Educația incluzivă – provocare și implementare (Mobilitate Erasmus+)

În urmă cu doi ani, în noiembrie 2019, am participat la  cursul structurat de formare „Teaching Principles and Methods in Inclusive Education” desfășurat în orașul Braga din Portugalia, în cadrul proiectului „Educație incluzivă – educație pentru viitor”, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+, Acțiunea Cheie 1 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare.
Am participat pentru prima dată la o mobilitate Erasmus,  de altfel pentru mine o adevărată provocare necunoscută: deplasarea într-o țară străină, zborul  cu avionul  până la capătul  lumii (Capul Roca), întâlnirea cu oceanul, ploaia măruntă de toamnă, contactul cu alte persoane, diversitate culturală. Așteptările au fost pe măsură: curs care să corespundă nevoilor de formare și  o echipă de formatori bine pregătiți, gata oricând să ne ajute. Am depășit toate barierele, iar participarea la curs  a reprezentat o oportunitate pentru a dobândi competențe în abordarea nevoilor elevilor din medii defavorizate. Am  încercat să găsesc cele mai bune  soluţii pentru incluziunea acestora.

Obiectivele cursului au fost atinse: adaptarea  programelor şi a planificărilor şcolare; implementarea metodelor  și strategiilor însușite la curs; colaborare eficientă între membrii grupului; comunicarea,  conectarea și  integrarea într-un proiect internațional; înțelegerea corectă a dimensiunii educației incluzive; realizarea unor corelații care se stabilesc între societate, educație și incluziune.

Prin schimbul de bune practici,  am abordat la curs  noțiuni cheie ale educației speciale, incluzive: introducere în principiile și metodele de predare în educația incluzivă; implicarea în procesul de educație incluzivă: practici pedagogice incluzive; metode utilizate în educația de familie; realizarea unui program individual de educație incluzivă; managementul clasei cu educație incluzivă.

În cadrul cursului, o atenţie deosebită a fost acordată echipei multidisciplinare. Această echipă este formată din mai mulţi specialişti care colaborează în sprijinul elevilor cu nevoi speciale. Școala din mediul rural în care îmi desfășor activitatea nu dispune de o astfel de echipă de specialiști. Pe parcursul celor doi ani de implementare a proiectului  am avut o permanentă colaborare cu consilierii școlari la nivel de județ. Am adaptat planificarea în funcție de nevoile specifice ale elevilor și am elaborat multe PIP-uri (program de intervenţie personalizat). Ne-am întâlnit în cadrul atelierelor de lucru și am prezentat colegilor  metode și strategii abordate la curs.

Pentru a pune în evidenţă rolul acestei echipe am desfăşurat activităţi interdisciplinare, comune. Au fost prezenţi colegi, specialişti din mai multe arii curriculare. Am pus în aplicare diversificarea și adaptarea strategiilor de predare  pentru a îmbunătăți motivația elevilor. Aceștia au manifestat  interes și au  participat  toți  la activitățile incluzive desfășurate.

O altă  provocare au fost activităţile desfăşurate în perioada pandemiei (online). Am adaptat o serie de activităţi  la  scenariul roşu sau hibrid. Am  stabilit obiectivele  prioritare și am  găsit  resursele specifice pentru susținerea învățării și a incluziunii. Dintre activităţi menţionez: călătorie imaginară deasupra Europei, trasee turistice, folosirea hărților virtuale, aplicații on-line, jocul didactic, copacul diversității, steluța întrebărilor, roata aleatorie pe teme diverse,  aplicații practice în teren prin  observarea directă a  elementelor mediului   din orizontul local. Am  motivat  participarea activă a  tuturor elevilor.

Un beneficiu important îl reprezintă  îmbunătăţirea procesului  de predare-învățare și crearea unui mediu care  permite  accesul   la educaţie al tuturor copiilor. S-au evidențiat  relaţii bazate pe colaborare, înțelegere, comunicare. A crescut  gradul de  implicare  al cadrelor didactice, părinţilor  şi  al elevilor  în  viaţa școlii și în comunitate.

Acum, la sfârșitul celor doi ani, pot spune că am dobândit  o bună cunoaștere a problemelor legate de predare, învățare, integrare și incluziune. Am înțeles  faptul că pentru a obține rezultate bune trebuie să existe o bună colaborare între elevi, părinți, profesori, comunitate locală.

Bibliografie
Suportul de curs „Teaching Principles and Methods in Inclusive Education”, Portugalia, Braga, 04-10.11.2019, desfășurat în cadrul proiectului Erasmus+ , KA101 – Proiecte de mobilitate în domeniul educației școlare,  Educație incluzivă – educație pentru viitor, nr. referință: 2019-1-RO01-KA101-061952

* * *

Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conținutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenția Națională și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conținutul informației.

 

prof. Ecaterina Pițurlea

Școala Gimnazială Buică Ionescu, Glodeni (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/ecaterina.piturlea

Articole asemănătoare