Educația pentru sănătate fizică și mentală, prin practicarea artelor marțiale în cadrul Cluburilor și Palatelor Copiilor

Ju jutsu, ca și alte arte marțiale care alcătuiesc împreună Budo japonez, este rezultatul unei evoluții de sute de ani. Budo reprezintă toate artele marțiale japoneze – prin traducere Bu înseamnă luptă sau război, iar Do este metoda sau calea cu ajutorul căreia se atinge perfecțiunea. Deci Budo s-ar traduce prin calea războiului, sau calea spre perfecțiune obținută prin practicarea artelor marțiale tradiționale. Aceste metode de luptă vechi numite Budo, s-au perfecționat în timp devenind un principiu de viață, un mod de a trăi în pace, cinste, onoare și armonie cu universul, o cale spre perfecțiune.

În primul rând, luptătorul trebuie să înveţe să se apere de atacul agresorilor, fără a utiliza arme, acest lucru va căli spiritul. Într-o situaţie primejdioasă trebuie păstrată stăpânirea de sine. Aceasta se dezvoltă doar prin antrenamentul corpului şi al spiritului. Prin acest antrenament consecvent, continuu şi sistematic se poate  învinge un adversar neiniţiat, dar este mai greu să-l neutralizezi şi să-l îndrumi pe calea cea bună, după ce i-ai anulat dorinţa de a agresiune şi de distrugere, dar în acelaşi timp să-l faci să-şi  accepte greşeala, toate acestea fără a-l vătăma grav.

Acesta ar fi idealul artelor marțiale, unul dintre principiile fundamentale ale Nihon Jujutsu-lui, care presupune multe etape de pregătire intensă şi perseverenţă sub îndrumarea profesorului „sensei” sau maestru, ale cărui sfaturi trebuie urmate şi luate în cel mai serios mod. La nivele de începători, practicantul învaţă se se apere de un adversar, urmând ca în timp după ani de antrenament continuu, să facă faţă mai multor adversari chiar şi înarmaţi cu diferite arme albe.

Din punct de vedere al activității motrice, această artă este deosebit de complexă din punct de vedere al implicării musculare şi a segmentelor corpului, necesitând în acelaşi timp echilibru atât static cât şi dinamic, dar și coordonare, necesitând calităţi motrice bine dezvoltate.

Psihicul fiind pus mult la încercare, concentrarea, atenţia, calmul şi stăpînirea sunt mult solicitate. Deasemenea fiind vorba de o artă tradiţională japoneză, eticheta, ceremonialul, respectul, salutul şi tot ceea ce ţine de tradiţia aceastei arte, trebuie respectate.

Practicarea artelor marţiale, indiferent care ramură ar fi aceasta (Jujutsu, Aikido, Judo, Karate), contribuie la dezvoltarea fizică, cât şi cea psihică precum onoarea, respectul, caracterul, bunacuviinţă, comportarea în societate, alimentația şi odihna raţională, de a fi în armonie cu natura şi cu tot ceea ne înconjoară.

Printre factorii educativi care dezvoltă calităţile psihice prin practicarea artelor marţiale, amintim tefortul depus în pregătirea fizică şi de obstacolele pe care elevul trebuie să le depăşească prin forţarea continuă a voinţei. Luptele cu diferiţi parteneri, chiar pe fond de oboseală psiho-fizică, durerea provocată controlat de către partener etc. Toate aceste solicitări, duc la întărirea caracterului, dezvoltă curajul, dârzenia, stăpânirea de sine, încrederea în partener, fermitatea, capacitatea de a depăşi greutăţile şi de a le învinge.

Orice învăţare a unui procedeu este însoţită de o demonstraţie model, care poate fi făcută de sensei (profesor). Chiar şi pentru elevii cu grade avansate, sensei-ul trebuie să demonstreze, deoarece, în execuţia oricărui procedeu, totdeauna se găsesc amănunte care trebuie descoperite treptat și pentru a perfecţiona execuția procedeului tehnic. Un „sensei”/ profesor cu experienţă, vede din exterior aceste amănunte, oferind explicaţia necesară.

