Proiect pe modelul ERR: Banul muncit

Folosind metode active în analiza textului „Banul muncit”, de Alexandru Mitru, i-am determinat pe elevi să descopere singuri mesajul textului, să-și exprime puncte de vedere proprii în legătură cu ce le-a plăcut și ce nu le-a plăcut în text, să aibă o opinie în legătură cu atitudinea personajelor din text. Am utilizat modelul ERR – evocarea, realizarea sensului, reflecție – pentru a construi o activitate de învățare pe strategie inductivă.

Activitatea s-a desfășurat la clasa a II-a, disciplina  Comunicare în limba română, la unitatea de învățare Familia. Tema activității circumscrie textul „Banul muncit”, de Al. Mitru, pentru a viza competența specifică 2.4. Exprimarea expresivă a ideilor în contexte familiare manifestând interes şi încredere în sine. Obiective operaționale urmărite în această activitate au fost formulate după cum urmează:
O1 – să facă predicţii pe firul epic al povestirii;
O2 – să găsească însușirile potrivite pentru cele două personaje: Iliuță și Petcu;
O3 – să identifice cele 7 cuvinte cheie din text;
O4 – să redea, în 4-5 enunțuri, conţinutul poveştii cu cuvinte proprii;
O5 – să argumenteze opinia legată de povestea „Banul muncit”.

I: Evocare

• Brainstorming: Elevii vor fi rugaţi să scrie tot ce le vine în minte atunci când aud cuvântul bani. Se va face apoi o categorizare a răspunsurilor în: utilizare, feluri de bani, efecte nedorite ale îmbogăţirii etc.

II: Realizarea sensului

• Tabelul predicțiilor: elevii vor citi povestea pe puncte. Ei vor face previziuni şi apoi vor citi textul ca să vadă dacă previziunile lor se confirmă.

Ce credeți că se va întâmpla?  De ce credeți asta?  Ce s-a întâmplat, de fapt?
– După citirea titlului
– După parcurgerea primului pasaj
– După parcurgerea celui de-al doilea pasaj
– Înainte de a citi până la sfârșit

• Jurnalul dublu: interpretarea textului se va realiza individual prin metoda Jurnalul dublu pe fragmente: fiecare elev va nota, la fiecare fragment citit, în partea stângă a paginii acele pasaje care l-au impresionat, iar în partea dreaptă vor comenta pasajul ales notând păreri, impresii, întrebări;

Idei (ce?) Motivaţia (de ce?)

• Reţeaua personajelor: notaţi 2-3 însuşiri ale celor două personaje (Iliuţă, Petcu)

III: Reflecţie

• Se va utiliza calculatorul pentru a identifica cuvintele cheie din text; cu ajutorul lor elevii vor avea de redat pe scurt conţinutul textului. Din tabelul cu litere scris pe calculator, ei vor găsi cât mai multe cuvinte care apar în text (elevii le vor selecta, colorându-le cu altă culoare) şi le vor scrie mai jos pe pagină.

A I L I U Ţ Ă B F O C V C P R
G A L B E N I A D E V A R U A
I O U N A M U N C A P E T C U

• Formularea/ explicarea unor învățături: Numai ce-i dobândit prin muncă are temeinicie!/ Numai ce-i câștigat cu cinste are preț!

Instrumente utilizate: calculator, coli mari de hârtie.
Metode: explicația, brainstorming-ul, metoda predicțiilor, jurnalul cu dublă intrare, conversația, jocul didactic, observația.
Modalități de organizare: individual, frontal, în grup.

Ca puncte tari, în urma susţinerii acestei activităţi, consider că elevii învaţă să formuleze judecăţi de valoare  şi să îşi exprime ideile, manifestând interes şi încredere în sine, iar cunoştinţele dobândite îi pregătesc pe elevi să manifeste interes față de munca adevărată. Consider, ca punct slab, resursa de timp – insuficientă (pentru unii copii) pentru atingerea tuturor obiectivelor.

Activitatea de învățare își regăsește aplicabilitatea la diferite discipline, prilejuind multiple deschideri către matematică și explorarea mediului (utilizarea banilor), arte (realizarea unor lucrări), dezvoltare personală – dezvoltarea unei atitudini pozitive față de adevăr și muncă.

 

prof. Anuța Roșca

Colegiul Național Pedagogic Regele Ferdinand, Sighetu Marmației (Maramureş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/anuta.rosca

Articole asemănătoare