Un „altfel” de feedback

Orice acțiune/ activitate a noastră are nevoie de validare. Feedback-ul are una dintre cele mai puternice influențe asupra învățării pentru că  are drept scop identificarea punctelor forte și punctele slabe și furnizarea de pași clari pentru îmbunătățire.
În prezent,  comunitatea educațională se confruntă cu  o creștere a violenței, mai ales cea verbală,  și a bullying-ului  în școli concomitent cu o banalizarea a fenomenului din cauza lipsei sau ineficienței strategiilor adoptate. O strategie simplă poate fi  cea de a  ne sprijini și  antrena  în a transmite mai puțin abrupt ce vrem să comunicăm folosind  abordarea în trei pași, de tip sandwich.

Metoda Sandwich de a oferi feedback este formată din trei componente: Laude, Critică și Laude. Așadar, ea de fapt este un feedback constructiv aflat între două părți agreabile.  Este dovedit că implică  sinele, feedback-ul devine eficient dacă este utilizată lauda ca o componentă necesară recepționării mesajului transmis, se „păcălește” creierul să accepte mai ușor așa zisa critică, astfel are mai multe șanse să genereze rezultate și să reducă violența.

Dar cum în educație nimic nu se obține ușor, trebuie exersat, iar programele „Școala Altfel” și „Școala Verde” constituie spațiu de antrenament generos.

Pentru a ne îmbunătăți feedback-ul și pentru a-l transmite cu încredere se impun câteva condiții:

  1. Să-l păstrăm  scurt, dar eficient
  2. Accentul să fie  pe punctele forte
  3. Identificăm zonele de îmbunătățire
  4. Să fie  specific și ofere sugestii practice
  5. Să-l încheiem cu o notă pozitivă

Un exemplu de șablon pentru un feedback constructiv oferit de profesor:

Este grozav …… (de exemplu, proiectul tău) creativ  tratat  despre cum să …… (subiect de activitate). Îmi place in mod deosebit modul în care ……  și cred că …… (descriere a unui aspect din proiect) va fi de folos. De asemenea, mi se pare foarte interesant modul în care… (descrierea unei părți specifice).

Cu toate acestea, consider că ….. (de exemplu, o activitate practică ar fi adus plus valoare) ar putea fi planificată și …… (de ex .ar putea fi incluse fotografii din desfășurarea ei). De exemplu, …… (se oferă sugestii practice).

O altă idee  bună ar putea fi ……. (se oferă sugestii practice). O astfel de activitate ar putea oferi ocazia de a..…. (explicați scopul sugestiei făcute).

Per total, apreciez munca,  felul în care ai gândit și organizat totul. Mulțumiri pentru împărtășire!

Bibliografie
revistacariere.ro/inspiratie/cover-story/cum-iti-submineaza-feedback-ul-abordarea-de-tip-%E2%80%9Esandwich%E2%80%9D/
www.sucitoruldeminti.ro/atelier-didactic/feedback-ul-in-clasa-de-elevi/
www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/

fcl.eun.org/novigado

 

prof. Marinela Hudișteanu

Școala Gimnazială Ștefan cel Mare, Botoșani (Botoşani) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/marinela.hudisteanu

Articole asemănătoare