Stagii Erasmus+ de pregătire practică în Portugalia pentru elevi de la Colegiul Tehnic Traian Vuia din Oradea

„Formare profesională în context european prin dezvoltarea competențelor în industria ospitalității” este un proiect Erasmus+ care a oferit oportunitatea unor elevi de la filiera tehnologică, care studiază în domeniul Turism și alimentație la calificările Tehnician în hotelărie și Bucătar, să participe la mobilități în districtul Braga, Portugalia.
Scopul proiectului a fost de a facilita cooperarea interinstituțională la nivel european, în vederea creșterii calității educației oferite, prin dezvoltarea competențelor-cheie, profesionale și personale ale elevilor, într-un mediu de lucru real, în vederea sprijinirii și orientării lor către o carieră în industria ospitalității.

Proiectul a fost implementat pe o perioada de 24 de luni și a implicat 32 de elevi participanți la două mobilități de scurtă durată, pe parcursul cărora care și-au consolidat cunoștințele, valorificat și verificat prin practică, în cadrul hotelurilor și restaurantelor cu experiență pe piața turistică internațională, achizițiile dobândite în școală.

Pe parcursul stagiului de practică efectuat la organizațiile partenere, elevii au dobândit competențe de specialitate în realizarea preparatelor culinare, efectuarea rezervărilor, primirea clienților și au dezvoltat competențele lingvistice, sociale și interculturale necesare integrării pe piața muncii și adaptării la schimbările survenite în contextul socio-economic național şi internațional.

Proiectul Erasmus+ ”Formare profesională în context european prin dezvoltarea competențelor în industria ospitalității” a fost aprobat pentru finanțare în contextul programului Erasmus+, Acţiunea cheie 1 (KA1) – Proiecte de mobilitate, domeniul – Formare profesională (VET), în cadrul Apelului la propuneri 2020, cu numărul de referință 2020-1-RO01-KA102-079211.

Scopul proiectului: de a îmbunătăți nivelul de formare profesională al participanților, precum şi dezvoltarea personală a acestora prin participarea la stagii de pregătire practică în cadrul unor hoteluri și restaurante cu experiență pe piața turistică internațională și de formare a competențelor cheie şi tehnice necesare absolvenților la locul de muncă în vederea adaptării la schimbările survenite în contextul socio-economic național şi internațional.

Obiectivele proiectului:
1. Dobândirea abilităților, cunoștințelor, rezultatelor învățării prin derularea de activități practice într-un mediu de lucru european, care să sporească șansele de angajare.pentru 32 de elevi participanți la 2 mobilități;
2. Dezvoltarea competențelor profesionale, sociale și personale de comunicare, îmbunătățirea competențelor lingvistice și de incluziune socială

Parteneri externi: Associacao Intercultural Amigos Da Mobilidade, Barcelos, Portugalia; Apulia Praia Hotel, Apulia, Portugalia; Hotel Luso-Brasileiro, Povoa de Varzim, Portugalia; RVB Catering Unipessoal Lda, Manhente, Portugalia.

În perioada de implementare, decembrie 2020  – decembrie 2022, s-au derulat:

  • 2 mobilități de scurtă durată – 2 săptămâni;
  • 10 zile de activitate și 2 zile de călătorie la care au participat cursanți VET;
  • 2 mobilități cu durata de 2 săptămâni pentru însoțitori
  • o mobilitate cu durata 5 zile și 2 zile de călătorie la care a participat un cadru didactic din VET.

Mobilitățile au fost organizate în două fluxuri Vet-Short in companies, la care au participat 16 stagiari. Conținuturile învățării parcurse în stagiile de instruire practică au fost cuprinse în Acorduri de Învățare ECVET încheiate de către organizația de trimitere cu partenerii de primire din Portugalia și au vizat dezvoltarea de competențe și abilități relevante pentru locurile de muncă actuale și viitoare.

Participanții au beneficiat de transferul rezultatelor învățării dobândite în mobilitate prin ECVET și echivalarea perioadelor petrecute în străinătate cu pregătirea practică comasată iar un număr de 11 participanți din grupul țintă, cursanți VET care au finalizat studiile au avut recunoscute și incluse rezultatele învățării dobândite în mobilitate în Suplimentul Europass al certificatului de calificare.

Monitorizarea și mentoratul participanților au fost asigurate în timpul mobilităților atât de organizațiile de primire, prin tutorii de stagiu, cât și de organizația de trimitere, prin profesorii însoțitori și profesorul monitor.

Înainte de mobilitate, participanții din grupul țintă cursanți VET au beneficiat de pregătire lingvistică la clasă și pe platforma OLS, pregătire de specialitate, interculturală, pedagogică și de management al riscului. În timpul stagiului cu toții și-au îmbogățit competențele lingvistice de limbă engleză dar și orizontul de cunoaștere prin vizitele și excursiile organizate la obiective reprezentative pentru istoria, cultura și civilizația poporului portughez.

Validarea și recunoașterea rezultatelor învățării din timpul stagiului s-a realizat pe baza rezultatelor consemnate din teste, fișe de lucru, caiet de practică și probă practică. Notele obținute în timpul mobilității reflectă însușirea competențelor, abilităților rezultatelor învățării înscrise în Certificatul de Mobilitate Europass și în Contractul de Învățare în concordanță cu cele menționate în SPP-urile pentru domeniul Turism și alimentație, calificarea Tehnician în hotelărie, respectiv Bucătar.

Participanții la mobilitate au apreciat că stagiul de practică realizat în Portugalia le va facilita desfășurarea activității într-un mediu concurențial internațional deoarece a contribuit atât la formarea lor profesională, cât și personală, dezvoltându-le abilitățile sociale, adaptabilitatea, acceptarea, toleranța, capacitatea de autoevaluare realistă. Experiența Erasmus+ a fost o poveste remarcabilă despre asimilare, implicare, prietenie şi curaj, care i-a maturizat şi îmbogățit profesional şi spiritual.

 

prof. Silvia Mateaș

Colegiul Tehnic Traian Vuia, Oradea (Bihor) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/silvia.mateas

Articole asemănătoare