Abilitatea de a aplica matematica în științe și tehnologii

Prin prisma faptului că privesc activitatea didactică nu numai ca profesor, ci și ca antreprenor, realizez că sunt necesare anumite schimbări de viziune în educație pentru viitorul apropiat.
În acest articol, lansez câteva întrebări ale căror răspunsuri rămân deschise dezbaterii.

Tendința de formalizare, abstractizare, algebrizare excesive se face în defavoarea geometriei, a figurativului, a reprezentării vizuale, intuitive, creative?
Cum putem să echilibram balanța abstract și concret?
Cum sa dezvoltam creativitatea și aptitudinile native?
Gestionăm timpul eficient? Avem această abilitate?
Ceea ce învățăm azi ne va folosi mâine?
Crearea unor situații în care elevii să fie scoși din starea de confort, ar fi un bun antrenament în rezolvarea unor situații-problemă?

Este foarte importantă semnificația pe care o acordăm competenței matematice. Astfel, abilitatea de aplica gândirea matematică în rezolvarea unor probleme întâlnite în viața de zi cu zi, constituie finalitatea învățării bazată pe competențe. Pentru a lucra cu numerele, trebuie să echilibrăm balanța proceselor și activităților cu a cunoștințelor.

Competența în știință înseamnă atât abilitatea de a folosi cunoștințele dar și abilitățile motrice în activități practice, experimentale, implicate în explicarea lumii naturale, pentru a identifica întrebări, a răspunde la ele și a trage concluzii bazate pe evidențe empirice pentru dezvoltarea gândirii critice.

Competența în tehnologie este privită ca o aplicare a unui set de metodologii, informații, experiențe tehnologice și cunoașteri pentru a răspunde dorințelor și nevoilor umane. Competența în știință și tehnologie necesită o înțelegere profundă a schimbărilor cauzate de către activitatea umană în concordanță cu nevoile individuale, comunitare și la nivel mondial.

Consider ca este un punct de plecare să știm care sunt cunoștințele necesare în matematică în contextul actual în schimbare. Astfel, o bună cunoaștere a operațiilor cu numere, a măsurilor, a reprezentărilor matematice de bază, o înțelegere aplicată a termenilor și conceptelor matematice, conștientizarea că matematica poate oferi răspunsuri în situații diverse vor conduce către formarea unui elev care să aibă abilitățile necesare pentru a aplica principiile și procesele matematice în situațiile de zi cu zi de acasă și de la locul de muncă, să poată raționa matematic, să înțeleagă rezultatele concrete matematice și să comunice în limbaj matematic.

Pentru știință și tehnologie, esențială este cunoașterea principiilor de bază ale lumii naturale, a tehnologiilor, proceselor și produselor tehnologice, a principiilor și metodelor în domenii tehnologice diverse, înțelegerea impactului științei și tehnologiei asupra naturii, mediului și sănătății psihologice a indivizilor pe termen scurt, mediu și lung. Competențele pentru știința trebuie să-i facă capabili pe indivizi să înțeleagă și să conștientizeze mai bine progresele, limitele și riscurile teoriilor științifice.

Nu pot să nu aduc în discuție atitudinile față de aplicațiile științelor și tehnologiei în societate, deoarece este evident că în procesul de luare a deciziilor trebuie ca individul să respecte valorile, principiile morale, cultura…

O persoană care a trecut prin scoală trebuie, clar să aibă capacitatea de a utiliza instrumente, aparate, dispozitive, să coreleze datele științifice pentru a atinge diverse obiective sau pentru a analiza și a trasa concluzii întotdeauna însoțite de un raționament pentru justificarea acestora, toate acestea fiind necesare în luarea unor decizii de care depinde bunul mers al unor activități într-o companie și în societate.

De ce în învățământul nostru s-a pus problema introducerii competențelor cheie?

Diferitele reforme de la noi începute spre sfârșitul secolului XIX s-au făcut, mai întâi, sub influența manualelor franceze, a doua mare influență a fost cea sovietică. Acestea au condus la o creștere treptată a abstractizării și formalizării. Totodată, a avut loc și o distanțare a matematicii de științele empirice prin studiul lor într-un mod profund separat.

Noțiuni generale despre matematică, aplicabile și la alte materii sunt un sprijin de necontestat în a transmite un mesaj „Da, uite, aici chiar înțeleg de ce îmi este util să aplic noțiunile de la matematică în fizică, chimie, tehnologie!”

Foarte important este modul in care copiii înțeleg și analizează în mod natural informația la care se adaugă poate nu imediat, întrebarea ce fac cu această informație? Cu alte cuvinte se impune crearea unor situații-problemă care să le stârnească curiozitatea și să fie “ împinși” pentru a folosi informațiile pe care le cunosc deja, de a căuta informații utile, de a-și gestiona timpul pus la dispoziție, de a-și gestiona emoțiile, de a avea capacitatea de a lucra în echipă, de a se baza pe intuiție și a da o rezolvare creativă.

Aș vrea să punctez și câteva elemente despre a 5-a revoluție industrială. În ceea ce privește inteligența artificială (AI), robotică, Internet of Things (IoT), mașinile autonome, sistemele de imprimare 3D, realitatea virtuală, nanotehnologia, atunci, putem să vorbim despre temelia și începuturile Industry 5.0. care aduc împreuna omul și mașina, mașinile între ele dar și cât de evoluată tehnologic va fi lumea noastră.

Este momentul în care ne putem întreba, cu viziune, încotro ne îndreptam?

Este foarte clar ca sunt și vor fi foarte multe joburi în viitor pentru care ne pregătim, însă cel mai important este ca cei care se pregătesc să fie înzestrați și cu abilități cum ar fi empatia, gândirea critică și analitică, înțelegerea diferențelor culturale, respectul pentru valorile morale și culturale.

Dintre resursele care se folosesc în orice instituție, cea mai importantă este resursa umană.

Dacă până în trecutul apropiat, interesul managerilor se concentra asupra aspectelor tehnice, extinderea afacerii prin obținerea de noi piețe, realizarea unui profit cât mai mare, introducerea noilor tehnologii, restructurarea și inovarea activității, face ca în prezent activitatea de resurse umane să devină extrem de importantă pentru asigurarea organizațiilor, companiilor cu angajați valoroși, cu abilitați diverse, cu inteligență emoțională care să contribuie la realizarea obiectivelor acestora.

Bibliografie

 

prof. Camelia Băran

Colegiul Național Mihai Viteazul, Ploiești (Prahova) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/camelia.baran

Articole asemănătoare