Starea de bine în școala prin jocuri și activități (Curs Erasmus+)

În acest articol prezint câteva informații despre participarea mea,  în perioada 12-17 decembrie 2022, la cursul de formare „Finnish Approach to Pupil’s Wellbeing: How to Bring More Activity, Fun and Joy to Classroom”, desfăşurat în cadrul proiectului „Incluziune prin starea de bine”, număr de referinţă 2022-1-RO01-KA122-SCH-000075211. Proiectul „Incluziune prin starea de bine”, al cărui beneficiar este Școala Gimnazială Vulcana Pandele, este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, Acţiunea-cheie 1, în perioada 1 iunie 2022-31 iulie 2023.

La cursul „Finnish Approach to Pupil’s Wellbeing: How to Bring More Activity, Fun and Joy to Classroom” am participat la activităţi  şi jocuri  diverse: exerciţii de mindfulness, jocuri care integrează activitatea fizică, activități de tip outdoor, activităţi de dezvoltare socio-emoțională. Aceste activităţi au avut ca scop să ne familiarizeze cu modul de abordare a incluziunii și stării de bine din sistemul de educație finlandez.

Enumăr câteva exemple de jocuri și activități care îmbină activitățile statice cu cele dinamice și care aduc elevilor o stare de bine, atenție, curiozitate, bucurie și multă provocare.

Primul joc pe care îl voi descrie este jocul Scaunul rotativ. La acest joc participanții sunt așezați în cerc, în picioare și au în mână câte o imagine. În mijloc se află un scaun rotativ, pe care este așezat un alt participant. La semnal, scaunul se rotește, iar atunci când se oprește, participantul de pe scaun identifică/ recunoaște/ descrie/ imaginea din mâna celui din dreptul unde se oprește. Dacă este un răspuns favorabil, se ridică și îi ia locul cel cu imaginea. Dacă are un răspuns nefavorabil, rămâne în continuare pe scaun și repetă sarcina. Se continua jocul până se termină imaginile.

Al doilea joc este jocul analogiilor, un joc pentru dezvoltarea socio-emoțională. Pe o masa se află mai multe imagini ce reprezintă viețuitoare în diferite ipostaze/ medii de viață. Participanții își aleg, pe rând câte o imagine și exprimă cum se simt în diferite momente: în momentul activității, la serviciu/școală, acasă, făcând analogii între imaginea respective și sentimentele personale.

O activitatea interesantă care dezvoltă cunoașterea de sine și încrederea este Floarea PERMA – Ce te face să te simți bine? Fiecare participant are un desen ce reprezintă o floare cu 5 petale pe care se află scrise literele P, E, R, M, A – emoții pozitive, implicare, relații apropiate, sensul în viață, succesele. Individual, fiecare notează pe fiecare petală acțiuni/ sentimente corespunzătoare componentelor PERMA, după care, în perechi discută despre cele identificate, încercând să se găsească elemente comune.

Am prezentat aceste jocuri și activitatea deoarece în învățământul primar multe dintre aceste jocuri pot fi adaptate si utilizate la întâlnirea de dimineață, la clasa pregătitoare, în cadrul orelor de predare-învățare-evaluare. Aceste jocuri implică activ toți elevii, atmosfera de învățare este plăcută, ajută la dezvoltarea încrederii în sine și promovează auto și intercunoașterea.

Aceste jocuri și activitatea prezentate au avut un mare impact asupra elevilor deoarece au participat cu plăcere, au cooperat, au fost interesați de părerile colegilor și și-au exprimat părerea în legătură cu activitatea lor.

Bibliografie
• Suport de curs „Finnish Approach to Pupil’s Wellbeing: How to Bring More Activity, Fun and Joy to Classroom”, furnizor de curs: Europass Teacher Academy Finland, 12-17.12.2022, Finlanda

Disclaimer: Material realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene. Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

 

prof. Verina Ciobanu

Școala Gimnazială, Vulcana Pandele (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/verina.ciobanu

Articole asemănătoare