Științele naturii – interdisciplinaritatea lumii înconjurătoare

În condiţiile actuale, „lumea ştiinţei” trebuie înţeleasă în sens larg, dincolo de zidurile şcolii prin „experimentarea” unor situaţii cât mai reale din viaţă. Pentru acei elevi care vor să „experimenteze” adevăruri ştiinţifice, să descopere încrederea în propriile posibilităţi pentru a obţine rezultate semnificative prin efort personal, am continuat în anul şcolar 2019-2020  proiectul „Învățarea prin cooperare a științelor naturii”, care s-a dorit a fi  o legătură între noţiunile sedimentate la clasă şi interdisciplinaritatea lumii înconjurătoare.

Plecând de la interesul sporit al unor elevi faţă de fenomenele din natură şi dorinţa lor de studiere a acestora în laborator, prin care am încercat să stabilim şi să dezvoltăm relaţii de comunicare şi colaborare între elevii cu potenţial intelectual ridicat şi cei cu dificultăţi de învăţare din scoala noastră, cu vârsta de 14 – 18 ani, la disciplinele fizică, chimie, biologie şi geografie. Imaginația elevilor a fost cultivată constant, de la ştiinţific la practic,  găsind interdisciplinaritatea și transdisciplinaritatea ca fiind cea mai eficientă tehnică de învăţare în școala modernă românească.

Prin temele propuse, am stimulat dezvoltarea abilităţii elevilor de utilizare a cunoştintelor de fizică, chimie, geografie şi biologie, în scopul îmbunătăţirii calităţii mediului înconjurator, precum şi de valorificare a produselor naturale. În cadrul proiectului, am desfăşurat activităţi extraşcolare, instructiv-educative şi practice, în domeniul știintelor, cu  un număr de 30 de elevi, din clasele IX-XII, de la Liceul „Simion Mehedinți”, localitatea Vidra, iar obiectivele propuse de noi au fost:

1. Realizarea unei monitorizări continue a progresului elevilor la fizică, chimie, geografie si biologie.
2. Implicarea elevilor în realizarea unor lucrări practice, legate de studiul proprietăților plantelor din zona, precum si a fenomenelor din natura, care să-i ajute pe elevii mai slabi să înţeleagă mai bine, iar pe cei capabili de performanţă să-şi dezvolte spiritul de observare şi investigare, determinându-le interesul pentru cercetare.
3. Asigurarea cadrului de afirmare şi manifestare liberă a personalității elevilor prin activităţi competitive: expoziţii, mese rotunde, sesiuni de comunicări ştiinţifice ale elevilor, concursuri etc.
4. Dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă, prin activităţi de ecologizare şi protecţie a mediului, prin acţiuni de responsabilizare faţă de natură.
5. Completarea cunoştinţelor de biologie, fizică, geografie şi chimie, de la clasă, în vederea realizării performanţelor şcolare, dar şi pentru eliminarea rămânerilor în urmă a unor elevi.

Perioada de derulare a proiectului este de un an, iar echipa de profesori voluntari care coordonează   lucrările practice sunt cadre didactice din şcoala noastră, de specialitatea  fizică, chimie, geografie, şi biologie, cu abilităţi în dezvoltarea relaţiilor de comunicare şi colaborare între elevii cu potenţial intelectual ridicat şi cei cu dificultăţi de învăţare, precum şi în pregătirea acestora pentru concursuri şi olimpiade şcolare.

Activităţile  proiectului, în ordinea desfăşurării lor sunt: elaborarea planului de desfăşurare a proiectului şi cooptarea elevilor din echipe, achiziţionarea de echipamente necesare lucrărilor practice,  elaborarea fişelor de lucru pentru studiul fenomenelor fizice şi chimice implicate, cu grad variat de complexitate, în funcţie de nivelul fiecărui elev, potrivit echipamentelor utilizate,  desfăşurarea lucrărilor practice cu elevii, în şedinţe săptămânale cu durata de 2 ore/nivel, în perioada anului şcolar, în laboratorul de fizică-chimie/ biologie, al Liceului „Simion Mehedinți”, sau în natură, iar la final analiza activităţilor desfăşurate.

Dintre lucrările practice realizate de elevii noştri vom prezenta câteva:

  • Prepararea coloranţilor naturali şi utilizarea lor – elevii au extras coloranţi din diferite părţi ale unor plante şi arbori, din foi de ceapă albă, foi de ceapă roşie combinate cu flori de tei, scoarţă de stejar, scoaţă de păr, de corcoduş, de prun , de mesteacăn, de arin, de sfeclă roşire, de mentă, apoi au colorat bucăţi de dantelă pe care le-au folosit la confecţionarea unor mărţişoare ecologice.
  • Fructele şi legumele- surse de energie nepoluantă- în cadrul acestei lucrări au aplicat cunoştinţe studiate la fizică, la lecţia Curentul şi circuitul electric, realizând  diferite circuite electrice, alimentate cu tensiune electrică produsă cu ajutorul diferitelor legume şi fructe.   – Extractul de fructe de pădure, indicator acido-bazic- constă în prepararea extractului natural din afine şi mure, realizarea scării cromatice a indicatorului, prepararea hârtiei indicator, precum şi testarea caracterului acido-bazic al unor soluţii.
  • Studiul interacţiunilor electrostatice, lucrare în care elevii şi-au construit o balanţa de torsiune, care i-a ajutat să studieze fenomenele electrostatice.
  • Construirea unui barometru, sau a unui manometru din materiale reciclabile i-a ajutat pe elevi să-şi dezvolte creativitatea.

Elevii au capătătat  încredere în ei, au devenit mai  conştiincioşi şi mai conştienţi de importanţa studiului, şi-au propus  să obţină rezultate şi mai bune, au fost atraşi către performanţă. Activităţile propuse au respectat programa în vigoare de la disciplinele fizică, chimie, geografie şi biologie, realizându-se şi o  evaluarea a cunoştiinţelor teoretice şi practice acumulate la orele de curs.  S-a constatat că în grupul de elevi implicaţi în acest proiect, nu sunt corigenţi la fizică, chimie, biologie si geografie, interesul elevilor cu dificultăţi în învăţare a crescut în urma cooperării lor cu colegii capabili de performanţă, iar activităţile organizate prin program i-a ajutat să înţeleagă şi să aplice, în lucrări practice, cunoştinţele teoretice. În afara diplomelor acordate la fiecare activitate, elevii participanţi la proiect au legat prietenii, au acumulat cunoştinţe, o parte din aceştia au realizat un mic progres şcolar, iar alţii au obţinut performanţe în domeniul ştiinţelor, câştigând premii la diferite olimpiade şcolare şi concursuri.

 

prof. Gina Bordea

Liceul Simion Mehedinți, Vidra (Vrancea) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/gina.bordea

Articole asemănătoare