Gândirea critică și rezolvarea problemelor

„Gândirea critică este un tip de gândire care se structurează pe baza unei atente evaluări a premiselor și dovezilor și care formulează concluzii cât mai obiective, luând in considerare toți factorii pertinenți și utilizând toate procedeele logice valide” (Carter, 1973). Este o abilitate esențială pentru capacitatea de învățare și de decizie a oricărei persoane.

Gândirea critică ne ajută sa asimilăm idei noi, să examinăm și sa interpretăm cunoștințele, să rezolvăm probleme și să luăm decizii. Enumerăm câteva tipuri de activități pentru dezvoltarea gândirii critice:

 • să-și dezvolte încrederea in forțele proprii și să înțeleagă valoarea propriilor lor idei și opinii; pentru asta, au nevoie să exprime și să argumenteze opiniile proprii;
 • să se implice activ in procesul de învățare;
 • să asculte cu respect opiniile diferite;
 • să fie pregătiți pentru a formula și demonta judecăți;
 • să anticipeze consecințe.

Ce putem face pentru a dezvolta gândirea critică a elevilor?

 • să utilizăm metodele de învățare activă in activitatea didactică;
 • exerciții și jocuri de ordonare, comparare, creativitate, de organizare a informației, de formulare a întrebărilor;
 • jocuri logico-matematice, tangram, rebusuri, Sudoku;
 • vizionarea de filme, lecturi urmate de discuții;
 • dezbateri pe diferite teme.

Idei de activități pentru stimularea și exersarea deprinderilor de gândire critică

Metoda pălăriilor gânditoare este o tehnica de stimulare a creativității copiilor și se bazează pe interpretarea de roluri in funcție de pălăria pe care o poartă. Pentru a genera mai multe idei, este bine ca tot grupul să poarte aceeași pălărie. Copiii sunt liberi să spună ce gândesc, dar să fie în acord cu rolul pe care-l joacă. Culoarea pălăriei este cea care definește rolul:

 • Pălăria albă – este povestitorul, cel ce redă pe scurt conținutul textului, exact cum s-a întâmplat acțiunea, este neutru – informează
 • Pălăria albastră – este liderul, conduce activitatea. Este pălăria responsabilă cu controlul discuțiilor, extrage concluzii – clarifica
 • Pălăria roșie – își exprimă emoțiile, sentimentele, supărarea, față de personajele întâlnite, nu se justifica – spune ce simte
 • Pălăria neagră – este criticul, prezintă aspectele negative a întâmplărilor, exprima doar judecăți negative – identifica greșelile
 • Pălăria verde – este gânditorul, care oferă soluții alternative, idei noi, dă frâu imaginației (Ce trebuie făcut?) – generează idei noi
 • Pălăria galbenă – este creatorul, simbolul gândirii pozitive şi constructive, explorează optimist posibilitățile, creează finalul – efortul aduce beneficii.

Generarea soluțiilor și rezolvarea problemelor

Un rol important in dezvoltarea gândirii critice îl constituie exersarea in diferite contexte a capacității de a genera soluții, de a identifica si argumente pro si contra, de a face o alegere bazata pe cântărirea acestor argumente și de a planifica punerea în practică a soluției alese. Acest lucru le dezvolta creativitatea, capacitatea de identificare și selecție a informațiilor necesare, deprinderea de a lua o decizie, de a-și formula și de a susține o opinie.

 

prof. Claudia-Alice Pricop

Școala Gimnazială, Slobozia (Iaşi) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/claudia.pricop

Articole asemănătoare