„TREE”- two, one- GO! Schiță de proiect eTwinning

Proiectul dorește să fie o provocare care să dezvolte potențialul creativ al elevilor prin implicarea acestora în activități individuale și de grup în căutarea, aflarea și aplicarea noului în diferite domenii și discipline (literatură, matematică, artă, muzică, științe, sport, istorie, religie, folclor, tradiții) pornind de la simbolistica termenului „copac” și importanța acestuia în viața și cultura diferitelor popoare.

Pentru implicarea elevilor și  îmbunătăţirea performanţelor şcolare se vor asigura contexte educaţionale formale, nonformale sau informale folosind Teoria Inteligentei Multiple a profesorului Dr. Howard Gardner.
Proiectul abordează o temă cross-curriculară care solicită crearea unor experienţe diverse de învățare si experimentarea achiziţiilor învățării în contexte concrete și variate.

Implicarea în acest proiect eTwinning oferă oportunități pentru înțelegerea. îmbogățirea și colaborarea culturală, elemente de protecție a naturii, dezvoltarea limbajului, artă și lucru manual, tehnologie și educație socială, toate acestea într-un context al educației internaționale.

Impactul în dezvoltarea mea profesională se manifestă prin dezvoltarea de  noi abilităţi şi competenţe cerute de societatea informațională, multilingvă şi multiculturală prin activităţi concrete de cercetare în eLearning, în special în domeniile îmbunătăţirii performanţei în învăţare prin TIC, dezvoltării unor modele pedagogice specifice, implicaţiilor predării şi învăţării asistate de calculator.

Beneficiile sau potențialul impact asupra educației sociale este major. Colaborarea, schimburile de materiale și de conținuturi create de elevi sunt esențiale pentru acest proiect care poate oferi oportunități de dezvoltare a mai multor abilități vizate de curriculum, inclusiv aptitudinile sociale, încrederea în sine, lucru în echipă și învățarea independentă. Tema cross-curriculară abordată constiuie premise pentru promovarea unor comportamente, valori și atitudini pozitive (dezvoltarea personală, integrarea socială, diversitatea culturală, educația ecologică). Impactul activităților din proiect este substanțial deoarece stimulează formarea și creşterea motivaţiei elevilor pentru învăţare prin cooperare.

Fiecare elev se va prezenta folosind arborele genealogic printr-o activitate individuală iar printr-o activitate colectivă vor prezenta aspectele importante din școală, localitatea și țara de proveniență folosind simbolul copacului ca hartă conceptuală. Ei vor discuta despre importanța copacului în natură, foloase, răspândire, curiozități (Știați că…) dar și simbolul și prezența acestuia în cultura propriului popor.

Proiectul le va oferi ocazia să învețe cum să aibă grijă de copaci. Se vor întâlni cu persoane din domeniul silvic care îi vor informa despre activitatea desfășurată pentru protejarea zonelor verzi.

Ei vor învăța cântece și rime pe această temă, vor citi o poveste și un poem în limba maternă și în limba engleză despre copac (de exemplu: Stejarul din Borzești, de Eusebiu Camilar sau Amintiri din copilărie –fragmentul „La cireșe” de Ion Creangă).

Scopuri

Scopul proiectului este să învețe „Totul despre copaci” într-un mod amuzant și atrăgător, conform Teoriei Inteligentei Multiple a profesorului Dr. Howard Gardner.

Obiective

Proiectul își propune:

 • Să popularizeze  învățarea prin proiecte în rândul tinerilor și utilitatea ei
 • Să sesizeze importanţa copacilor în natură și în menținerea echilibrului ecologic
 • Să descopere varietatea formelor în care aceștia apar în cultura fiecărui popor (artă, literatură, religie, folclor, tradiții)
 • Să încurajeze elevii la învățarea creativă prin implicarea acestora în activități individuale și de grup în căutarea, aflarea și aplicarea noului în diferite domenii și discipline
 • Să folosească limbile străine în comunicarea cu elevi din ţări diferite
 • Să integreze noile tehnologii IT în predarea și învăţarea activă
 • Să contribuie la dezvoltarea cunoștinţelor de limba engleză
 • Să trezească interes în învăţarea prin cooperare în rândul tinerilor
 • Să încurajeze originalitatea și creativitatea.

