Un nou proiect Erasmus+ la Liceul Mihail Sadoveanu din Borca, Neamț

Luna octombrie începe la Liceul din Borca cu lansarea proiectului Erasmus+ cu titlul Practică IT la firme europene, a cărui derulare este finanțată de către Uniunea Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale.

Datorită echipei de scriere a proiectului, propunerea instituţiei noastre cu numărul 2023-1-RO01-KA122-VET-000139969 a obţinut, în urma evaluării calitative, 86 de puncte din punctajul maxim posibil de 100 puncte, grantul aprobat al proiectului fiind de 95.316 euro.

Proiectul își propune ca scop creșterea calității formării profesionale inițiale în domeniul IT, a competențelor-cheie și dezvoltarea comportamentelor responsabile față de mediu a elevilor de la  specializarea matematică-informatică. Cum va fi atins acest scop? Prin multitudinea activităților propuse în formularul de finanțare, dar mai ales prin intermediul celor două mobilități pentru elevii de la specializarea matematică informatică, ce vor fi organizate în două fluxuri,  unul în Cipru, pentru 16 elevi de clasa a X-a cu scopul dobândirii de competențe specifice în domeniul ⹂Editare pagini web” și unul în Portugalia, pentru 14 elevi de clasa a XI-a, în domeniul ⹂Editare imagini”.

Printre obiectivele proiectului am putea menționa:

  • îmbunătățirea competențelor digitale și a abilităților practice de specialitate pentru 30 de elevi de la clasele a X-a și a XI-a, specializarea matematică-informatică;
  • dezvoltarea de comportamente responsabile față de mediu, prin schimbarea atitudinii față de consumul resurselor naturale și față de gestionarea deșeurilor din gospodăriile proprii, pentru 30 de elevi de la clasele de matematică-informatică, în vederea formării unui  profil de viitor cetățean european responsabil, precum și internaționalizarea și conectarea liceului cu instituții europene.

Durata de derulare a proiectului este 1 octombrie 2023 – 30 noiembrie 2024.

„Proiect finanțat de Uniunea Europeană. Punctele de vedere și opiniile exprimate aparțin, însă, exclusiv autorului (autorilor) și nu reflectă neapărat punctele de vedere și opiniile Uniunii Europene sau ale Agenției Naționale (AN). Nici Uniunea Europeană și nici AN nu pot fi considerate răspunzătoare pentru acestea”.
Prof. Gheorghe Carază
Prof. Liliana Chirilă

 

prof. Gheorghe Carază

Liceul Mihail Sadoveanu, Borca (Neamţ) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gheorghe.caraza

Articole asemănătoare