Studiu privind interesul elevilor pentru învățarea limbii franceze

Prezentul studiu are la bază  o analiză a rezultatelor unui chestionar aplicat unui număr de 100 de elevi , băieți și fete, cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, elevi care studiază la Colegiul Tehnic Ion Mincu din Tg-Jiu. Scopul microcercetării este  determinarea cauzelor care conduc la lipsa de interes a elevilor pentru  învățarea limbii franceze.

Grupul de elevi a fost ales în mod aleatoriu fără a ține cont de notele obținute de aceștia la limba franceză. Elevii au răspuns la următoarele întrebări:

1. Consideri că este necesar să  vorbești  minim 2 limbi străine în societatea actuală ?
2. Ordonează  următoarele limbi străine de la cea mai importantă la cea mai puțin necesară din punctul tău de vedere : chineză, italiană, engleză, spaniolă, franceză, germană.
3. Acordă o notă între 1 și 5  limbii franceze în funcție de interesul tău pentru studiul acestei limbi, 5 fiind cea mai mare notă.
4. Ai o  motivație scăzută pentru învățarea limbii franceze ?
5. Dacă ai răspuns da la întrebarea anterioară alege dintre următoarele răspunsuri primele 3 cauze care determină o  motivație slabă pentru studiul limbii franceze:
– Este o materie dificilă
– Cunoașterea limbii franceze nu îți va fi de folos în viitor
– Metodele tradiționale aplicate de profesori la ora de franceză
– Lipsa contextelor de utilizare  a limbii franceze
– Altele ………………

În urma interpretării rezultatelor obținute, s-au constat următoarele:

1. Toți elevii sunt de acord că este necesar să cunoască minim două limbi străine în societate actuală.
2. Cea mai importantă limbă pentru elevi este engleza, fiind urmată de germană, spaniolă, italiană, franceză, chineză.
3. 64 dintre elevii chestionați au acordat nota 1 limbii franceze, 15 elevi au acordat nota 2, 11 au acordat nota 3, doar 10 elevi acordând nota 4, fapt care evidențiază lipsa de interes a elevilor pentru studiul limbii franceze.
4. 75 dintre elevii chestionați au afirmat că au o motivație slabă pentru studiul limbii franceze
5. Principalele cauze identificate sunt metodele tradiționale aplicate de profesor la ora de limba franceză, lipsa contextelor de utilizare  a limbii franceze, dificultatea materiei.

Având în vedere rezultatele studiului realizat, trebuie să evidențiem că principala cauză a motivației scăzute o reprezintă metodele tradiționale utilizate de profesori la ora de limba franceză și nu lipsa de oportunități a elevilor de a utiliza franceza în viitor. Limbile străine sunt, fără îndoială, de prim ordin în formarea intelectuală a ființei umane, indiferent de locul de muncă şi ţara unde locuiește. Este una dintre cerinţele vieţii contemporane care nu poate fi concepută în absenţa unor mijloace eficiente de comunicare între oamenii de pe planeta.

În contextul Europei Unite a fost schimbat, de asemenea, statutul limbilor străine.  Un nou raport de forţe lingvistice şi culturale apare în fiecare zi şi, prin urmare, abordarea didactică trebuie  redefinită. Metodologia de predare a limbilor străine se modifică în mod constant. Profesorul de limba franceză  trebuie să se adapteze  permanent la progresul continuu al umanității. Profesorul de limba franceză nu mai este acelaşi acum cincizeci de ani şi chiar de 20 de ani.   Didactica limbii străine nu este  o știință exactă, ea evoluează  rapid propunând metode moderne, eficiente și realiste, dar în acelați timp adaptate nevoilor și așteptărilor elevilor moderni.

În concluzie, profesorul modern de limba franceză trebuie sa foloseacă tehnici și strategii moderne pentru a forma la elevi competențele cerute de Cadrul Comun European de Referință pentru Limbi. Metodele fondate pe abordarea comunicativă a predării limbii franceze propun utilizarea documentului autentic în toate formele sale în cadrul orei de limba franceză, astfel încât elevul să aibă contact cu situații reale de comunicare și să cunoască aspecte din viața de zi cu zi a francezilor.

 

prof. Mădălina Cucăilă

Colegiul Tehnic Ion Mincu, Tg-Jiu (Gorj) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/madalina.cucaila

Articole asemănătoare