Dezvoltarea atenției la școlarul mic

Atenția este condiția necesară a desfășurării optime a tuturor proceselor informaționale și a obținerii succesului școlar. Vârsta școlară mică sau copilăria de mijloc este plasată între 6/7 – 10/11 ani. Aceasta este o perioadă marcată în primul rând de modificarea statutul social, un pas hotărâtor în viață. Începerea școlii, contactul cu activitățile școlare creează condiții noi, favorizante, pentru dezvoltarea gândirii acestuia, conducând astfel la cunoașterea lumii înconjurătoare.

În această perioadă, copilul acumulează un mare volum de cunoștințe și își dezvoltă  noi modalități de înțelegere. Este perioada în care se dezvoltă observarea atentă, atenția, exprimarea în mod desfășurat a ideilor, imaginația.

Se știe că școala crează capacități și strategii de învățare pentru toată viața. Activitățile școlare au ca scop formarea de capacități de activitate, a respectului față de muncă, disciplină și responsabilitate. Odată cu debutul școlar, atenția copilului este captată de un alt adult decât membrii familiei. Învățătorul devine o persoană seminificativă pentru el. Majoritatea elevior manifestă o afecțiune deosebită pentru învățător, având în permanență nevoie de afectivitate și atenție.

Tot în această etapă, interesele și preocupările copilului se schimbă. Literele și cifrele, scrisul, cititul și socotitul iau locul desenului sau modelajului.

Un elev din clasa pregătitoare (5-6-7 ani) nu poate fi atent în cadrul unei activități mai mult de 25-30 minute, timp în care face față solicitărilor școlare. Memoria școlarului mic se sprijină pe concret, pe ceea ce vede și simte. De aceea, utilizarea materialului didactic: ilustrații, planșe, prezentări Power Point este foarte indicată. Copilul va reține informațiile care l-au impresionat mai mult.

În această perioadă este acordată o atenție deosebită jocului cu reguli colective. Regula devine fenomen central, ajutându-l pe copil în adaptare. În această etapă am constatat că elevul este dornic de a face tot ce spune doamna învățătoare, părinții neputând să se impună în rezolvarea temelor cu prea multe sfaturi („Doamna nu ne-a zis așa” sau „Eu așa fac, pentru că așa a zis doamna”). Pe măsură ce cresc, spre clasa a treia și a patra devin pasionați de geografie, de  științe (mici experimente, animale, plante), de istorie, ceea ce constituie un indiciu de expansiune și de centrare în planul mintal și afectiv.

Din păcate, clișee și practici stereotipe există la tot pasul și, cu siguranță, la aproape toți dintre noi. Am enumerate câteva dintre aceste aspecte, pe care eu le-am sesizat: dorința de a fi în clasă liniște perfectă, același ton al vocii în predare fără a permite intervenția elevilor, tratarea uniformă a tuturor elevilor, predare teoretică fără exemple concrete, neacceptarea răspunsurilor personale ale elevilor într-o altă formă decât cea predată (memorare mecanică), atmosferă tensionată, stresantă în recapitularea sau evaluarea cunoștințelor, îngrădirea creativității elevilor, îngrădirea creativității prin prezentarea de modele, utilizarea de prelegeri lungi cu termeni inaccesibili.

În continuare, voi da câteva exemple de activități care contribuie la dezvoltarea atenției la școlarul mic.

• „Numără mai departe”
Scop: consolidarea deprinderilor de numărare, dezvoltarea atenției.
Sarcina didactică: exerciţii de numărare, respectând anumite cerințe (din 1 în 1, din 2 în 2, crescător, descrescător etc).
Elevii pot să stea în bănci sau în cerc
– un elev desemnat coordonează jocul
– activitatea începe la un semnal şi coordonatorul jocului desemnează prin semne, elevul care urmează să spună următorul număr din șir
– cel care greşeşte este eliminat, putând reintra dacă observă şi corectează o eventuală greşeală
– câştigă rândul sau cercul în care au rămas cei mai mulţi elevi în joc.

