Abordări didactice inovative bazate pe tehnologii digitale (Curs Erasmus+)

În contextul creat de dezvoltarea tehnologiei digitale și explozia informațională, principala provocare pentru profesor este de a găsi modalități noi prin care să capteze atenția elevilor săi și să crească motivația acestora pentru învățare. Desigur, folosirea TIC e o condiție sine qua non a reușitei.

Participarea mea la cursul Innovative Approaches to Teaching, furnizat de ITC International Training centre s.r.o. din Praga, în perioada 12-17 septembrie 2022, a reprezentat  o oportunitate de a învăța tehnici noi pentru a motiva, a ghida și a evalua eficient, cu scopul reducerii performanței scăzute în formarea competențelor de bază ale elevilor.

Temele din cuprinsul cursului au fost abordate în maniera learning by doing și, deși s-au succedat rapid (că au fost multe iar timpul pentru parcurgerea lor a fost limitat), activitățile și exemplele propuse de formatori și-au atins scopul. Adică au furnizat idei din care participanții la curs se pot inspira pentru a crea demersuri didactice innovative. Am învățat despre: 21st Century Skills, Critical and creative thinking, how can be developed?, Metacognition – teaching students to learn, Blended Learning – Flipped Classroom; Inquiry based lerning; Adapting teaching materials to suit the needs of differentiated classes; ICT as a tool for development of creativity and critical thinking – Digital Storytelling, Gamyfying the Calssroom; Using online apllications in the classroom; online simulation games, Task based lerning; Peer Education; Modern trends in assessment. La acestea s-au adăugat outdoor games for active learning.

Metacogniția, ca modalitate de dezvoltare a gândirii critice și creative, presupune ca elevii să reflecteze asupra modului în care învață, să conștientizeze propriile procese de gândire. În acest sens, li se poate cere – de exemplu – să-și noteze gânduri care le trec prin minte în timp ce citesc un text sau să-și prezinte impresiile după citirea acestuia, ghidați fiind de întrebări sau enunțuri de tipul:  Am fost surprins (ă) când am citit că …, Cea mai interesantă parte a fost când …,  Această poveste m-a făcut să mă simt la fel ca personajul X deoarece …, M-am simțit furios/ trist/ supărat când…, O lecție pe care am învățat-o din această poveste a fost că …, Mi-a plăcut/ Nu mi-a plăcut cum s-a terminat povestea deoarece…

O alternativă inovativă la clasa obișnuită, cea în care elevii audiază lecția pregătită de profesor, este flipped classroom, în care elevii se informează singuri despre subiectul noii lecții. În acest caz, profesorului îi revine rolul  de a indica sursele din care elevii își culeg informațiile și de a lămuri ceea ce  nu au înțeles. Eficiența acestui tip de  învățare crește dacă se combină cu o abordare de tip peer education, adică elevii își întăresc propria învățare vorbind în fața colegilor despre ceea ce au învățat. De exemplu, elevii vizionează acasă un film despre un anumit subiect, apoi, în clasă, împărțiți în grupe, prezintă subiectul din mai multe perspective, corespunzătoare principalelor stiluri de învățare: auditiv,  vizual, kinestezic.

Două aplicații care pot spori atractivitatea lecțiilor și, implicit,  motivația pentru învățare sunt goosechase.com și Flipgrid. Prima permite profesorului să creeze misiuni cu sarcini diverse pentru elevi, individual sau pe grupe. De exemplu, o misiune ar putea să presupună fotografierea unor obiecte sau realizarea unor înregistrări audio/ video care pot fi folosite ca material didactic pentru o lecție nouă. Cu aplicația Flipgrid profesorul creează topics cu întrebări la care elevii postează răspunsuri sub forma unor înregistrări video. Întrebările trebuie să fie interesante, să incite la introspecție, să declanșeze  procese de gândire care să favorizeze învățarea în general sau  însușirea unor valori morale (Dacă ai fi o carte, care ar fi aceasta?, Dacă ai putea să petreci o zi studiind orice ți-ai dori, ce ai alege?, Ce  persoană  este un model pentru tine și de ce? etc.).

Aplicația Into the Book îi ajută pe elevii din ciclul primar să înțeleagă textul citit, prin activități interactive corespunzătoare strategiilor: using prior knowledge, making connections, questioning, visualizing, inferring, summarizing, evaluating and synthesizing.

Cu ajutorul aplicației plickers.com profesorul poate să obțină un feedback rapid  privind învățarea, fără a fi necesar ca elevul să dețină un telefon mobil. Un alt avantaj al aplicației este că permite lucrul cu simboluri matematice. O limitare este numărul de întrebări cu care poate fi construit un test, doar 5, ca aplicația să poată fi folosită free.

Aplicația ClassDojo – gratuită pentru profesori-  a fost creată pentru lucrul cu elevii din ciclul primar și comunicarea cu părinții acestora (prin mesaje individuale/ colective care pot include și înregistrări audio/video despre activitățile desfășurate cu copiii).

Cursul Innovative Approaches to Teaching rămâne o experiență de învățare valoroasă pentru mine, nu numai datorită competențelor profesionale dobândite ci și pentru că am lucrat cu profesori din alte țări europene (Italia, Grecia, Polonia, Spania, Suedia) și am văzut un oraș fermecător… Praga mater urbium.

Bibliografie

Smriti Vasistha – Note la cursul  Innovative Approaches to Teaching

 

prof. Elena Boghe

Școala Gimnazială Mihai Viteazul, Târgoviște (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/elena.boghe

Articole asemănătoare