Aplicații practice ale matematicii prin mijloace digitale

Adaptarea la condițiile școlii online a condus la descoperirea și utilizarea frecventă în demersul didactic a metodelor digitale de predare. Dacă până nu demult cei care utilizau aplicații digitale în predare erau „temerari” ai educației, acum, după lunga perioadă de școală online impusă de pandemie, marea majoritate a cadrelor didactice a descoperit  faptul că folosirea metodelor interactive, a aplicațiilor online și a resurselor educaționale deschise aduce un plus valoare lecțiilor predate.

Predarea matematicii, materie care se face greu înțeleasă de elevi datorită nivelului mare de abstractizare, a devenit prin intermediul aplicațiilor digitale mult mai accesibilă și mai interactivă. În predarea matematicii folosind resursele digitale se pot folosi aplicaţii descărcate pe dispozitivele IT dar și aplicații disponibile online, pe diverse site-uri de specialitate. Câteva dintre aplicațiile ce necesită instalare pe dispozitive sunt:

 • Math Master
 • Math Fractions Practice
 • Prime Numbers and Divisibility
 • Negative Numbers
 • Sets
 • Torrential Math
 • Chart Draw
 • Phytagorea
 • Factoring Practice: Trinomial
 • Factoring Practice: Binomial
 • GeoGebra Classic
 • Math Tests – mathematics practice questions

Iată câteva site-uri în care se pot accesa aplicații utile predării geometriei:

 • Fondat în 2002 de către laureatul Nobel Carl Wieman, PhET Interactive Simulations este un proiect al Universității Colorado ce oferă simulări și experimete interactive de matematică și alte științe. phet.colorado.edu/sims/vector-addition/vector-addition_en.html
 • GeoGebra este un software matematic care combină geometria, algebra, foile de calcul, graficele, statistica şi analiza într-un singur pachet uşor de utilizat și disponibil la nivel mondial. www.geogebra.org
 • www.mathwarehouse.com este un site dedicat lecțiilor dinamice de matematică, incluzând demonstrații și activități interactive.
 • www.mathplayground.com/TransformationWorkshop/index.html este un site educațional este destinat elevilor claselor 1-6 și include spații de lucru matematice, în predarea geometriei putând fi folosită tabla geometrică de lucru „geoboard” .
 • www.platformadigitaliada.ro reprezintă o platformă educațională dezvoltată în țara noastră prin programul național cu același nume, care conține material educațional pentru clasele gimnaziale la diferite materii. Programul încurajează utilizarea resurselor digitale în cadrul lecțiilor pentru a crește performanțele școlare și a ușura integrarea elevilor. Pentru a încuraja dezvoltarea de resurse digitale, fundația care a implementat programul organizează anual un concurs național de creare de conținut educațional digital. Toate resursele create sunt găzduite apoi pe site-ul digitaliada.ro, reprezentând o sursă de inspirație pentru toate cadrele didactice.

 

 

 

 

 

 

Noile tendințe în educație aduc în prim-plan digitalizarea procesului educativ folosită ca metodă de apropiere a elevului de materia predată, de transpunere a noțiunilor teoretice în practică, dar și de înlocuire a aplicațiilor practice realizate în trecut pe teren cu simulări virtuale.

 

prof. Ana-Maria Stemate

Școala Gimnazială Nr. 1, Roata de Jos (Giurgiu) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ana.stemate

Articole asemănătoare