Integrarea RED în activitatea de învățare la educație fizică

„Resursele educaționale deschise (RED) se referă la orice materiale de învățare, predare și cercetare, care sunt disponibile în orice format și suport, din domeniul public sau aflate sub licențe deschise și care permit accesul gratuit, reutilizarea, adaptarea și redistribuirea (Stracke și colab., 2019; UNESCO,2019)”.

„Odată cu evoluția rapidă a conceptului de educație deschisă, cercetătorii au început să treacă de la o abordare centrată pe conținut, care se concentrează pe resurse educaționale (creare, partajare etc.), la una orientată pe practică, care încurajează colaborarea dintre elevi și profesori pentru crearea și schimbul de cunoștințe (Cronin, 2017)”

„PED (practicile educaționale deschise) permit elevilor să fie implicați și activi în timpul procesului de învățare. Mai mult, PED merg cu un pas dincolo de învățarea activă (Huang et al., 2020) prin implicarea cursanților în crearea și revizuirea RED, contribuind astfel la învățarea celor care îi urmează. Acest lucru poate ajuta pe viitor cursanții să dobândească competențe de alfabetizare digitală (căutare, evaluare și identificare a resurselor online),care sunt fundamentale pentru competențele de literație ale secolului XXI”. (Suport de curs Modulul 3 – Strategii de intervenție educațională în context blended – learning pentru programul de formare continuă PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, 2022).

Dacă ne referim la activitatea desfășurată on-line în timpul pandemiei de covid-19, putem spune că la disciplina educație fizică s-au folosit foarte mult resursele educaționale deschise. Odată cu trecerea la formatul „fizic” al desfășurării lecțiilor nu pare că în cadrul orelor de educație fizică pot fi folosite cu ușurință resursele educaționale deschise.

Să nu uităm că în cadrul examenelor pentru obținerea definitivării și a gradelor didactice, în cadrul inspecțiilor la clasă sunt punctate și activitățile de tip blended-learning. La fel în etapele de mobilitate ale personalului didactic sau concursul pentru obținerea gradației de merit fișele de evaluare conțin și utilizarea sau crearea de resurse educaționale deschise și folosirea blended-learning. Sunt colegi care au reușit să doteze sălile de sport cu videoproiectoare care pot fi folosite în cadrul orelor pentru utilizarea resurselor educaționale deschise.

Trecând printr-o experiență în care nu am putut folosi sala de sport pe timp nefavorabil, am profitat de existența în sala de clasă a tablei inteligente pentru a realiza o lecție interdisciplinară de educație fizică cu conținuturi din matematică folosind o resursă educațională deschisă.

Titlul activității de învățare: Calități motrice combinate: viteza de reacție și execuție, capacități coordinative. Înmulțirea.
Disciplina: Educație fizică și sport (cu elemente de matematică)
Unitatea de învățare: Calități motrice, înmulțirea
Clasa: a VI- a

Prezentarea activității de învățare
Competența specifică vizată: 2.3. Efectuarea exerciţiilor simple pentru dezvoltarea calităţilor motrice de bază
2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere naturale în concentrul 0 – 10 000
Condiții necesare desfășurării activității: Tablă și telefoane inteligente
Contextul de învățare: Lecție interdisciplinară educație fizică, matematică, în sala de clasă
Timpul alocat: 50 minute
Descrierea specifică a activității de învățare: Activitate interdisciplinară de educație fizică și matematică realizată în sala de clasă pe timp nefavorabil, în lipsa sălii de sport.
Resursa RED utilizată: wordwall.net/ro/resource/26085088/tabla-inmultiri-3

Prezentarea integrării resursei RED în activitatea de învățare

În ce constă resursa RED: În aplicația worldwall, timp de un minut elevul încearcă să răspundă corect la mai multe înmulțirii cu 2 cifre. La finalul exercițiului elevul primește un punctaj în funcție de câte rezultate bune are și cu ce viteză apasă butoanele adevărat sau fals. Primele 10 punctaje apar într-un clasament on-line personalizat cu numele ales de elevi. Elevii vor lucra pe rând la tabla inteligentă. În timp ce un coleg se află la tablă ceilalți elevi vor folosi telefoanele inteligente.

Descrierea modului de utilizare a RED-ului în activitatea de învățare din perspectiva 5R (reutilizare, redistribuire, revizuire, remixare și  reținere): Site-ul Worldwall permite utilizarea joculețelor existente și crearea unora noi sau revizuirea unui joc existent. Astfel pe același model pot fi realizate alte înmulțiri sau poate fi modificat timpul de lucru. Fiind o aplicație on-line, au acces toți cei cu o conexiune la internet. Un mare avantaj este faptul că apare un clasament on-line care îi motivează pe elevi să își îmbunătățească rezultatul.

Descrierea modului în care resursa RED contribuie la formarea competenței specifice vizate: Folosirea resursei RED presupune activarea neuromotricității. Elevii trebuie să calculeze repede (rezolvarea de exerciții folosind tabla înmulțirii) urmând să atingă cu viteză butonul adevărat sau fals (dezvoltarea vitezei de reacție și de execuție). Sunt avantajați elevii care folosesc ambele mâini pentru atingerea butoanelor. (dezvoltarea capacităților coordinative). Focusarea atenției timp de un minut este foarte importantă pentru obținerea unui punctaj mare.
Procentul de timp al RED-ului folosit raportat la timpul alocat activității de învățare: RED va fi folosit 35 de minute după efectuarea verigilor de lecție: ”organizarea colectivului de elevi” și o formă adaptată spațiului de lucru a ”pregătirii organismului pentru efort și influențarea selectivă a aparatului locomotor”

Aspecte utile cu privire la trecerea de la RED la PED: Elevii sunt implicați și activi putând să revizuiască jocul (RED-ul) creând alte exerciții de înmulțire și modificând timpul de lucru, ducând astfel la îmbunătățirea alfabetizării digitale.

Integrarea RED în lecțiile de educație fizică poate fi folosită și pentru implicarea elevilor scutiți permanent sau temporar în activități de educație fizică adaptate, sau pentru acordarea unor puncte suplimentare în cazul evaluărilor formative sau sumative.

Bibliografie și resurse web
Suport de curs Modulul 3 – Strategii de intervenție educațională în context blended – learning pentru programul de formare continuă PROF IV – Coaching în procesul de predare-învățare-evaluare în context blended-learning, 2022).
wordwall.net/ro/resource/26085088/tabla-inmultiri-3

 

prof. Claudiu-Dan Conțiu

Școala Gimnazială, Călărași (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/claudiu.contiu

Articole asemănătoare