Exemple de bune practici în învățământul primar – proiecte educative în parteneriat

Există o varietate bogată de modalități de realizare a activităților, una foarte importantă fiind proiectele educaționale pe care noi le desfășurăm. Acestea cuprind un calendar de activități planificate, urmăresc realizarea unui scop bine definit, într-un cadru bine stabilit și într-o perioada de timp bine definită. Sunt o modalitate de acumulare a unor noi experiențe de cunoaștere, rezolvând probleme practice în diferite situații date, fiind de altfel un instrument al dezvoltării și inovării organizațiilor școlare.

„Fericit este copilul care găsește în fiecare etapă a drumului, pe educatorul capabil să insufle treptat forța și elanul necesare împlinirii destinului său de om.” – Maurice Debesse

Parteneriatul educațional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societății prin prisma educativă și presupune participarea la o acțiune educativă comună, interacțiuni constructive acceptate de către toți partenerii, comunicare eficientă între participanți, acțiuni comune cu respectare rolului fiecărui participant, interrelaționare. Parteneriatul educațional mai presupune unitate de cerințe, de opțiuni, decizii și acțiuni educative subordonate actului educativ propriu-zis. Parteneriatul educațional vine în sprijinul dezvoltării personalității elevilor asigurându-le autonomia personală, prin valorizarea socială a fiecăruia dintre ei.

Aceste activități din cadrul proiectelor educative aduc un surplus de informații elevilor astfel că experiența de învățare informală și non-formală completează și lărgește experiența de învățare formală. Parteneriatul educațional devine tot mai prezent în relațiile de colaborare ce se stabilesc între unitățile de învățământ și diferitele segmente ale societății, reprezentând modalitatea formală sau informală prin care cele două părți (sau mai multe) decid să  acționeze împreună pentru atingerea unui scop comun. Pentru ca reușita unui acord de parteneriat să fie la cote maxime, acesta implică:

  • identificare scopului, a intereselor comune, utile partenerilor;
  • găsirea modului optim pentru  realizarea scopului propus, organizarea și conducerea   resurselor disponibile pentru  a atinge scopul propus;
  • consolidarea eficientă a atitudinilor și tehnicilor diferite care se pot aplica diferitelor sarcini.

Referitor la realizarea activităților de bune practici, la noi în școală, se desfășoară o gamă variată de proiecte și parteneriate educaționale în colaborare cu diferiți factori educaționali, organizate și desfășurate pe nivele de vârstă, local sau la nivel național-proiecte prevăzute în cadrul programelor naționale.

Proiecte educative la nivel local – pe nivele de vârstă

1. LUMEA CĂRȚILOR ȘI A POVEȘTILOR
În cadrul proiectului educațional „Lumea cărților și a poveștilor”, s-au desfășurat o serie de activități care au avut scop familiarizarea cu instituția locală, conștientizarea utilizării unei biblioteci, trezirea interesului pentru alcătuirea unei biblioteci personale, dezvoltarea exprimării orale, a creativității și expresivității limbajului oral.
-vizite la bibliotecă, lecturi model, activități plastice și practice în echipă
– învățarea unor cântece, poezii, jocuri distractive
– vizionări de casete, CD-uri cu activități prestabilite în funcție de obiective comune.

2. PRIETENII  NATURII
În cadrul proiectului educațional „Prietenii naturii”, s-au desfășurat o serie de activități care au avut scop educarea și cultivarea dragostei și interesul pentru lumea care ne înconjoară, ocrotirea plantelor, păstrarea curățeniei și a sănătății mediului, plantare de flori și puieți de pomi, îngrijirea spațiului verde.
-activități de plantare de flori în curtea școlii, a unor semințe de fasole și grâu, de colectare a deșeurilor
-adunarea frunzelor uscate, însușirea și respectarea regulilor de comportare civilizată în timpul ieșirilor în natură
-plimbări, vizite, excursii

3. SĂ  CIRCULĂM  CORECT
În cadrul proiectului educațional  „Să circulăm corect”, s-au desfășurat o serie de activități care au avut scop cunoașterea legilor de circulație și prevenirea accidentelor rutiere, reducerea numărului de victime în rândul copiilor.
-vizite la poliție
-activități desfășurate în curtea școlii cu agentul de poliție
– convorbiri, memorizări activități practice

4. POMPIERII, PRIETENII  NOȘTRI
În cadrul proiectului educațional  „Pompierii, prietenii noștri”, s-au desfășurat o serie de activități care au avut scop cunoașterea și exersarea modului de comportare în cazul producerii unui incendiu sau a unui cutremur, cunoașterea modului de apelare a numărului de urgență 112 în cazul producerii unei situații de urgență.
-vizite la pompieri,
-activități practice
– concursuri aplicative

5. SĂ FIM BUNI CREȘTINI
În cadrul proiectului educațional „Să fim buni creștini”, s-au desfășurat o serie de activități care au avut scop dobândirea unor cunoștințe despre învățătura creștină, valorile morale cum ar fi omenia, bunătatea, speranța , încrederea, ajutorarea, și comportamentul unui bun creștin în viața de zi cu zi și in special în zilele de sărbători.
-vizite la biserică
-lecturarea unor povești despre fapte bune
– acțiuni de caritate
– donarea unor pachete cu jucării și dulciuri copiilor cu nevoi special.
Partenerii implicați  în  aceste proiecte sunt: familia, asociația  părinților, grădinițe/ școli, agenți educaționali, psihologi, logopezi,  bibliotecari, membri ai comunității – medici, preoți, agenți de poliție, pompieri, pădurari, reprezentanți ai primăriei.

Inițierea și derularea de activități în parteneriat reprezintă o provocare pentru profesorii de azi, necesitând multă creativitate, dinamism în derularea acestora, dar și responsabilitate și flexibilitate.

Nimeni nu se naște gata învățat, gata format – totul se educă în familie, grădiniță, școală și în comunitate, în scopul integrării active a individului în viața socială.

Bibliografie
Vincent R. „Cunoașterea copilului, ed.Didactică și Pedagogică, București 1972.
Dumitrana M. „Copilul, familia și grădinița” Iași, ed. Compania, 2000.
Păuna Adriana Camelia „Rolul jocului în asigurarea continuității între activitatea din grădiniță și cea din școală, ed. Sf Ierarh Nicolae, 2010.
Ghid de bune practici în educția timpurie.

 

prof. Viorica Maria Smeureanu

Școala Gimnazială Regele Ferdinand, Sibiu (Sibiu) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/viorica.smeureanu

Articole asemănătoare