Competențele sociale și sănătatea mintală

Este important a cunoaște raportul dintre sănătatea mintală și competențele sociale. Studiile de specialitate arată că persoanele care au tulburări mintale sunt incompetenți sociali sau, într-un bun caz, au slabe competențe sociale. Atenție, psihiatria atrage atenția că psihopații sunt competenți sociali, sunt „fermecători și convingători când doresc” (Moscovici, S., 2011, p. 90).

Includem în rândul incompetenților sociali sau cu slabe competențe sociale și elevii cu C.E.S. cu retard mintal, persoanele alienate mintal care prin comportamentul lor dovedesc: nevrotism, depresie, schizofrenie, delicvență.

Trower, Bryant şi Argyle (1978) consideră că unii tineri devin social incompetenți și în urma unei socializări  greșite prin anturaj, cogniții, stereotipuri, eșec social; de aici rezultă o respingere şi o izolare socială, provocând depresie şi anxietate, manifestând abateri de conduită sau tulburări de comportament. Nevoia de apreciere vine din partea unor grupuri anomice și astfel se creează o adevărată spirală a delicvenței, a delicvenței juvenile.

Sprijinul social este foarte important pentru sănătatea mentală. Se regăsește în a fi iubit, acceptat ca parte dintr-o reţea socială, bucurându-te de companie, sprijin emoţional şi ajutor serios.

„Este necesară evaluarea şi ameliorarea prin intervenţii psihosociale a problemelor sociale acute (reducerea comportamentelor opoziţionale şi agresive ale elevilor în şcoli şi comunităţi, creşterea competenţelor sociale şi a deprinderilor de rezolvare a problemelor)” (Șipoș et all, 2010, p. 72).

Bibliografie:
Moscovici, S. (coord.) (1998)  Psihologia socială a relațiilor cu celălalt Iasi: Ed. Polirom.
Moscovici, S. (2011) Influența socială și schimbarea socială, Iași: Ed. Polirom.
Șipoș , R., Predescu, E., Samochiș, Lucia, I., Felicia, Roth, M. (2010) ”Succesul școlar și tulburările psihice la copil și adolescent” în Revista de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România, vol. 13, nr. 4, București: Academiei de Științe Medicale din România și a Societății de Neurologie și Psihiatrie a Copilului și Adolescentului din România, p. 19-24.

prof. Corneliu Dragomir

CSEI Paul Popescu Neveanu, Timișoara- Școala Gimnazială Com. Dumbrăvița (Timiş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/corneliu.dragomir

Articole asemănătoare