Educație pentru mediu prin programul mondial Eco-Schools

Programul mondial „Eco-Schools”, derulat de mai bine de 25 de ani, reunește peste 59.000 de școli, din circa 70 de țări, coordonat la nivel internațional de Fundaţia de educaţie pentru mediul înconjurător (FEE). Eco-Schools este printre cele mai mari proiecte de educație durabilă, bazat pe teme de educație ecologică/ de mediu și educație pentru sănătate. În România, programul Eco-Școala este sub patronajul Centrului Carpato-Danubiano de Geoecologie,  transpus în opt deziderate: conștientizare, cunoaștere, atitudine, deprinderi, implicare, colaborare, schimbare,  participare.

Suntem responsabili de mediul în care ne desfășurăm activitățile alături de familie, prieteni și cei dragi, din care ne câștigăm existența și unde suntem de fapt administratori. De multe ori uităm aceste aspecte și ne „permitem” să stricăm perfecțiunea locului. Inevitabil apar și consecințe. Tocmai pentru a preîntâmpina un dezastru, pentru a încetini degradarea mediului, ca instituții de învățământ putem realiza an de an acțiuni de educație ecologică pentru copii. Trebuie să investim în copii, de mici în direcția aceasta a educației ecologice, iar când vor fi mari, vor respecta de la sine; la fel cum spune și proverbul „Învață-l pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze, și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea”.

„Una din cele mai mari laude ce  s-a adus omului creat de natură este aceea de a fi înzestrat cu rațiune; totuși natura n-a fost în stare să creeze o minte care s-o înțeleagă”. (Emil Cioran)

Am convingerea că elevii de astăzi, tinerii de mâine, și-au adus/ își vor aduce aportul la dezvoltarea durabilă, la participarea responsabilă și eficientă, la anticiparea și rezolvarea tuturor problemelor de mediu. Un lucru este clar: generația ECO există în școli, indiferent de proveniență: mediu rural, mediu urban, efectiv mic sau mai mare de elevi. Rolul nostru ca profesori este de a-i inspira pe toți cei care (încă) nu sunt implicați în protejarea mediului înconjurător.

Ce putem lăsa în urma activităților acestui proiect? Lăsăm valori consolidate, promovate prin acțiuni locale: responsabilitate socială, voluntariat, implicare în viața comunității, cetățenie activă. Lăsăm în urmă o rețea de voluntari care vor multiplica și exersa în școală, familie, comunitate și societate atitudini și comportamente civilizate. Și… mai lăsăm în urmă schimbări majore de mentalitate și de implicare colectivă pentru comuniunea cu natura.

Cu toții – elevi, profesori, părinți, autorități locale, parteneri – învățăm prin fiecare activitate desfășurată sub umbrela „Eco-Școala”, cât de important este să trăim într-un mediu curat, să avem o atitudine responsabilă față de natură și să luăm cele mai bune decizii pe baza unei conștiințe ecologice.

Fiecare școală din țară își poate exprima dorința de a primi statutul de Eco-Școală, necesitând în primă fază înscrierea către C.C.D.G. (www.ccdg.ro/programe/eco-scoala). Mai exact, la nivel local trebuie ales un responsabil/ coordonator, trebuie plătită o taxă de participare în valoare de 125 de euro, trebuie completată o fișă de înscriere în proiect și o documentație specifică bazată inițial pe una dintre cele 12 teme internaționale. Conform unui calendar intern, școala va desfășura activități în jurul temei alese, cu și pentru elevi. La finalul anului școlar, comisia C.C.D.G. realizează evaluarea planului operațional și certifică faptul că respectiva școală este ECO. Pe rând, școala poate avansa în proiect primind plachete, medalii, steag etc. După prima evaluare, reînscrierea școlii în proiect presupune abordarea a două teme/ an școlar. Cele 12 teme propuse la nivel internațional sunt: Natura şi Biodiversitatea, Schimbările climatice, Energia, Cetățenia globală, Sănătate/ Still de viața sănătos, Gunoiul menajer, Marea și litoralul, Curtea şcolii, Transport, Deșeuri, Apa, Hrană.

După alegerea temei/ temelor, coordonatorul de proiect la nivelul școlii își organizează împreună cu comitetul profesorilor și reprezentanții elevilor,  un plan de acțiune, cu propuneri de activități, ce se pot realiza în funcție de resurse și disponibilitățile școlii. Iată câteva exemple de activități ce se pot desfășura: expoziții de desene cu tematică (ex. Zahărul dușmanul din farfurie, Apa-resursă epuizabilă?, Biodivesitatea ecosistemelor din apropierea școlii), concursuri tematice la nivel de școală (cea mai curată clasă, concurs de fotografie, de postere/desene, prezentări), sau  între-școli (cu etape/ subetape, secțiuni-eseuri, prezentări PowerPoint, activități practice, desene/ postere etc.), dezbateri, focus-group, realizarea unor machete (macheta casei viitorului, realizarea piramidei alimentației sănătoase), webinare/ seminare cu invitați speciali (specialiști din domeniul sănătății-medici de familie, medici pediatri, stomatologi, profesori/formatori programe de sănătate, nutriționiști, specialiști în probleme de mediu etc.), asociații și O.N.G-uri (ex. Asociația Viitor Plus, Societatea Ornitologică Română, Organizația Salvați Copiii, Crucea Roșie Română, Laboratorul Verde etc.), acțiuni de ecologizare, de plantare arbori, activități de conștientizare a comunităților locale privind problemele acute ale naturii: poluarea, distrugerea ecosistemelor, încălzirea globală/ schimbările climatice etc.

Indiferent de aspectul, amploarea, resursele folosite umane sau materiale, orice activitate a proiectului Eco-Școala este menită să sensibilizeze elevii, profesorii, comunitatea locală asupra unor probleme cotidiene. Poate că prin competențele teoretice și practice, transmise prin activități, punând umărul împreună, vom reuși să mobilizăm și alte comunități, iar în final să rezolvăm câteva probleme ale planetei noastre, fiindcă suntem… eco-școală.

 

prof. Adelin Stanciu

Școala Profesională, Gropnița (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/adelin.stanciu

Articole asemănătoare