Valori naturale și voluntariat în Bumbești-Jiu

Educaţia presupune evocarea şi transmiterea unor conţinuturi, unor valori ce se perpetuează prin intermediul indivizilor şi comunităţilor. Învăţământul are misiunea de a-i forma pe elevi sub aspect psiho-intelectual, fizic, socio-afectiv. Prin învăţare se formează şi se dezvoltă atitudini şi capacităţi. Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ impune îmbinarea activităţii şcolare cu activităţile extracurriculare ce au valenţe formative.

Pe parcursul activității mele didactice în sistemul educaţional, am încercat să combin utilul cu plăcutul, să fac în aşa fel încât elevul să devină capabil să dobândească cunoștințe şi să poată duce un mod de viaţă de care să fie mândru. În acest sens, elevii au fost implicaţi în  numeroase acţiuni de voluntariat, în proiecte educative pe teme legate de sănătate, ecologie sau au desfăşurat acţiuni caritabile, excursii şi vizite tematice. Prin astfel de activităţi elevii au dovedit interes, creativitate şi spirit civic.

În acest articol, vom face referire la câteva activităţi prin s-a dorit conştientizarea valorilor naturale protejate de pe teritoriul judeţului Gorj şi în special de pe zona de amplasare a Parcului Naţional Defileul Jiului. Prin aceste activităţi s-a dorit transmiterea  unui semnal de alarmă privind degradarea tot mai accentuată a mediului înconjurător, precum şi prezentarea modalităţilor de conservare a resurselor naturale. Printre aceste activităţi, se pot menţiona:

– Acţiuni de promovare a Parcului Național Defileul Jiului prin activităţi specifice de  distribuire de materiale educative şi informative  de tipul pliante, fluturaşi, broşuri  în vederea conştientizării cetăţenilor din Bumbeşti-Jiu privind:

  • valoriile naturale și cultural tradiționale ale Parcului Național Defileul Jiului;
  • obligaţiile fiecărui cetăţean în vederea realizării şi păstrării unui mediu/a unei arii protejate curate

– Activităţi de informare și conştientizare organizate în cadrul Colegiului „Mihai Viteazul” Bumbeşti-jiu de către Administraţia Parcului Naţional Defileul  Jiului în colaborare cu Colegiului „Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu privind:

  • importanța ariei protejate Parcul Național Defileul Jiului;
  • valorile naturale și cultural tradiționale ale Parcului Național Defileul Jiului;
  • impactul acţiunii antropice asupra ariei protejate Parcul Național Defileul Jiului.

– Programul şi concursul naţional „ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE – EDUPET” privind conştientizarea necesităţii reciclării recipientelor PET

–  „ŞCOLI PENTRU UN VIITOR VERDE-REZERVAŢII NATURALE”, ediţia a IV-a, concurs naţional pentru încurajarea desfăşurării de activităţi recreativ- educative cu impact pozitiv asupra patrimoniului natural din ariile protejate (informare şi conştientizare asupra Parcului Național Defileul Jiului);

– Proiectul Interjudeţean “Voluntari în acţiune alături de Natura 2000” (cuprins în calendarul activităţilor educative regionale şi interjudeţene 2013) realizat în colaborare cu  Administraţia Nordul Gorjului de Vest;

– Let’s do it Romania! – Ziua de curăţenie naţională: activitate de ecologizare în localitatea Bumbeşti-Jiu;

– Proiecte locale privind informarea și conştientizarea impactului antropic în Parcul Național Defileul Jiului;

– PATRULA DE RECICLARE – program national pentru educaţie ecologică şi comportament etic centrat pe colectarea si reciclarea deseurilor de echipamente electrice si electronice D.E.E.E.

Bibliografie

orizontdidactic.net/tag/activitati-extracurriculare/

 

prof. Luminița Golumbeanu

Colegiul Mihai Viteazul, Bumbești-Jiu (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/luminita.golumbeanu

Articole asemănătoare