Noi experiențe educaționale prin programe europene. Proiectul „Merg la școală, reușesc!”

Iniţiativele europene privind calitatea educaţiei evidenţiază o serie de direcţii în care vor evolua sistemele de educaţie şi formare profesională în viitoarele decenii, direcţii stabilite prin consens la nivelul instituţiilor europene şi internaţionale.

Noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014 – 2020, ERASMUS+, aduce numeroase oportunităţi de învăţare pentru tineri şi adulţi, în toate sectoarele educaţiei: învăţământ preuniversitar, educaţia adulţilor, învăţământ universitar, formare profesională şi tineret.

Implicarea şcolilor în dezvoltarea de proiecte educaţionale este direct corelată cu dezvoltarea competenţelor resursei umane şi creşterea calităţii actului educativ.

Astfel, în perioada 4-8 iunie 2018, împreună cu alte trei cadre didactice de la Școala Gimnazială Mănești – Dâmboviţa, am primit burse de formare profesională, cu scopul de a spori calitatea procesului educativ prin consolidarea relaţiei şcoală-familie şi am participat la cursul de formare cu titlul Social communication in school: methodologies, instruments and techniques to work with parents and involve them in school and educational contests, desfășurat în orașul Reggio Emilia din Italia. Această mobilitate a avut loc în cadrul proiectului ″Merg la școală, reușesc !″, implementat de către Școala Gimnazială Mănești prin programul Erasmus+, acțiunea KA1, număr de referinţă 2017-1-ROo1-KA101-035896, domeniul educație școlară.

Cursul a beneficiat de trei formatori de excepție, Lisa Vescogni, Mariachiara Canovi, Emanuela Pedrinelli, coordonatori de proiecte educaţionale europene. La acest stagiu de formare au participat 8  cadre didactice din România (4) şi Irlanda (4).

Obiectivele cursului au fost:

  • Atragerea/implicarea colaborării și participării părinților în viața școlii;
  • Îmbunătățirea relațiilor cu părinții și a stilurilor de comunicare;
  • Managerierea situațiilor dificile cu privire la elevi;
  • Îmbunătățirea aptitudinlor sociale și de comunicare;
  • Promovarea conștiinței interculturale;
  • Îmbunătățirea cunoștințelor lingvistice.

Obiectivul final a fost identificarea și împărtășirea bunelor practici care pot fi implementate la nivel local.

Sesiunile de curs au fost constructive, iar participanții la curs au conturat idei despre sistemele educative din ţările de proveniență și au prezentat aspectele esențiale, elementele ce dau unicitate fiecărui sistem educațional în parte cu exemple de bună practică în ceea ce privește soluțiile proprii la problemele comune cu care se confruntă sistemele educative europene.

Cursul a fost deosebit de interesant și a respectat întocmai programul stabilit de organizatori. Astfel, după activitățile de ice-breaking s-au adus în discuție diverse subiecte precum: conturarea situației actuale din propria instituție cu aspectele ce trebuie îmbunătățite și cu diverse elemente specifice, cooperarea cu părinţii (facilităţi/dificultăţi), stiluri de comunicare cu părinţii, gestionarea situaţiilor dificile cu părinţii, consilierea parentală etc.

Au fost desfășurate mai multe activități:
1. Sesiunea de bun venit – prezentarea participanților și a formatorilor.
2. Vizita culturală în Reggio Emilia.
3. Dezbateri/ateliere de lucru pe teme ca: participarea părinților în viața școlii,
cooperarea părinților cu școala, stiluri de comunicare în relația cu părinții, reguli de comunicare eficientă cu părinții, consilierea parentală.
4. Evaluarea cursului și planul de diseminare, masa festivă.

Cei trei traineri au demostrat o bogată experiență în domeniul sistemului de calitate din mediul școlar prin consolidarea şcoală-familie și de asemenea în prezentarea suportului de curs, reușind să creeze o atmosferă placută și distinsă, să capteze atenția participanților cu elemente inedite și interesante și să-i implice pe toți în activități practice inedite. În cadrul workshopuri-lor metodele de lucru au fost variate și activ-participative, s-au folosit tehnici moderne de aplicare în practică și de sintetizare a cunoștințelor transmise, iar tipurile de activități au antrenat toți cursanții, evidențiind stilul lor inovator. S-au folosit materiale PPT și videoclipuri cu informații relevante despre cooperarea şcolii cu părinţii şi consolidarea acestei relaţii,  fiecare element fiind exemplificat și analizat. De asemenea, participanții au fost antrenați în dezbateri, fiind provocați să-și prezinte opinia sau să propună soluţii pentru crearea unui plan de acțiune în vederea îmbunătăţirii parteneriatului şcoală-familie în situații concrete.

Activităţile practice s-au desfășurat în echipe, de fiecare dată existând un alt criteriu de formare a grupurilor și a antrenat toți participanții, care au fost entuziasmați de provocările lucrului în echipă, pentru învățarea și dezvoltarea competențelor legate de consilierea parentală. A fost un curs interesant, cu activități atractive și inovatoare, care pot fi adaptate și aplicate în lectoratele cu părinții. Tehnicile de lucru abordate la curs au fost diverse și moderne: studii de caz, ”pălăriile gânditoare”, ”balonul cu aer cald”, brainstorming-ul, ”urmele pașilor”, managementul emoțiilor, exerciții de spargere a gheții, exerciții de energizare, ”cercurile rupte”etc. Activitățile variate au provocat participanții, solicitând stimularea creativității pentru găsirea unor soluţii inedite la situațiile de lucru prezentate.

Materialele oferite de organizatori au fost bogate în conținut și bine realizate. La finalul cursului s-au trasat concluzii pertinente și s-au evaluat prezentările pe care participantii le-au realizat la absolvirea cursului.

Fiecare participant la curs și-a prezentat țara, orașul și școala de proveniență, oferind, astfel, informații despre propriile sisteme educaționale, ceea ce a contribuit la înțelegerea diversității tradițiilor și culturilor Europei, a diversității predării și învățării în școlile din Europa, a diversității sistemelor de calitate europene în educație. Am avut astfel posibilitatea să împărtășim bune practici cu alte cadre didactice din alte țări europene, să consolidăm competențele lingvistice, sociale și culturale, să descoperim metode și stiluri noi de comunicare interactivă, să identificăm și să găsim soluții, pentru depășirea dificultăților de comunicare și relaționare cu elevii și părinții.

Cursul și-a atins toate obiectivele propuse, participanții și-au îmbunătățit competențele și abilitățile profesionale, dar și pe cele personale, stabilind legături și viitoare colaborări cu profesori din țările participante. De asemenea, participanții au beneficiat de dialog, interacţiune şi formare multiculturală ce vor fi consolidate în procesul de predare – învăţare – evaluare prin noi abordări şi strategii inovatoare ale actului educaţional.

Concluzia este că, prin participarea la acest curs, relațiile cu părinții vor fi îmbunătățite, că implicarea acestora în viața școlii contribuie la crearea unui climat favorabil colaborării, facilitând evoluția educațională a elevilor și prevenind absenteismul și abandonul școlar.

prof. Simona-Mariana Drăgăescu

Școala Gimnazială Mănești (Dâmboviţa) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/simona.dragaescu

Articole asemănătoare