Strategii de motivare a elevilor

Participarea activă a elevilor în cadrul orelor de curs este determinată în mare măsură de interesul acestora pentru disciplina de studiu. Cunoscând elevii, preferințele lor și modul în care aceștia învață cel mai bine, cadrele didactice pot proiecta activități de învățare atractive la care elevii participă cu plăcere și curiozitate pentru nou.

Pentru motivarea elevilor este util să avem în vedere aspecte precum:

  • formularea sarcinilor de învăţare în funcţie de stilul de învăţare al fiecăruia, astfel încât fiecare elev să lucreze, creându-se o atmosferă plăcută, destinsă în sala de clasă, eliminând răceala, tăcerea;
  • utilizarea  metodelor interactive care stimulează participarea efectivă a elevilor în activitate şi implicit la propria lor educaţie;
  • acordarea unei  atenţii sporite diferitelor tipuri de întrebări pe care le folosesc în timpul lecţiilor.

Întrebările nu trebuie să limiteze răspunsul elevului la simpla repetare a ceea ce s-a spus, întrebările trebuie să-l invite pe elev să creeze, să ghicească, să-şi imagineze, să anticipeze, să observe avantaje sau dezavantaje…toate acestea adâncesc nivelul de gândire şi de implicare al elevului şi îl învaţă că propriile lui idei sunt valoroase.

Pe scurt, aspectele care contribuie cel mai mult la motivarea elevului sunt:
– Entuziasmul cadrului didactic;
– Relevanţa materialului prezentat;
– Organizarea lecţiei;
– Nivelul potrivit de dificultate al materialului;
– Implicarea activă a elevilor în procesul instructiv-educativ;
– Diversitatea sarcinilor de învăţare;
– Relaţie potrivită între cadrul didactic şi elevi;
– Folosirea de exemple concrete şi lesne de înţeles.

O modalitate concretă de stimulare a motivaţiei pentru învăţare la micii şcolari este crearea unui panou cu titlul “Vreau să ajung la steluţe!” Am folosit un carton mare duplex, colorat pe care am realizat un tabel. În partea de jos a tabelului am lipit jetoane sau etichete cu numele elevilor.

Fiecare elev și-a ales un simbol (floare, inimioară, fluture, mașinuță etc) pe care l-a lipit în coloana sa. Simbolul ales va urca pas cu pas pe panou sau va coborî în funcţie de mai multe criterii: gradul de participare la lecţii; rezolvarea temelor; idei bune; disciplină; fapte exemplare: implicare în activităţi extrascolare; lectura suplimentară;; participarea la concursuri si olimpiade si multe altele. Când vor ajunge în partea de sus vor primi răsplată o steluţă si îsi vor reîncepe drumul de jos.

Folosirea panoului mi se pare un succes, copiii lucrează mai bine, au progresat vizibil, sunt mult mai implicați si atenți la ceea ce fac sau spun.

Bineînţeles că nu trebuie să rămânem doar la stadiul motivaţiei extrinseci, dar acesta este un pas pentru stimularea motivaţiei pentru învăţare. În acelasi timp, formez elevilor si capacitatea de autoevaluare, prin enunţarea criteriile după care se va urca sau coborî pe panou, iar elevii stiu să se autoaprecieze sau să-si evalueze colegii.

Bibliografie
Popenici, Șt., Fartușnic, C., Motivația pentru învățare. De ce ar trebui să le pese copiilor de ea și ce putem face pentru asta. Didactica Publishing House, București, 2009.

 

prof. Daniela Georgeta Coman

Liceul de Arte Margareta Sterian, Buzău (Buzău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.coman1

Articole asemănătoare