• „Cuvântul interzis”
Scop : – activizarea vocabularului , dezvoltarea atenţiei voluntare şi a imaginaţiei;
Sarcina didactică : – formularea unor întrebări care cer răspuns cuvântul  interzis.
Jocul se poate desfăşura în colectiv sau în perechi. Elevii trebuie să răspundă la întrebări fără a rosti un anumit cuvânt stabilit anterior. Vor găsi alte formulări, care să constituie totuşi răspunsul la întrebarea pusă. Aceasta trebuie constituită în aşa fel încât să ceară în răspuns cuvântul interzis.
Cuvântul interzis “ a treia ”
Întrebare: – În ce clasă sunteţi voi ?
Răspuns:  – Noi suntem în clasa care urmează după clasa aII-a .
Întrebare:  – În ce bancă stă elevul Popescu ?
Răspuns:   – Elevul Popescu stă în banca din spatele elevului  X .
Întrebare: – În a câta lună din an serbăm ziua mamei?
Răspuns; – În luna mărțișorului, cea care vine după februarie.

• „Unde?”
Scop : – verificarea şi consolidarea deprinderilor de exprimare corectă, dezvoltarea atenţiei, a gândirii, a imaginaţiei.
Sarcina didactică: – formularea de propoziţii cu folosirea corectă a prepoziţiilor: la, în, pe, după, sub, lângă, spre, cu, între, până.
Jocul se poate desfăşura pe grupe formate din câte 10 – 12 elevi ( de exemplu: Atenții și Isteții). Pentru fiecare răspuns se acordă un minut . În exemplele date elevii nu au voie să repete prepoziţia.
Pe tablă, se vor scrie șase prepoziții, apoi învăţătorul cere unui elev din Isteților să spună un cuvânt care să denumească un obiect, un animal etc. Cuvântul este preluat de membrii grupei Atenților. Aceştia vor formula, pe rând, câte o propoziţie în care să se includă cuvântul dat şi unul din cuvintele scrise pe tablă. Pentru un răspuns bun se acordă grupei 1 punct , se scade unul dacă este greşit. Se continuă în acelaşi fel cu toţi membrii grupei Atenților, după care se totalizează punctele urmând la joc grupa Isteților (după ce s-au inversat rolurile se vor introduce prepoziţii noi). O prepoziţie folosită de trei ori este ştearsă şi înlocuită cu alta .
Va câştiga grupa care a realizat punctajul maxim .
Exemplu : -grupa Isteților a spus cuvântul „bancă”. Membrii grupei Atenților vor putea  formula propoziţii de tipul următor :
Cartea este pe bancă.
Penarul este în bancă.
Maria merge spre bancă.
Colegii sunt lângă bancă.
M-am împiedicat de bancă.
Andrei s-a întors la bancă.

• ,,Anotimpurile”
Scop: consolidarea cunoştinţelor despre anotimpuri, dezvoltarea atenției
Material didactic: tablou cu litere
Sarcini didactice:-descoperirea în tabloul literelor a unor cuvinte care denumesc obiecte sau   fenomene ale naturii; descrierea obiectului sau fenomenului descoperit;
Elevii sunt invitaţi să găsească cuvintele în timp de 10 min.şi să schiţeze câteva idei pentru fiecare din cuvinte pentru a putea mai apoi să descrie oral acel obiect sau fenomen. Jocul se desfăşoară sub formă de concurs: elevul care găseşte primul cuvântul, îl descrie, câştigând câte 2 puncte.

Bibliografie
1. Bădică, T.ş.a. , Jocuri didactice pentru dezvoltarea vorbirii, E.D.P. Bucureşti , 1974
2. Buda, A. şi Francu, B.A., Jocuri didactice şi exerciţii distractive. Culegere pentru clasa I , E.D.P., Bucureşti , 1970
3.Popovici, C-tin şi colab., Culegere de jocuri didactice pentru clasele I-IV , E.D.P., Bucureşti , 1971

 

prof. Mihaela Groza

Școala Gimnazială Aron Densușianu, Hațeg (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mihaela.groza

Articole asemănătoare