Grup țintă: elevi cu vârstă între 8-12 ani

Activități

1. Activitate introductivă: „TREE”- two, one- INTRODUCE YOURSELF! Arborele genealogic. Cunoașterea reciprocă. (lucrare individual) Prezentarea aspectelor importante din școală, localitatea și țara de proveniență folosind simbolul copacului ca hartă conceptuală (activitate în grup).
Copiii se vor grupa după preferințe și vor lucra în grupuri, desfăşurând activităţi specifice tipului propriu dominant de inteligenţă:

2. „TREE”- two, one- SPEAK! Inteligenţa verbală: Vor prezenta o carte în care copacul constituie locul principal de desfășurare sau vor scrie scurte povestiri/articole/legende despre un anumit copac

3. „TREE”- two, one- RESOLVE! Inteligenţa matematică: Vor crea probleme de logică matematică/aritmetică/geometrie/jocuri logico-matematice utilizând date  despre copaci

4. „TREE”- two, one- PAINT! Inteligenţa vizuală: Vor fotografia, picta, desena, vor realiza postere în care vor prezenta copacul în cele patru anotimpuri

5. „TREE”- two, one- SING! Inteligenţa muzicală: Vor interpreta sau compune cântece despre copaci în limba maternă sau engleză

6. „TREE”- two, one- EXPLORE! Inteligenţa naturistă: Vor descrie părțile componente ale unui copac/pom reprezentativ zonei/țării, importanța acestuia, foloase, răspândire, simbol, curiozități

7. „TREE”- two, one- DANCE! Inteligenţa kinestezică: Vor desfăşura activităţi sportive şi dansuri  specifice/ celebre în comunitatea locală de unde provin

8. „TREE”- two, one- COOPERATE! Inteligenţa interpersonală: Vor identifica cele mai ciudate utilizări ale unui copac şi vor pune în practică o strategie de promovare turistică a localităţii; vor lucra în echipe

9. „TREE”- two, one- EXPRIME YOURSELF! Inteligenţa intrapersonală: Vor nota în jurnalele personale gânduri despre activităţile proiectului şi sentimentele trăite pe parcursul muncii în grup, își vor aplica „Testul arborelui”, vor verifica veridicitatea afirmațiilor din „Zodiacul copacilor” și  vor realiza „Copacul visurilor mele”- în viziunea lor.

10. „TREE”- two, one- VOTE! Se va realiza o videoconferință pentru a interacționa și a-și exprima impresiile, și a vota „cea mai atractivă activitate” și „cel mai interesant copac al visurilor”

Resurse

 • Umane:  elevi cu vârste între 8-12 ani, profesori, părinți, comunitatea locală
 • Materiale: tehnologie IT, internet, aparate foto, planșe, material informative, cărți
 • Procedurale:  Teoria Inteligentei Multiple a profesorului Dr. Howard Gardner.
 • De timp: un an școlar

Rezultate așteptate, produse

Rezultatul final se va concretiza în spațiul virtual eTwinning, într-o galerie de foto cu lucrările elevilor și diverse filme video.

Se vor folosi, în funcție de preferințe instrumente ca:
• Presentacions: Slideshare, Animoto, Kizoa, Moviemaker
• On line books: Issuu, Calameo
• Write: Google docs
• Video: You tube, Vimeo
• Survey: Google docs
• Voice: Voki
• Blogs: Blogger
• Planning: Doddle, Google Docs

Se va deschide câte o pagină pentru fiecare activitate.

Evaluare
Evaluarea se va realiza prin:

 • Feedback-ul primit de la elev după fiecare activitate de proiect
 • Evaluarea produselor finale se realizează în echipă, alături de partenerii de proiect.
 • Feedback final prin Videoconferință cu toți profesorii și elevii folosind Skype pentru a prezenta produsele și a face schimb de păreri, impresii, sugestii.

Bilanț

Suplimentar, se pot realiza:
-Chestionare cuprinzând următoarele aspecte: s-a desfăşurat proiectul într-o manieră activă până la finalul perioadei stabilite? Le-a plăcut elevilor proiectul? Si-au îmbogățit cunoștințele despre varietatea, importanța și simbolistica copacilor? Care este activitatea favorită? S-au utilizat instrumentele TIC într-o formă creativă? (se pot utiliza instrumente ca: POLL MAKER, Formulare Google).

prof. Mariana Mihaela Lazăr

Școala Gimnazială nr. 2 Diaconu Coresi, Brașov (Braşov) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/mariana.lazar

Articole asemănătoare