Implicarea tinerilor în cadrul activităților de voluntariat

În societatea contemporană, tot mai des se atestă dorința  tinerilor de a schimba lumea și de a obține noi cunoștințe și abilități necesare în formarea lor profesională.

Cum pot fi realizate aceste acțiuni?

Experienţa ţărilor Uniunii Europene demonstrează că o țară poate prospera atunci când fiecare cetățean se implică activ în rezolvarea problemelor comunității în care trăiește. Pentru tinerii din Republica Moldova, acest fapt poate fi realizat prin intermediul activităților de voluntariat care vor contribui la „formarea personalităţii cu spirit de iniţiativă” și va duce nemijlocit și dezinteresat la formarea unui comportament civic și responsabil în rândul elevilor.

În Republica Moldova, activitatea de voluntariat este reglementată de Hotărârea Guvernului Nr.158 cu privire la implementarea Legii voluntariatului și Legea Voluntariatului din 18.06.2010, acte normative care motivează tinerii să participe în diverse în domenii precum: protecția mediului înconjurător, promovarea drepturilor omului, educație, implicare comunitară, cultural artistic, sănătate, social etc. Prin  astfel de activități,  voluntariatul va  reprezenta  participarea benevolă la oferirea de servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau la prestarea unor activităţi în domenii de utilitate publică, din proprie iniţiativă.

Unde pot fi realizate aceste acțiuni?

Activitățile de voluntariat pot fi realizate de tineri atât în cadrul instituțiilor de învățământ cât și în afara acestora. În școli, activitățile de voluntariat pot fi realizate și ghidate în clasele X-XII pentru elevii care studiază conform Modelului III al Planului Cadru și anume prin intermediul Modulului III în care elevii au posibilitatea să-și aleagă disciplina școlară Voluntariat Comunitar. Activitățile realizate de elevi se vor desfășura în afara orelor de curs, cu condiția că acestea vor fi monitorizate de instituție prin intermediul unui Coordonator de Voluntari. Pe parcursul anului de studiu, elevii se vor implica în cel puțin 1-2 activități de voluntariat săptămânal dar nu mai puțin de 70 ore anual. În cadrul acestor acțiuni, vor fi realizați următorii pași:

  • Identificarea domeniilor de implicare a elevilor
  • Planificarea unui Program individual de implicare în diverse activități
  • Instruire și formare continuă
  • Implicarea în activitățile de voluntariat incluse în Programul individual
  • Monitorizarea activităților realizate de elevi
  • Elaborarea rapoartelor semestriale/ anuale a activităților realizate

De asemenea, în cadrul disciplinei Educație pentru societate, elevii din clasa a XII –a pot să se implice în acțiunile de voluntariat și muncă în folosul comunității în cadrul activităților realizate în cadrul Unității IV Tineri în acțiune. Soluții la problemele comunității. Astfel, elevii  vor identifica interesele și nevoile nemijlocit pentru comunitatea lor, vor propune căi de soluționare care vor fi implementate în incinta liceului, comunitate sau prin colaborare cu diverse ONG-uri.

În afara instituțiilor de învățământ, elevii se pot implica în diverse acțiuni de voluntariat oferite de prestatorii sau instituțiile gazdă care prestează astfel de servicii. La nivel de țară, cea mai mare structură care cuprinde 61 de organizații de tineret este Consiliul Național al Tinerilor din Moldova, care are drept scop prioritar promovarea drepturilor tinerilor. De asemenea, elevii se pot implica și în cadrul activităților oferite de „Diaconia”, „Y-PEER Moldova”, „OWH TV Studio”, „Hai Moldova” etc.

Din propria experiență, pot afirma că în cadrul raionului Orhei, Republica Moldova activează diverse organizații care promovează voluntariatul în rândul tinerilor ,,Filantropia Creștină”, AO ,,Adolescentul”, „Centrul de Tineret Orhei”, „Consiliul raional al Tinerilor din Orhei”

Care este impactul Voluntariatului pentru tineri?

Este cert că voluntariatul devine tot mai atractiv pentru tineri, deoarece le oferă posibilitatea să se implice în cadrul domeniilor care îi reprezintă cel mai bine, astfel îi motivează spre cercetare, analiză și rezolvare a problemelor care îi preocupă. Voluntariatul le oferă tinerilor experiențe de neuitat- de la cunoașterea de sine la promovarea valorilor general umane, dezvoltarea la maximum a propriului potențial, ajutor dezinteresat persoanelor care  nu pot să se reprezinte singuri, munca în folosul comunității, care inevitabil vor contribui la formarea comportamentului civic și responsabil al viitorilor cetățeni activi.

Bibliografie
1. Codul educației al Republicii Moldova lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355156
2. Legea Voluntariatului din 18.06.2010 www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=23974&lang=ro
3. Hotărârea Guvernului Nr.158 cu privire la implementarea Legii voluntariatului mecc.gov.md/sites/default/files/hotarirea_guvernului_158_privind_implementarea_legii_voluntariatului.pdf
4. Planul-Cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal anul de studii 2020-2021 mecc.gov.md/sites/default/files/plan-cadru_2020-21.pdf

 

prof. Alexei Slivca

Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale, Orhei (Orhei) , Republica Moldova
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/alexei.slivca

Articole asemănătoare