Este bine să se schimbe partenerii „uke” de antrenament, periodic, pentru a exersa în condiţii diferite. Exersarea cu un partener mai începător poate duce la progres de ambele părți.

Trebuie subliniat faptul că, pentru executarea oricărui procedeu simplu din Nihon Jujutsu, musculatura corpului execută o serie de acţiuni semnificative în mecanica mişcării. Astfel în timp ce unele grupe musculare dezvoltă o activitate dinamică de învingere, altele participă prin activitate de cedare şi altele depun o activitate statică, de menţinere. Angrenarea întregului corp necesită o atenţie deosebită, o coordonare nervoasă adecvată, în condiţiile unei serii de mişcări complementere, compensatorii, precum şi de restabilire a echilibrului în anumite cazuri, în funcţie de înlănţuirea unor tehnici, deplasare, eschivă, reacţia şi opunerea de rezistenţă de către adversar.Aceste acțiuni motrice au un efect deosebit de complex asupra dezvoltării calităților motrice și tonificării întregului organism, având influențe benefice și asupra sistemului cardio-respirator.

Spre exemplu, în momentul care apare situaţia de agresiune, tehnica de apărare, trebuie să pornească cu maxim de viteză, corectitudine şi forţă. Pentru acestea, e nevoie de hotărâre şi o execuţie sigură. Momentul în care se execută, este deosebit de important, având un rol hotărâtor, în surprinderea adversarului şi anihilarea sa. În momentul contraatacului, nu numai corpul contează. Acestea trebuie să ajungă în perfectă unitate cu spiritul, iar acţiunea să fie fără nici o reţinere, păstrând în acelaşi timp calmul și stăpânirea de sine. Acest lucru necesită, mii de repetări şi antrenamente intense şi sistematice.

De aceea, această călătorie în artele marţiale este mai importantă decât a ajunge repede la un anumit nivel, călătorie care, pentru cel care a înţeles acest mister, nu se opreşte niciodată. Acest lucru favorizează o stare de sănătate fizică şi psihică, dar şi o dezvoltare fizică permanentă. Nihon Jujutsu, acest sport de luptă, o artă marţială deosebit de eficientă în caz de agresiune, dar în acelaşi timp suplă, elegantă şi frumoasă, după cum reiese şi din traducere, arta supleţei, dezvoltă organismul atât din punct de vedere somatic cât şi psihomotric, dar şi pe plan mental şi moral volitiv.  De aceea este recomandată eleviilor din preuniversitar încă de la cinci sau șase ani pentru practicarea într-un cadru organizat, precum în Cluburile sau Palatele copiilor.

Bibliografie
1. Bălăceanu I. Ju-Jutsu, Casa de Editură Agora, 1998
2. Botez, M. , Boroş, R. O. Autoapărarea, de la necesitate la artă, Editura Mirador, tipărită la Multimedia Arad
3. Derlogea S, Corneliu Ionescu D. Aikido, calea armoniei, Editura Apimondia Bucureşti
4. Maroteaux, R.L., Mimurodo, H. Ju Jitsu antic japonez, Editura Garell publishing house, Bucureşti 1998
5. Nitobe, I. Bushido –codul samurailor, editura Garell publishing house, Bucureşti 1995
6. Musashi, M. Gorin No Sho – cartea celor cinci cercuri, Editura Garell publishing house, Bucureşti 1995
7. Shizuya, S. Nihon JuJutsu , Kokusai budoin , Kokusai Budo Renmei, International Martial Arts Federation, World Headquarters Japan, Japonia, 1998
8. Vespan, V. Anihilarea agresorilor prin tehnici de autoapărare, Editura Didactică şi pedagogică, R.A. Bucureşti.

 

prof. Emanuel Balazs

Palatul Copiilor, Arad (Arad) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/emanuel.balazs

Articole asemănătoare