Abandonul școlar – ultima fază a insuccesului școlar

Abandonul școlar este ultima faza a insuccesului școlar pe care îl poate înregistra un elev.  Insuccesul școlar se definește prin rămânerea în urmă la invățătură a unor elevi care nu reușesc să obțină un randament școlar la nivelul cerințelor programelor. Din această cauză, elevii nu vor reuși să se adapteze la mediul socio-profesional, la nivelul cerințelor acestuia și ale societății.

Sunt trei tipuri de cauze care generează abandonul școlar: cauze psihoindividuale, cauze pedagogice și cauze socio-familiare, iar pentru fiecare există mai multe contexte care le susțin.
Consider că cel mai mare impact îl are contextul social în care ne aflăm, acesta conducând frecvent la abandon școlar. Atitudinea negativă a unor elevi față de învățătură și muncă este urmarea lipsei motivație. Aceasta este cauzată de problemele familiei care nu întrezăresc o rezolvare din cauza lipsei unui loc de muncă, a banilor, a conflictelor generate de aceastea, dar mai ales atitudinea familiei față de școala și educația propriului copil.

Comunitatea școlară în care activez a analizat absenteismului și riscul de abandon școlar, iar pe baza raportului efectuat a propus o serie de demersuri pe care le-am aplicat și au dat roade în lupta împotriva acestor două fenomene din educație. S-a realizat un plan care a cuprins:

  • activități de identificare a copiilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar, urmate de măsuri de implicare a familiei în reabilitarea şcolară şi socială a elevului;
  • informarea imediată a părinților cu privire instalarea fenomenului de absenteism școlar;
  • discuții purtate, atât cu părinții, cât și cu copiii acestora de către psihologul/consilierul școlar;
  • înștiințări privind absențele înregistrate transmise către părinți, la fiecare sfârșit de semestru școlar;
  • organizarea unor lectorate cu părinții cu implicarea mediatorului școlar, a psihologului școlii, a preotului, a polițiștilor, a reprezentanților autorităților locale;
  • activități pentru îmbunătăţirea modului de relaţionare şi a comunicării părinţi – copii cu privire la consecințele în plan emoțional ale violenței asupra copiilor;
  • activități de sprijinirea copiilor pentru a face faţă dificultăţilor şcolare;
  • menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă pentru toţi elevii;
  • aplicarea unor metode de predare – învăţare atractive;
  • promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să experimenteze succesul.

De asemenea, s-a urmărit evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, celor care nu aparţin elitei.

În concluzie pe baza celor observate în comunitatea școlară pot spune că absenteismul și abandonul şcolar sunt fenomene cu cauze multiple, dar cele mai multe cauze sunt legate de problemele familiilor. Din cauza abandonului școlar tinerii sunt obligați să muncească „cu ziua”, fără a se putea angaja cu carte de muncă pe termen lung. Astfel se propagă mai departe starea de sărăcie în propriile familii și modelul părinților fără educație și fără perspectivă.

Eforturile școlii și ale asistentului social din comunitate sunt zadarnice fără colaborarea familiei, drept pentru care o primă condiţie a prevenirii absenteismului şcolar este aceea a sesizării din timp a primelor semne de manifestare ale fenomenului, urmate de foarte bună colaborare între școală, reprezentata de toate cadrele didactice și părinţii elevilor.

În tot acest proces continuu și consecvent de prevenire și combatere a abandonului școlar, cei trei piloni de acțiune, ȘCOALA – FAMILIA – COMUNITATEA trebuie să-și unească forțele pentru binele, dezvoltarea și bunăstarea generațiilor prezente și viitoare de elevi.

Bibliografie
1. Băban, Adriana, 2001, Consiliere educațională, Editura Ardealul, Cluj Napoca;
2. Holban, Ion, 1973, Orientarea școlară, Editura Junimea, Iași;
3. Jigău, Mircea, 2001, Consilierea carierei, Editura Sigma, București
4. Smărăndel, Alexandra, 2020, Abandonul școlar – Cauze și măsuri de prevenire. Online: https://www.dascalidedicati.ro/abandonul-scolar-cauze-si-masuri-de-prevenire/

 

prof. Geta Han

Școala Gimnazială Nr. 1, Limanu (Constanţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/geta.han

Articole asemănătoare