Grădiniță-școală-familie-comunitate, un parteneriat real în beneficiul copilului

Necesitatea abordării unui parteneriat între cele mai importante instituții dintr-o comunitate locală atrage după sine o serie de responsabilități din partea fiecăruia dintre agenții educaționali implicați, toată atenția fiind canalizată asupra copilului. Faptul că preșcolarul intră în contact cu mediul în care trăiește este ceva absolut normal, însă ce este extrem de important este faptul că în dezvoltarea lui se antrenează și alți factori ce îl stimulează. Construirea unor relații pozitive între grădiniță-școală-familie-societate duce la unificarea unui sistem de valori ce poate avea un efect benefic asupra copiilor.

Observând că educatoarea se sfătuiește cu părinții, cu învățătorii, ori cu membri ai comunității, copilul își asigură un start bun pentru crearea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii și totodată în cei din jurul său.

De reținut este faptul că acest parteneriat educațional conduce la optimizarea sistemului educațional numai dacă este un parteneriat real, activ, cu implicarea totală a agenților educaționali, în special a familiei.

„Prezența părinților poate transforma cultura școlii” spunea S.L. Lighfoot. Această idee se potrivește exact situației descrise anterior. Școala și comunitatea pot face posibilă educația numai prin implicarea totală a părinților în activități. Acest parteneriat poate deveni fructuos prin realizarea unor activități de tipul:

  • Ședințe lunare, lectorate, consultări cu părinții
  • Discuții între educatori și învățători
  • Implicarea părinților în activitățile școlare și extrașcolare ale unității școlare.

Cea mai reprezentativă activitate, cu rezultate imediate este „Ziua porților deschise”, o activitate derulată în fiecare an în perioada februarie-martie. Vorbim aici de un eveniment de mare importanță psihopedagogică în educarea și formarea tinerei generații, o activitate menită să familiarizeze părinții și viitori elevi ai clasei pregătitoare cu ceea ce implică actul școlar.

În unitatea școlară unde îmi desfășor activitatea, ziua în care se derulează activitatea extracurriculară ”Ziua porților deschise” a devenit o zi de sărbătoare. Imediat ce au pășit pe porțile școlii, cei mici sunt întâmpinați de colegii mai mari cu fast, devenind „vedete” pentru o zi, aplauzele, baloanele, confetti și muzica fiind o mică parte din protocolul de primire.

Preșcolarii, îndrumați de învățătorii ce îi vor conduce într-o lume nouă din toamnă, vizitează spațiile destinate studiului, dotate cu mobilier corespunzător vârstei și aparatură multimedia modernă, apoi sunt preluați de bibliotecara școlii și conduși într-un spațiu special amenajat derulării unor work-shop-uri.

Echipa managerială a școlii prezintă părinților oferta educațională, punctând faptul că o bună colaborare între școală și familie duce la succes, facilitându-le accesul la informații cu caracter general despre baza materială a școlii și prin distribuirea unor pliante. De asemenea, la discuții asistă și reprezentanți ai comunității locale ce promovează educația copiilor din perspectiva valorilor moral-religioase și civice.

La final, cei mici pot face schimb de locuri cu elevii din clasele primare, devenind pentru puțin timp școlari, astfel, emoțiile unui nou început vor fi spulberate.

Consider că realizarea unui parteneriat între cele mai importante instituții din comunitate, aduce în viața copiilor un plus, îi fac mai încrezători, mai puternici, mai buni, putând astfel să depășească obstacolele ivite nu numai în spațiul școlar ci și în viața de zi cu zi.

Bibliografie
Țibu, Speranța, Goia, Delia, Parteneriatul Școală-Familie-Comunitate, Edit. Universitară, București, 2014.

 

prof. Valentina Petre

Școala Gimnazială, Glodeanu Sărat (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/valentina.petre

Articole asemănătoare