Exemple de bună practică – proiect educațional: Clubul Impact Sky (Școala kopiilor ysteți)

Proiectul se adresează copiilor din școala noastră, membrii clubului IMPACT SKY, ce a luat ființă în anul 2009, aflat sub umbrela Fundației Noi Orizonturi. Toate activitățile au la bază educația prin experiență și educația prin serviciul în folosul comunității.

Elevii  voluntari din Clubul IMPACT al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Pildești, jud. Neamț, împreună cu liderii coordonatori organizează activități cross-curriculare, intracurriculare și extrașcolare la care vor participa și alți  elevi din școală sau din școlile învecinate.

Partenerii implicați  în desfășurarea proiectului:
1. Fundația Noi Orizonturi
2. Școala Gimnazială Nr. 1 Pildești
3. Primăria Comunei Cordun

Obiectivul general /scopul
Dezvoltarea în rândul tinerilor a unor competențe (cunoștințe, abilități, atitudini/valori) în domenii precum Cetățenie activă, Antreprenoriat social, Angajabilitate, Leadership, prin  combinarea într-un mod creativ a distracției, a învățării prin experiență, cu serviciul în folosul comunității.

Obiectivele proiectului:
1. Identificarea beneficiarilor proiectului ;
2.  Oferirea de experiențe de învățare în grup;
3.  Participarea la acțiuni în folosul comunității;
4. Încurajarea contactelor între elevii școlii noastre și promovarea principiilor stimulative în educaţia acestora;
5. Valorificarea experiențelor câștigate în cadrul programului IMPACT.

Exemple de activități propuse :
1. Training IMPACT: FNO
2.  Vreau să fiu membru IMPACT SKY !
3.  Întâlnirile IMPACT!
4. Săptămâna IMPACT!
5.Proiecte în folosul comunității

Iată un astfel de proiect derulat în anii școlari anteriori:

În urma unui studiu făcut în școală, în cadrul orelor de consiliere și orientare, referitor la modalitatea de a-și petrece elevii timpul liber, am constatat că aceștia nu au posibilitatea de a desfășura activități sportive în perioada ploioasă și rece a anului. Drept urmare aleg să stea foarte mult în fața computerului sau în cluburi/baruri.

Noi, membrii clubului nostru IMPACT, ne-am propus să rezolvăm această situație și să-i ajutăm pe toți tinerii să facă mai multă mișcare, creând  un spațiu modern și util.

Neexistând o sală de sport, în localitatea noastră, s-a înființat în anii din urmă, în școală, o sală de gimnastică de mărimea unei săli de clasă.
Această sală de gimnastică nu este dotată cu materialele necesare în desfășurarea activităților sportive educative și recreative. Membrii clubului IMPACT SKY și-au propus să îmbunătățească baza materială a școlii noastre, cu articole sportive necesare tinerilor din  comunitate, atât la orele de educație fizică, cât și în afara programului școlar, când doresc să facă mișcare, să facă sport.

Obiectivele și activitățile proiectului au fost:

O1:. Conceperea și editarea a 100 de pliante, 10 afișe și 300 de fluturași informativi cu privire la organizarea și desfășurarea activităților proiectului.
A1:,,ȚARĂ, ȚARĂ VREM SPORTIVI!”- se va lucra la editarea și tipărirea de pliante, afișe, fluturași informativi ce vor cuprinde denumirea activităților proiectului, perioada de implementare, partenerii și sponsorii și distribuirea acestora în comunitate.

O2: Organizarea  unei campanii de strângere de fonduri (donații, sponsorizări), cu sprijinul părinților, agenților economici și al Consiliului Local Cordun.
A1:  ,,ȘCOALĂ, ȘCOALĂ, HANDBALIM!”-se va organiza un meci de handbal între elevii școlii, un meci de tenis de masă între profesori,  în vederea strângerii de fonduri, prin achiziționarea sumei din vânzarea biletelor.
A2: ,,DRAGI PĂRINȚI, CHIAR NE DORIM!”- în cadrul unui lectorat cu părinții din comunitatea noastră,în care vor fi invitați și consilieri locali, se vor prezenta imagini și filmulețe de la activitățile sportive derulate în școală, un ppt cu imagini și informații despre baza materială a sălii de gimnastică, în vederea  strângerii de fonduri din donații.

O3: Creșterea gradului de implicare a celor 390 de tineri din școala noastră în organizarea unor activități sportive recreative, după achiziționarea articolelor necesare.
A1: ,,AȘA DA! TINERIMEA ÎN MIȘCARE!”-se vor achiziționa materialele necesare dotării sălii de gimnastică și se vor organiza câteva activități sportive recreative, utilizându-se aceste materiale. Pe viitor propunem organizarea unor campionate de tenis de masă, de șah, cursuri gratuite de dans sportiv.

Implementarea proiectului a avut succes.  S-au strâns sumele necesare și s-au achiziționat articolele sportive dorite. Astăzi elevii școlii beneficiază de aceste echipamente, le utilizează la orele de educație fizică și sort, la orele de joc și mișcare, dar și în cadrul unor activități  extrașcolare.

 

prof. Despina Pica

Școala Gimnazială Nr. 1 Pildești (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/despina.pica

Articole asemănătoare