Dezvoltarea socio-emoțională a preșcolarilor prin aplicarea programului „Da, Poți!”

Preşcolaritatea constituie o etapă cu însemnate schimbări în viaţa afectivă a copilului. Emoţiile şi sentimentele sunt cele care îi călăuzesc toate manifestările lui, fie că este vorba de jocuri, de cântece, de activităţi educative. Dezvoltarea emoţională este un factor important pentru dezvoltarea armonioasă a copilului din toate punctele de vedere.

„Există un singur mod de a-ţi creşte copilul astfel încât să meargă pe calea pe care trebuie s-o urmeze: acela de a merge împreună cu el pe ea.” -Abraham Lincoln

Competenţa emoţională a fost definită în mai multe feluri, cea mai cunoscută definiţie fiind cea oferită de Denham (1998): „Competenţa emoţională este abilitatea de a înţelege, exprima şi regla emoţiile.”

Programul educaţional, “Da, Poţi!”, elaborat de profesorul Michael Bernard, este un program adresat preşcolarilor în vederea dezvoltării abilităţilor sociale şi emoţionale. Programul oferă un curriculum de predare – învăţare a abilităţilor socio – emoţionale care structurează conţinuturile de predat şi care oferă explicaţii referitoare la modalitatea de lucru şi aplicabilitatea lui în diferite tipuri de activităţi.

Programul ”Da, Poți!”:

Urmăreşte formarea a cinci  deprinderi: înţelegere, încredere, rezistenţă, organizare, perseverenţă.
Fiecare modul are câte o marionetă – Ina cea Înţelegătoare, Ioana cea Încrezătoare, Radu cel Rezistent, Ovi cel Organizat, Petre cel Perseverent – care devine pentru copii un model de comportament şi care oferă soluţii pentru depăşirea unor dificultăţi socio-emoţionale.

În lucrarea de faţă, dorim să exemplificăm o activitate desfăşurată cu preşcolarii  în cadrul activităţilor de dezvoltare personală, întâlnirea de dimineaţă în care va fi introdusă deprinderea Înţelegerea, în termenii unor comportamente concrete şi observabile de către marioneta Ina cea Înţelegătoare:

Eu sunt Ina cea Înţelegătoare, sunt bucuroasă să vă cunosc. Aş dori să vă spun câte ceva despre mine. Îmi place să mă înţeleg cu ceilalţi, muncesc şi mă joc frumos cu copiii. Îmi aştept rândul şi împart lucrurile cu ceilalţi. Respect regulile şi ajut ca grădiniţa mea să fie mai curată şi un loc mai sigur. Dacă nu mă înţeleg cu cineva sau cineva este rău cu mine încerc să rezolv problema discutând nu certându-mă.

I. ADP: Activitatea începe cu întâlnirea de dimineaţă:

1. Salutul Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii şi educatoare. Copiii sunt aşezaţi în semicerc în faţa panoului care conţine calendarul naturii. Educatoarea salută copiii: ,,Bună dimineaţa, copiii! Copiii răspund: ,,Bună dimineaţa, doamna educatoare!”, drăguţi fluturaşi!
Bună dimineaţa, grădiniţă,
Salutăm acuma, fetiţelor!
Bună dimineaţa, copii cu părul tuns!
Bună dimineaţa, fetiţe cu codiţe!
Bună dimineaţa, vă spun copilaşi,
Salutăm acum, copiii mai înalţi!”
Copiii salută pe rând după cum se recunosc în descriere.

