Studiu privind eficiența materialului didactic în activitățile educative

Învăţarea cu ajutorul materialului didactic se va face ritmic şi progresiv, acest aspect constituind o constantă definitorie a noului sistem. Ţinând seama de rolul şi locul materialului didactic în realizarea unei învăţări matematice dinamice şi moderne am folosit diverse obiective.

Învăţarea cu ajutorul materialului didactic se va face ritmic şi progresiv, acest aspect constituind o constantă definitorie a noului sistem.

Ţinând seama de rolul şi locul materialului didactic în realizarea unei învăţări matematice dinamice şi moderne, îmi propun următoarele obiective:

 • Cunoaşterea principalelor aspecte psihopedagogice şi metodice privind învăţarea cu ajutorul materialului didactic;
 • Înţelegerea relaţiei dintre metodele şi mijloacele didactice si materialul didactic, ca o relaţie de interdependenţă.
 • Cunoaşterea şi utilizarea unui material didactic cât mai diversificat în vederea unei învăţări eficiente;
 • Determinarea rolului şi locului materialului didactic în progresul elevilor;
 • Înţelegerea folosirii materialului didactic ca parte operaţională, relaţionată cu metodele şi mijloacele didactice folosite, prin intermediul căreia elevul demonstrează abilităţi şi capacităţi specifice unei învăţări active;
 • Găsirea, descrierea şi prezentarea unei varietăţi de material didactic utilizat la clasele I – IV, în funcţie de alegerea metodologiei adecvate;
 • Dezvoltarea percepţiei, reprezentărilor şi capacităţii de explorare/investigare în cadrul unei învăţări active susţinute de materialul didactic corespunzător;
 • Înţelegerea conceptului de număr natural cu ajutorul unor elemente pregătitoare;
 • Formarea ideii de corespondenţă între mulţimi de obiecte, pentru clasificarea unor obiecte după formă şi/ sau culoare cu ajutorul exerciţiilor practice;
 • Analiza şi interpretarea validităţii materialului didactic folosit în procesul de învăţământ;
 • Demonstrarea rolului şi locului pe care îl are materialul didactic în procesul unei învăţări active şi moderne.
 • Manipularea obiectelor conduce rapid şi eficient la formarea percepţiilor accelerând formarea structurilor operatorii ale gândirii si de aceea consider că, îndeplinind aceste obiective, institutorul îşi va aduce contribuţia la dezvoltarea intelectuală a elevilor săi, precum şi la dezvoltarea celorlalte laturi ale personalităţii lor.
 • În cercetarea efectuată am pornit de la faptul că, în special în clasa I, învăţarea trebuie să se sprijine în mod permanent pe senzaţii şi reprezentări precise şi clare.

Pe parcursul timpului, în cadrul activităţilor întreprinse pentru această cercetare, am folosit o serie de metode, cea mai la îndemână dintre ele fiind metoda observaţiei.

„Ea constă în urmărirea intenţionată şi sistematică a unui obiect sau fenomen  în condiţiile obişnuite de existenţă si desfăşurare ale acestora ,cu scopul de a descoperii ceea ce este  esenţial.”

Metoda observaţiei însoţeşte toate celelalte metode, de aceea am folosit-o în toate etapele cercetării, ea oferind date suplimentare în legătură cu diverse aspecte ale fenomenelor investigate.

În folosirea observaţiei a fost necesară respectarea unor cerinţe specifice acestei metode:

 • elaborarea prealabilă a unui plan de observaţie, în care obiectivele urmărite au fost precizate clar;
 • stabilirea cadrului în care s-a desfăşurat observarea;
 • am creat condiţiile  necesare pentru a nu stânjeni desfăşurarea firească a fenomenelor vizate;
 • observaţiile au fost efectuate în condiţii şi împrejurări variate ,în scopul confruntării datelor obţinute;
 • am efectuat observaţia într-o perioadă de timp îndelungat, ştiind că dacă aş fi întreprins-o  într-un  timp  scurt, ar  fi  existat  riscul  ca  fenomenele care mă interesau să nu se manifeste în suficientă măsură, rezultatele cercetării devenind astfel neconcludente;
 • datele observaţiei le-am înregistrat imediat în fişa de observaţii, fără ca cei observaţi să ştie acest lucru.

Observaţia este singura metodă implicată întotdeauna în orice cercetare. Prin această metodă se asigură adunarea unui bogat material faptic.

O nouă metodă care a dat rezultate este experimentul. Metoda constă în provocarea planificată, conştientă, a unui fenomen. Aplicând această metodă, avem posibilitatea de a verifica cu precizie adevărurile obţinute pe calea observaţiei, existând şansa de a descoperii noi adevăruri, nedepistate încă.

prof. Valentina Stancu

Școala Gimnazială Petre Badea Negrași (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/valentina.stancu

Articole asemănătoare