Exploring Belgium and its education system. Integrative and interactive approaches to teaching (Formare Erasmus+)

În primul an al Acreditării Erasmus+ cu numărul 2021-1-RO01-KA121-SCH-000005141, obținute de Liceul Tehnologic “Stefan Hell” Sântana, în cadrul proiectului “Viitorul – Învățare în  Progres” (VIP), s-a dat șansa cadrelor didactice din această instituție, de a participa la cursuri de formare internaționale. Unul dintre aceste cursuri la care am participat a fost: „Exploring Belgium and its education system. Integrative and interactive approaches to teaching”, desfășurat în perioada 4-9 iulie 2022, în Ghent, Belgia.

Erasmus+ este o componentă a Programului de Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii lansat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, având ca scop îmbunătăţirea calităţii educaţiei şcolare, prin participarea acestora la stagii de formare continuă, într-o altă ţară europeană. Participarea la o mobilitate într-o altă ţară decât cea de provenienţă, asigură formarea unei imagini mai clare asupra educaţiei europene şi îmbunătăţeşte cunoştinţele şi competenţele de predare-învăţare ale profesorului.

Cursul „Exploring Belgium and its education system. Integrative and interactive approaches to teaching”,  a fost realizat de către asociaţia „Flanders Teaching Academy “, care este o organizație non-profit cu sediul în Flandra, formatorii  fiind cadre didactice care lucrează în sistemul de învățământ flamand. Scopul lor este de a stimula și susține cultura și educația în comunitățile din întreaga Europă. Cele 30 de cadre didactice participante au fost din Spania, Portugalia, Italia, Germania și România.

Pe parcursul celor șase zile de mobilitate au fost organizate activități diverse, precum  vizite de studiu și ateliere de lucru care ne-au ghidat prin inovațiile în educație, combinate cu cunoașterea Belgiei și a sistemului său educațional. Am urmat ateliere, am vizitat o școală primară și secundară, un Lego Innovation Studio, orașele istorice Bruges, Gent și Bruxelles, colțul european (cu Parlamentul), Antwerp și am întâlnit profesori și formatori de diferite medii.  Deşi întreaga zi erau organizate activităţi, modalitatea de expunere, conţinutul, atitudinea formatorilor şi a celorlalţi participanţi făceau să nu se simtă solicitarea intelectuală şi psihică, întregul curs fiind dominat de o atmosferă bazată pe interrelaţionare, cooperare, bună-dispoziţie, dorinţă de autodepăşire.

Ceea ce am apreciat în sistemul de învățământ flamand este încrederea în independența școlii și a profesorului. Consiliile școlare elaborează programe de învățământ ce conțin obiectivele de realizare, care sunt aprobate de guvern cu avizul Inspectoratului Educațional. Deciziile privind metodele de predare și mijloacele didactice țin de libertatea consiliului școlar. Prin urmare, nu există linii directoare oficiale. Totuși, o condiție prealabilă pentru recunoaștere este prezența unor mijloace didactice suficiente.

S-au prezentat exemple de bună practică a unor metode inovative de predare și învățare, în cadrul activităților outdoor și indoor, raportându-se la situații din viața reală, utilizându-se diferite aplicații care se pot folosi în timpul activităților la clasă: Padlet, Kahoot, Mentimeter, Actionbound, Storytelling, Bookwidgets, Genially, Vimeo, Canva, Powtoon, Google Sites, Edpuzzle, Formative, Forms, Powerpoint etc.

Am experimentat Realitatea Augmentată (AR) care permite ca obiectele virtuale să fie stratificate în lumea reală cu ajutorul ochelarilor 3D, prin vizitarea impresionantului Sint-Baafskathedraal din Ghent. Această modalitate de prezentare este din ce în ce mai mult folosită în muzeele europene, iar elevii care efectuează vizite școlare, sunt captați de folosirea tehnologiei moderne în timp ce experimentează realități științifice sau istorice.

Am învățat despre logica de programare a roboților folosind kitul WeDo LEGO® pe măsură ce am adăugat mișcare și sunet acestor roboți, curs pe care elevii școlii pe care am vizitat-o îl urmează începând cu clasele primare.

Am învățat, de asemenea, să facem ciocolată, trecând prin toate etapele de fabricare ale acesteia. Văzând munca implicată în acest proces, am înțeles cărui fapt se datorează prețul scump al bucăților de ciocolată, practicat de ciocolatierii belgieni. Elevii învață și ei în școală acest proces, pentru a fi inițiați și motivați să păstreze această îndeletnicire migăloasă a înaintașilor lor.

Prin acest curs s-a urmărit: o înțelegere mai largă a inovațiilor, practicilor și sistemelor în educație din Belgia; îmbunătățirea competențelor privind abilitățile IT, utilizarea instrumentelor digitale de evaluare și cooperare, creativitate și cultură; să avem informații despre cum să folosim cultura, arta și orașele istorice din jur ca un catalizator pentru a ne îmbunătăți lecțiile; cunoștințe sporite despre cultura belgiană, europeană, competențe interculturale  și a competențelor de limbă engleză; abilități despre cum să implementăm diferite principii ale educației în propriile lecții/școală: întoarcerea clasei, învățarea practică, cele 4 C (Conectare, Construire, Contemplare, Continuare).

Participarea  la acest curs,  mi-a dat posibilitatea de a-mi îmbunătăţi competenţele profesionale, de a intra în contact cu metodele creative şi inovatoare de predare, cu exemple de bune practici prin schimb de experienţă cu un furnizor de educaţie din străinătate şi cu participanţi din diferite culturi.

Învăţământul românesc este într-o continuă schimbare, iar noi, cadrele didactice trebuie să aducem creativitate în activităţile pe care le desfăşurăm. Participarea la acest curs mă conduce la utilizarea de noi metode de predare / abordări, la stabilirea de parteneriate /colaborare cu școli / organizații. Elevii la care predau, sunt şi vor fi mai motivaţi să participe cu interes la activitățile desfășurate, deoarece metodele noi învățate sunt mai atractive.

De asemenea, participarea mea și a celorlalți colegi la acest program european Erasmus+  va contribui la creșterea dimensiunii europene a școlii. Astfel, mai multe cadre didactice vor împărtăşi din experienţa de peste hotare, provocând modificări pozitive în managementul clasei de elevi, a activităților manageriale şi a colaborării cu instituţii partenere.

 

prof. Daniela Chandler

Liceul Tehnologic Stefan Hell, Sântana (Arad) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.chandler

Articole asemănătoare