2. Prezenţa
După ce se salută toţi copii, se observă în grupă o marionetă, Ina cea Înţelegătoare, care stă singură pe un scăunel.  Educatoarea apropie marioneta de copii şi o prezintă acestora.
Eu sunt Ina cea Înţelegătoare, sunt bucuroasă să vă cunosc. Aş dori să vă spun câte ceva despre mine. Îmi place să mă înţeleg cu ceilalţi, muncesc şi mă joc frumos cu copiii. Îmi aştept rândul şi împart lucrurile cu ceilalţi. Respect regulile şi ajut ca grădiniţa mea să fie mai curată şi un loc mai sigur. Daca nu mă înţeleg cu cineva sau cineva este rău cu mine încerc să rezolv problema discutând nu certându-mă.
La rândul lor, toţi copii se prezintă şi îşi aşează o floricică la panoul de prezenţă, Ina va primi şi ea o floricică mai mare şi va fi invitatul special de astăzi.

3. Calendarul naturii
– În ce anotimp suntem ?
– Cum este vremea ?
– Ce zi a săptămânii este astăzi?
– Ce dată este?
– În ce lună suntem?
– Ce eveniment se apropie ?
Copiii vor răspunde întrebărilor şi vor ataşa ajutaţi de educatoare jetoanele corespunzătoare.

4. Activitatea de grup
JOC : Trala – la – la – lero
Educatoarea, împreună cu copiii, crează mişcările jocului, transformându-l într-un joc dinamic potrivit gimnasticii de înviorare.

5. Surpriza zilei
Păpuşa Ina ce Înţelegătoare a adus cu ea o cutie frumos colorată în care are mai multe lucruri, care au fost aruncate acolo de nişte copii care nu voiau să lucreze, care nu respectau regulile care se certau tot mereu. Dar şi câteva versuri pe care copii să le repete pe parcursul zilei.
Reguli trebuie să respecţi
Rândul tu să îl aştepţi
Şi să nu te cerţi de fel
Rezolvi problema în alt fel.
Copiii vor fi invitaţi să asculte versurile şi să le repete după educatoare.
Vor informaţi ulterior că se vor juca astăzi cu piesele geometrice.

6. Tranziţia
Reguli trebuie să respecţi
Rândul tu să îl aştepţi
Şi să nu te cerţi de fel
Rezolvi problema în alt fel.
Copiii o invită pe Ina să cânte, să se joace şi să danseze împreună cu ei pe melodia „Iarna ne-a sosit în zori!”.

În grădiniţă, viaţa preşcolarilor este plină de emoţii, trăiri, sentimente care de care mai difuze. Aici, copilul învaţă să recunoască şi să manifeste spontan diverse emoţii. De aceea este foarte important ca educatoarea să acorde copiilor tot sprijinul necesar să se descopere pe sine, pentru a-şi găsi un echilibru emoţional, precum şi strategiile necesare controlului emoţiilor. Educatoarea are sarcina de a încerca “antrenamentul emoţiilor copiilor”, atât în cadrul jocurilor, cât şi în cadrul activităţilor de dezvoltare personală.

Bibliografie:
• Creţu T., „Psihologia educaţiei”, Editura Credis, Bucureşti, 2004
• Curriculum pentru Învăţământul Preşcolar, M. E. C. T., 2008.
• Gardner H., ,,Inteligenţe multiple – Noi orizonturi”, Editura Sigma, Bucureşti, 2006
• Goleman D., “Inteligenţa emoţională”, Editura Curtea Veche, Bucureşti, 2001
• Maisonneuve, J., Psihologie socială .Aspecte contemporane, Ed. Polirom, Iaşi, 1996
• Repere Fundamentale privind Învăţarea şi Dezvoltarea Timpurie (RFIDT), UNICEF, 2008
• Roco M, „Creativitate şi inteligenţă emoţională”, Editura Polirom, Iaşi, 2001
• Piaget J.  „Naşterea inteligenţei la copil” , E.D.P. Bucureşti, 1973
• Ştefan A.C., Kallay E., ,,Dezvoltarea competenţelor emoţionale şi sociale la preşcolari”, Editura ASCR, Cluj Napoca, 2007.

prof. Ramona Nădejde

Grădinița cu Program Prelungit Piticot, Dej (Cluj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ramona.nadejde

Articole asemănătoare