Rolurile și exigențele programului „Școala altfel”

Când vorbim de activități extrașcolare, ne referim la „totalitatea activităţilor educative organizate şi planificate în instituţiile de învăţământ sau în alte organizaţii cu scop educaţional, dar mai puţin riguroase decât cele formale şi desfăşurate în afara incidenţei programelor şcolare, conduse de persoane calificate,cu scopul completării formării personalităţii elevului asigurată de educaţia formală sau dezvoltării altor aspecte particulare ale personalităţii acestuia”.
În urma experienței personală, o să descriu programul național „Școala altfel”, într-un mod cât mai realist.

Metodologia de organizare precizează că scopul acestui program este să „contribuie la dezvoltarea competenței de învățare și a abilităților socio-emoționale în rândul elevilor”, se prevede, de asemenea, că „este esențială creșterea gradului de implicare a elevilor în proiectarea, derularea și evaluarea activităților de învățare”

Foarte mulți elevi consideră că școala este o corvoadă, în special orarul care începe la 8 dimineața și în funcție de vârstă se poate întinde până la ora 15, de aceea nu mă miră că, săptămâna „Școala altfel” este percepută de unii elevi ca vacanță iar de alții ca un un program mai scurt.

Articolul 8 alineatul (1) din metodologie precizează că: ” In perioada alocata Programului national ”Școala altfel” nu se organizează cursuri conform orarului obișnuit al unitații de învățământ. Programul se va desfășura In conformitate cu un orar special, In fiecare dintre cele 5 zile.”

Precizarile ministerului și/ sau ale inspectoratelor școlare, însistă pe realizarea programului prin încadrarea lui în intervalul orar al fiecărei clase, adică 8-12 (15). Acest lucru nu apare în metodologie dar logica poate fi în sensul respectării numărului de ore săptămânal  al profesorilor.

Stabilirea programului exact în intervalul orar al școlii ”clasice” contravine spiritului activităților extrașcolare adică mai puțină ”rigurozitate”. Viziunea mea și, probabil, a multor profesori și elevi, este că desfășurarea programului în afara perimetrului școlii răspunde cu adevărat scopului acestuia.

Cele mai preferate activități sunt drumețiile și excursiile. Având în vedere că acestea se desfășoară pe parcursul unei zile sau două, este asigurat numărul de ore, sau chiar depășit, pe care, cadrele didactice trebuie să le efectueze săptămânal. Din cele cinci zile, două fiind alocate drumețiilor sau excursiilor, celelalte trei zile pot oferi în 3-4 ore, începând de la 9 dimineața, activități alese împreună cu elevii, care să ducă la îndeplinirea scopului programului „Școala altfel”, fără ca programul să fie perceput la un nivel subconștient sau conștient ca și un program normal, riguros, în limite orare „clasice”.

 

prof. Claudiu-Dan Conțiu

Școala Gimnazială, Luna (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/claudiu.contiu

Articole asemănătoare