictelor și medierea lor prin jocuri (joc de rol: regizarea unei situații conflictuale și interpretarea ei). Am avut parte și de o vizită la o unitate de învățământ din regiunea Limassol, unde am putut observa modul în care școala, locul în care elevii petrec o bună parte din timp, favorizează crearea stării de bine a elevilor prin diverse activități cu caracter incluziv, asistând la o oră de muzică altfel, la care elevii nu foloseau caiete și cărți, nu stăteau în bănci, ci în jurul doamnei profesor care le-a propus o serie de jocuri ritmice pentru dezvoltarea atenției și formării auzului muzical: „Clap: one to seven” , „Tuburile muzicale”.

Misiune imposibilă?

Acest joc pune accent pe formarea grupului prin lucru în echipă. Colectivul de elevi este împărțit în mai multe grupuri, fiecare primind o serie de sarcini de lucru a căror rezolvare este posibilă doar dacă membrii grupului colaborează pentru obținerea unor rezultate calitative și complete. Se oferă un timp efectiv de lucru, în funcție de numărul cerințelor, iar fiecare grupă realizează sarcinile („Creați un cântec al grupului” ; „Faceți o poză amuzată” ; „Care este vârsta totală a grupului?” etc.). După expirarea timpului, fiecare grupă prezintă rezultatele obținute în urma activității.

Cravatele

Jocul „Cravatele” este potrivit preponderent pentru orele din cadrul disciplinelor „Dezvoltare personală” și „Educație civică”, întrucât se pune accent pe valorile morale ale copiilor, însă poate fi adaptat pentru fiecare disciplină în parte. Se oferă elevilor șablonul unor cravate în interiorul cărora vor nota două adevăruri și o minciună despre ei. După finalizarea acestui pas, se aleg câte doi elevi care se vor așeza față în față. Pe rând, fiecare citește ce scrie pe cravata colegului, fiind nevoit să își dea seama care este minciuna. Jocul se termină după ce tuturor participanților li se identifică minciuna notată pe cravată.

Întreaga experiență a fost una plăcută, formatorii au fost dispuși să îndrume constant participanții, au accesibilizat informația prezentată pe parcursul cursului, ne-au împărtășit propriile experințe, fiind un real sprijin, iar cunoștințele, competențele și valorile dobândite au fost necesare pentru creșterea gradului de eficiență și calitate a activităților didactice proprii. Prin aplicarea la clasă a strategiilor, metodelor, tehnicilor și jocurilor însușite am observat un real progres al elevilor, fiind mult mai motivați să participe activ la lecții.

Incluziunea și starea de bine sunt factori cheie pentru un demers instructiv-educativ optim, iar metodele non-formale susțin crearea unui mediu în care acestea să predomine, favorizând implicarea activă, comunicarea eficientă, înlăturarea posibilelor conflicte și lucrul în echipă, în grupul de elevi.

Bibliografie
Suport de curs “ Non formal for inclusion”, furnizor de curs: Edu2grow, 23-29.10.2022, Cipru

Disclaimer: Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

 

prof. Anca-Maria Stan

Școala Gimnazială, Vulcana Pandele (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anca.stan1

Articole asemănătoare