„O școală europeană, o școală pentru fiecare!” – proiect Erasmus+. Diseminarea primei mobilități desfășurate la Florența, Italia, în decembrie 2019

Actul educațional trebuie privit fără constrângeri, astfel încât toți elevii să se simtă confortabil la clasă. Barierele din școli trebuie să dispară, iar resursele aplicate la clasă trebuie să fie flexibile, astfel încât toți elevii să înregistreze progrese.

Începând cu 2 septembrie 2019, timp de un an, în Școala Gimnazială Nr. 6 Suceava se derulează Proiectul Erasmus + pentru formarea personalului “O școală europeană, o școală pentru fiecare!”, cu numărul de referință 2019-1-RO01-KA101-061711.

Proiectul este finanțat de Comisia Europeană, grantul obținut fiind în valoare de 20 440 de euro. El are ca scop principal îmbunătățirea calității actului educațional prin instruirea personalului didactic în centre de formare europene, în vederea facilitării și gestionării mediilor incluzive, folosind cele mai bune strategii diferenţiate, nonformale, pentru stimularea motivaţiei faţă de învăţare a elevilor.

Primul curs de formare al proiectului, ”Designing Inclusive Educational Environments – ERASMUS+ SE.1.DEIE”, a avut loc în perioada 09-14 decembrie 2019, la Florența, Italia, acumulându-se cunoștințe legate de proiectarea mediilor educaționale inclusive în vederea realizării unei școli inclusive prin adoptarea strategiilor de personalizare a procesului instructiv-educativ, prevenirea eșecului școlar și includerea tuturor elevilor într-o formă de școlarizare.

Grupul a fost format din patru cadre didactice, Roibu Daniela Florentina- coordonatorul de proiect, Voinescu Camelia, Voinescu Dan și Duțuc Mirela Magdalena. Organizatorul cursului, Dimitris Zisimos, cetățean cipriot, le-a oferit servicii de consultanță și dezvoltare profesională la standarde internaționale în ceea ce privește promovarea educării şi participării tuturor copiilor la învăţământul de masă.

În acestă perioadă de mobilitate, cadrele participante au înțeles că educația incluzivă poate fi privită ca un proces de consolidare a capacității unui sistem educațional de a ajunge la toți elevii din comunitate.

Prin activitățile desfășurate, materialele prezentate și prin discuțiile purtate, formatorul a transmis cunoștințe clare legate de abordarea educației incluzive la clasă.

Luni, 9 decembrie 2019, toți cursanții au prezentat școala de unde provin și au enumerat așteptările de la acest curs. Au aprofundat cunoștințele legate de modelele sociale și individuale, respectiv medicale ale dizabilităților.

Marți, 10 decembrie 2019, s-a discutat despre  diversitate și s-au identificat barierele din calea participării și învățării care apar în școli. De asemenea, s-au menționat resursele pentru susținerea elevilor care întâmpină probleme de învățare și pe cele pentru susținerea elevilor cu dizabilități . Discuțiile de grup și activitățile practice de lucru individual și în echipă i-au ajutat pe cursanți să înțeleagă faptul că actul educațional trebuie privit fără constrângeri,  astfel încât toți elevii să se simtă confortabil în școli. Barierele din școli trebuie să dispară, iar resursele aplicate la clasă trebuie să fie flexibile, astfel încât toți elevii să înregistreze progrese.

Miercuri, 11 decembrie 2019, s-a discutat despre elaborarea priorităților de dezvoltare și planificarea intervențiilor pentru susținerea diversității (de exemplu, adaptări curriculare, proiectarea lecțiilor diferențiate etc.). S-au prezentat diapozitive, filme demonstrative iar activitățile practice, individuale și în echipă, i-au ajutat pe cursanți să înțeleagă mai bine cum trebuie să identifice și să stabilească prioritățile de dezvoltare ale școlii din care provin și cum trebuie să proiecteze lecțiile în vederea susținerii diversității.

Joi, 12 decembrie 2019, am făcut cunoștință cu practici de învățare alternativă, cu tehnici, materiale și instrumente de evaluare asociate pentru a revizui dezvoltarea. S-au prezentat ca model diferite lecții în care practicile alternative însoțite de materialele și instrumentele de lucru se armonizau perfect, făcând facilă învățarea. Apoi, cursanții au lucrat individual și pe grupe, aplicând cele învățate.

Vineri, 13 decembrie 2019, s-a insistat pe utilizarea TIC în mediul școlar incluziv pentru a sprijini toți elevii în învățare. Acest mijloc favorizează progresul școlar, toți elevii fiind implicați în activitățile școlare prin intermediul sarcinilor diferențiate. De asemenea, colaborarea în cadrul comunității școlare (profesori, elevi, părinți/ îngrijitori) este deosebit de importantă, stabilindu-se astfel un cadru de valori incluzive în centrul căruia se  sprijină participarea și dezvoltarea elevilor în sistemele școlare durabile.

Sâmbătă, 14 decembrie 2019, s-au purtat discuții legate de cursul desfășurat și dacă acesta a transmis informațiile necesare în vederea proiectării unui mediu educational incluziv. S-au evaluat competențele dobândite și s-au înmânat certificatele de curs. Din punct de vedere cultural, a avut loc o excursie în care s-au vizitat împrejurimile Florenței și nu numai. Dintre toate obiectivele vizitate, orașul Siena ne-a impresionat în mod deosebit, pentru arhitectura sa spectaculoasă și pentru îmbinarea armonioasă dintre elementele noi și cele vechi.

Mai exact, participând la acest curs, cele patru cadre participante, menționate mai sus, și-au îmbunătăți cunoștințele despre:

  • Modele sociale și individuale / medicale ale dizabilităților;
  • Diversitatea, identificarea barierelor în calea participării și învățării care apar în școli și resurse pentru sprijinirea elevilor;
  • Elaborarea priorităților de dezvoltare și a planificării intervențiilor pentru susținerea diversității (de exemplu, adaptări curriculare, proiectarea lecțiilor diferențiate);
  • Practici de învățare alternative, tehnici, materiale și instrumente de evaluare asociate pentru a revizui dezvoltarea;
  • Utilizarea TIC pentru a sprijini pe toți elevii în setări incluzive;
  • Colaborarea în cadrul comunității școlare (profesori, elevi, părinți / îngrijitori) pentru a stabili un cadru de valori incluzive și pentru a sprijini participarea și realizarea elevilor în sistemele școlare durabile.

Pregătirea a avut loc în limba engleză, cadrele didactice având posibilitatea de a-și exersa și îmbunătăți cunoștințele de limbă, precum și vocabularul legat de locul de muncă.

Astfel, întorși de la curs, cei patru participanți se simt pregătiți să utilizeze tehnici reflectorizante, cum ar fi „Index pentru incluziune”, să dezvolte planuri de intervenție printr-o serie de activități (de exemplu, studii de caz, activități practice) menite să îmbunătățească participarea, învățarea și realizarea unei educații inclusive pentru toți elevii, în special pentru copiii defavorizați, inclusiv cei cu nevoi educaționale speciale și cei migranți, favorizând astfel incluziunea socială.

„A fost o experiență deosebită în care calitatea educației și sprijinul organizațional au fost la înălțime!” – prof. Daniela Florentina Roibu – coordonatorul de proiect

 

prof. Daniela Florentina Roibu

Școala Gimnazială Nr. 6, Suceava (Suceava) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/daniela.roibu

Articole asemănătoare