Folosirea filmului documentar ca instrument educațional pentru profesorii diriginți

Cu toții ne-am regăsit în ipostaza de profesori diriginți, fie la gimnaziu, fie la liceu. Și de ce să nu recunoaștem, această atribuție este o provocare permanentă- pe de o parte, programa, cu aceleași teme care nu îți oferă prea multe oportunități în a face ora de dirigenție/ consiliere cât mai atractivă și utilă dezvoltării personalității elevilor, în funcție de particularitățile de vârstă și individuale, pe de altă parte, distribuirea acestei ore, cu preponderență, la finalul zilei de studiu, și probabil, în ultima zi din săptămână. Cum să determini/ motivezi pe elevi să participe cu interes, în condițiile menționate?

În calitate de profesor diriginte am descoperit că utilizarea filmului documentar ca instrument educațional a trezit interesul elevilor din clasa cu care am lucrat în ultimii 4 ani școlari. Conform definiției din DEX, filmul documentar este filmul care prezintă fapte autentice, reale, din viață, respectiv care înregistrează evenimente din actualitatea cotidiană.

Bineînțeles, am respectat prevederile documentelor școlare în vigoare și am urmărit corelarea filmelor utilizate cu temele din programa școlară/ planificarea pentru orele de dirigenție/ consiliere, acolo unde a fost posibil acest lucru. Am îmbinat temele clasice, cu teme moderne, utilizând strategii didactice complexe, atât cele tradiționale, cât și cele moderne, astfel încât, după perioada de implementare, orele de dirigenție au devenit un must have al fiecărei săptămâni, fără a simți rutina generată de denumirea disciplinei.

Filmele selectate în acest sens au reprezentat un instrument util în demersul didactic, reflectând probleme ale realității prin experimentarea unor trăiri emoționale. Acestea nu fac morală audienței/ tinerilor, ci sporesc gradul de conștientizare în rândul acestora, analizând, descifrând o realitate complicată, mai puțin cunoscută, întrebând și căutând răspunsuri, găsind similitudini  cu aspecte din viața lor și încurajându-i să îşi formeze și să își exprime propriile opinii, dar și să dezvolte abilități de comunicare și relaționare pozitive cu ceilalți colegi și cu dirigintele (în viitorul apropiat, când condițiile ne vor permite, intenționez să invit și părinții care își manifestă disponibilitatea, la o vizionare de film documentar împreună cu proprii copii.)

Elevii vin la școală cu o anumită experiență de viață, cu un bagaj de cunoștințe care  îi ajută doar parțial să înțeleagă subiecte care au legătură cu diferite aspecte sociale, psihologice și civice. Conținuturile învăţării din programa de dirigenție/ consiliere  sunt organizate din perspectiva următoarelor domenii tematice: autocunoaştere și stil de viaţă sănătos, dezvoltare emoţională şi socială, managementul învăţării, managementul carierei. Filmele documentare utilizate devin astfel relevante pentru descifrarea  realității cotidiene autentice- stil de viață sănătos, dezvoltare durabilă, violență domestică, bullying, migrația populației, sărăcie, risipa hranei, reciclarea si consumul responsabil, drepturile omului, atitudine civică, activism social, demontarea inegalităților dintre sexe, evenimente din istoria recentă.

Elevii își pot forma astfel reprezentări corecte ale unor fenomene și procese  decupate din realitate, înțelegând astfel cauzalitatea fenomenelor sociale și politice, dezvoltându-și în acest fel, prin exercițiu repetat, capacitatea de investigare, cercetare și de elaborare a unor opinii, consolidându-și încrederea în sine, adoptând o atitudine responsabilă față de propria sănătate și dezvoltând un set de comportamente responsabile față de mediul înconjurător, față de semenii din comunitate sau din lume.

În urma vizionării filmelor documentare, pot urma dezbateri pe baza temelor prezentate, pornind de la exemplele/ situațiile identificate, ideile generate devenind baza unor acțiuni cu rezultate concrete care se doresc a fi implementate de elevi, pornind chiar de la aspectele care îi vizează pe ei, micro-cosmosul lor- familia, grupul de prieteni, clasa, școala, cu posibilitatea extinderii acestora la nivel de comunitate sau de națiune. Astfel, elevii se simt încurajați, își pot face ideile cunoscute în mass-media, rețele de socializare, ideile pot deveni sustenabile, crescând astfel sentimentul de stimă de sine atât de necesar în dezvoltarea lor personală. Ideea apartenenței lor la comunitatea școlară și cea locală este un factor de succes pentru o dezvoltare echilibrată, atât emoţională, cât şi socială, pentru managementul învăţării și managementul propriei cariere.

Orele de dirigenție în care se utilizează acest instrument educațional ar trebui să respecte următoarele etape:

• Profesorul diriginte trebuie să vizioneze filmul înainte de proiecția acestuia în clasă, alături de elevi, pentru a identifica informații relevante/ puncte cheie care vor fi utilizate în discuția ulterioară  proiecției și pentru a  pregăti materialele necesare pentru activitățile care urmează după vizionare.

• Sunt necesare discuții introductive despre tema filmului și subiecte adiacente acesteia înainte de proiecție, pentru a crea  legatura cu tema din programă/ planificare, precum și precizarea duratei acestuia.

• Discuțiile/ dezbaterile/ activitățile care urmează vor evidenția mesajul perceput de elevi, oferind în același timp și un prim feedback din partea acestora.

• La finalul activității, concluzia despre mesajul transmis  de filmul vizionat va fi utilizată ca un mod de a extinde activitatea- o  temă de reflecție pentru elevi, subiecte de cercetare pe baza unui subiect, realizarea unui material de diseminare( afișe, fotografii, scurte filmulețe)

Este foarte important de reținut că publicul pentru film documentar se educă în timp, este nevoie de răbdare și îndrumare. Pentru o evaluare completă a întregii activități de vizionare, dirigintele trebuie să aibă în vedere mai multe aspecte: reacția și atitudinea elevilor la punctele- cheie ale filmelor documentare, la activitățile care au urmat proiecției, la mesajul transmis/ sesizat și modul în care acesta poate influența dezvoltarea emoțională și socială a elevilor ca cetățeni responsabili pentru o societate durabilă.

Anexa 1
Data:
Clasa:

Chestionar

Titlul filmului proiectat/ vizionat:

1. Cât de des te uiți la filme documentare? Care sunt subiectele preferate?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Enumeră câteva informații pe care le-ai aflat în urma vizionării acestui documentar:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Care este mesajul transmis de acest film documentar?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4.  Ce subiecte ai vrea să prezinte filmele documentare pe care le-am putea viziona în orele următoare de dirigenție?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Cum ar putea modifica vizionarea la scară largă a acestui documentar mentalitatea celor din jur?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Anexa 2
Lista filmelor documentare ce pot fi utilizate în cadrul orelor de dirigenție/ consiliere, corelate cu temele prevăzute de metodologia în vigoare
– Just eat it/ Mănâncă tot
– Out of Fashion/ Demodat
– Anote’ s Ark/ Arca lui Anote
– Plastic Ocean/ Un ocean de plastic
– North of the Sun/ La nord de soare
– Reluctant Radical/ Răzvrătitul ezitant

 

prof. Iuliana Păunescu

Colegiul Național Pedagogic Regina Maria, Deva (Hunedoara) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/iuliana.paunescu

Articole asemănătoare