Utilizarea mijloacelor TIC în ora de limba franceză (Studiu)

În cazul orelor de limba franceză, utilizarea mijloacelor TIC este o necesitate deoarece mediul virtual ne oferă  multe oportunități pentru a face ca învățarea aceste limbi să fie atractivă și elevii să-și dorească să participe la astfel de lecții. În contextul actual, în care copiii sunt atrași de folosirea internetului, de utilizarea zilnică a telefoanelor, a tabletelor și a calculatoarelor, profesorul este nevoit să se adapteze cerințelor elevilor săi.

Prin introducerea mijloacelor tehnice în cadrul orelor de limba franceză elevul se simte în largul său, în lumea creată de sine, ceea ce face ca orele să devină atractive, inducând un sentiment de confort și siguranță, de dorință de a participa în mod activ  la astfel de lecții. Pentru a fi posibilă realizarea activităților de predare – învățare  cu ajutorul TIC este necesar ca în școli să existe cabinete de limbi străine dotate cu calculatoare, video-proiector, imprimantă, în care fiecare elev să aibă acces la un calculator conectat la internet, situație aproape inexistentă în școlile din România, mai ales în cele din mediul rural. Profesorul este nevoit să improvizeze situații adecvate predării noțiunilor de limbă cu ajutorul mijloacelor audio-vizuale oferite de mijloacele moderne utilizând laptopul propriu, telefonul, un video-proiector împrumutat.

Pentru a veni în sprijinul confirmării necesității de a folosi mijloacele TIC  la ora de limba franceză am realizat un studiu pornind de la două situații concrete. Experimentul a fost făcut pe un eșantion de 30 de elevi din clasa a VI a, anul II de studiu, nivel A1.  Am împărțit elevii în două grupe de lucru omogene, cu care am lucrat în două moduri diferite. In prezentarea studiului meu le voi numi grupa A și grupa B. Experimentul a fost realizat pe o durată de 10 ore, la unitatea de învățare Le club des décorateurs, la care elevii trebuia să-și însușească lexicul referitor la locuință, să numească și să descrie camerele unei case, să numească și să descrie  piese de mobilier și decorațiuni interioare, să vorbească despre activități cotidiene, să fie capabil să realizeze enunțuri simple referitoare la  situarea în spațiu, folosind verbe uzuale însușite în orele anterioare.

Cu prima grupă, A, am realizat lecții în care am folosit metode și procedee  tradiționale, pe care le-am îmbinat cu cele moderne, în care am inclus jocul, cântecele în limba franceză, dar bazându-mă preponderent pe lucrul cu materialul existent în manual, pe exercițiile oferite de acesta. Cu cea de-a doua grupă, grupa B, am realizat orele în cabinetul de informatică, bazându-mă în special pe lucrul cu ajutorul calculatorului, pe folosirea metodelor moderne, pe materiale prezentate pe diferite site-uri ca youtube , Francais Facile, Bonjour de France, TV5Monde, Le pointduflé, Je revise.fr etc. Elevii au învățat să-și prezinte locuința, să descrie obiectele din camera personală, pe baza dialogurilor folosite de pe site-urile menționate, a exercițiilor interactive. Și-au însușit cuvintele noi ascultând prezentări autentice, dialoguri ale nativilor francezi, cântece tematice, pe care au început să le fredoneze, exersând astfel situația de comunicare în limba franceză. În cadrul acestor ore experimentale am constatat la elevii din grupa B manifestarea disponibilității pentru schimbul de mesaje simple orale, manifestarea deschiderii pentru a participa în mod activ la orele de limba franceză. Pe de altă parte, elevii din grupa A și-au manifestat sentimente de plictiseală, fără a dori să fie activi la ore, o stare de letargie și de refuz participativ.

La sfârșitul celor 10 ore, elevilor li s-a aplicat un instrument de evaluare simplu. In cadrul testului aceștia au avut de realizat un text de 5-10 rânduri, în care să-și prezinte camera personală. În urma corectării testului s-a observat o diferență majoră între rezultatele obținute de cele două grupe.

La grupa A, grupa cu care am realizat lecții obișnuite, am constatat că noțiunile au fost însușite în proporție de 56℅, acest procentaj fiind asigurat de elevii cu nivel ridicat la învățătură, care obțin în mod obișnuit note de 9 și 10. Din cei 15 elevi, 2 au obținut note între 9 și 9,99, 5 elevi au obținut note între 7 și 8, 99 iar 8 elevi au avut note situate între 5 și 6,99.

În cazul grupei B, rezultatele s-au situat aproape de nivelul maxim, aceștia obținând note de  9 și 10, procentajul însușirii noțiunilor fiind de 95℅, obținându-se 11 note de 10 și 4 note situate în intervalul 9 și 9,99. Surpriza a fost când am constatat că elevii care de obicei aveau note de 5 și 6, la acest test experimental au obținut note de  9.

În urma realizării programului experimental am ajuns la concluzia că aplicarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de limba franceză devine o măsură obligatorie în contextul în care elevii sunt atrași de telefon și de calculator, pe care le utilizează aproape 24 de ore din 24.  Orele bazate pe mijloacele moderne oferite de mediul virtual devin mult mai atractive, mai dinamice, și, să nu uităm, profesorul este cel care trebuie să se adapteze cerințelor elevilor, dacă dorește să-și realizeze obiectivele impuse de actul educațional.

 

prof. Maria Vartolomei

Școala Gimnazială I.Gr. Teodorescu, Ruseni (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/maria.vartolomei

Articole asemănătoare