Contribuția disciplinei educație fizică și sport la realizarea competențelor cheie

Profesorul de educație fizică trebuie să urmărească dobândirea de către elevii săi a componentelor competențelor cheie ca efect al activității sale de predare, indiferent de nivelul de învățământ la care predă.

Planul cadru de învățământ și programele școlare pentru disciplina educație fizică și sport au fost concepute potrivit noului model de proiectare curriculară centrat pe cele opt competențe cheie definite de Comisia Europeană. Aceste competențe sunt: comunicarea în limba maternă; comunicarea în limbi străine; competenţe în matematică şi competenţe elementare în ştiinţe şi tehnologie; competenţe digitale şi de utilizare a noilor tehnologii (TIC); competenţa de a învăţa să înveţi; competenţe de relaţionare interpersonală şi competenţe civice; spirit de iniţiativă şi antreprenoriat; sensibilizare culturală şi exprimare artistică.

Disciplina educație fizică și sport nu contribuie în mod egal la realizarea competențelor cheie, dar poate contribui la realizarea deplină a fiecăreia dintre acestea:

Comunicare în limba maternă

Activitățile specifice educației fizice și sportului implică interacțiuni verbale în condiții diversificate. Participând la acestea, se dezvoltă capacitatea de adaptare a elevului la situații de comunicare variate. Educația fizică și sportul contribuie la îmbogățirea vocabularului. Elevii vor cunoaște denumiri ale mișcărilor corpului, probelor și disciplinelor sportive, procedeelor tehnice etc.

Jocurile sportive creează un cadru care solicită intervenții verbale pentru sprijin cooperare și întrajutorare, dezvoltând astfel abilitatea de comunicare a elevilor. Elevii vor fi capabili să participe la diverse dialoguri, în care să își exprime idei, păreri, sentimente, datorită multiplelor situații de comunicare în care sunt implicați în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport.

Comunicare în limbi străine

Prin folosirea în lecțiile de educație fizică și sport a unui dublu limbaj româno-englez, elevii vor ajunge să cunoască, în limba engleză, termeni specifici disciplinelor și probelor sportive practicate în școală. Elevii vor fi capabili să identifice, să înțeleagă și să utilizeze, în limba engleză, termeni specifici domeniilor sport, sănătate și fitness.

Competențe matematice și competențe de bază în științe și tehnologii

Elevii vor fi capabili să folosească instrumentele de măsurare specifice lecțiilor de educație fizică și sport care își găsesc utilitate și în viața cotidiană, vor cunoaște timpuriu termeni matematici (figuri geometrice, dimensiuni, cantități, etc.) și vor fi capabili să realizeze calcule precum viteza de deplasare sau indicele de masă corporală.

Elevii vor manifesta interes pentru o viață sănătoasă și vor forma obiceiuri pentru un stil de viață sănătos (exemplu: însușirea complexelor de dezvoltare fizică armonioasă, pentru utilizare zilnică sau efectuarea exercițiilor de corectare a atitudinilor corporale).

Competențe digitale și de utilizare a noilor tehnologii ale informației și comunicării

Elevii vor cunoaște principalele surse de informație din domeniul educație fizică și sport. Aceștia vor fi capabili să caute, să colecteze și proceseze informații relevante despre marile personalități din lumea sportului, despre diferite evenimente sportive sau regulamente de joc. Profesorul stimulează, în cadrul lecțiilor de educație fizică și sport, curiozitatea elevilor și îi încurajează pe aceștia să utilizeze dispozitivele informatice și aplicațiile digitale pentru căutarea unor răspunsuri.

A învăța să înveți

Elevii vor fi capabili să conceapă și să execute complexe de dezvoltare fizică și înlănțuiri de elemente acrobatice. Prin formarea obișnuinței de a analiza mișcările după fiecare secvență de exersare motrică, elevii vor fi capabili să își controleze ritmul de asimilare.

Prin perceperea și reglarea propriilor mișcări în timpul unor execuții, se ameliorează capacitatea de auto-apreciere a propriului comportament motric.

Competențe sociale și civice

Asumarea de către elevi a unor roluri sau responsabilități în cadrul unui grup sau a unei echipe (rol de căpitan; arbitru; etc.) conduce la formarea unor atitudini de acceptare a celuilalt, de respectare a valorilor pe care le promovează grupul și de respectare a regulilor de joc și a normelor de comportament.

În cadrul jocurilor sportive, prin sesizarea abaterilor de la regulament, elevii vor învăța să manifeste atitudinile de fair-play, corectitudine și respectarea adversarului. Prin practicarea jocurilor de echipă, elevii vor dobândi atitudini precum spiritul de colaborare, asistența și sprijinul partenerilor. Prin practicarea exercițiilor fizice în grup, se dezvoltă sentimentul de apartenență la grup.

 

prof. Remus Szonda

Școala Gimnazială Nr. 5, Săcele (Braşov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/remus.szonda

Articole asemănătoare