Specificul predării în învățământul primar

Predarea este o componentă a instruirii care constă în dirijarea învățării elevului în  vederea realizării anumitor obiective educative (Bîrzea C. 1978). După spusele lui Neacșu I. în 1990 predarea este un lanț de interacțiuni a unui conținut bazat pe o relație subiect-obiect din care elevul obține o experiență personală și socială. Însă Dumitriu Gh, Dumitriu C în 2003 definește predarea ca un act de comunicare pedagogică eficientă realizat prin operații complementare de definire, expunere, explicare, demonstrare.

O abordare modernă a predării o face IlieV.în 2003 și Iurea C. în 2005 și definește predarea ca activitate de comunicare , de transmitere a informațiilor, de prezentare a materiei de învățat de către profesor  , deasemenea predarea semnifică acea interacțiune organizată  și reglată, astfel încât să fie realizate funcțiile de transmitere a cunoștințelor, de coordonare, facilitare și control a efortului de învățare depus de elevi.

Abordarea modernă a problematicii predării implică următoarele aspecte (Iurea C. 2005):  îmbină instruirea cu formarea , în concordanță cu finalitățile stabilitea  ; induce un proces real de învățare dacă îi motiveză pe elevi să se implice în activități didactice variate; presupune provocarea schimbărilor în comportamentul elevilor; se bazează  pe utilizarea unor comportamente de predare, conform aspectului normativ și prescriptiv; exprimă caracterul programat, intenționat organizat al comunicării cunoștințelor; stabilește interacțiuni, fiind proces bazat pe relațiile profesor-elev; este un proces prescriptiv și normativ, ceea ce necesită o particularizare a normelor , regulilor și principiilor pedagogice în elemente practice de transmitere/însușire a unor valori ; este o problemă de management, deoarece presupune acțiuni precum organizarea condițiilor, coordonarea intervențiilor elevilor, luarea deciziilor; vizează alternarea prezentării de fapte, modele, idei, cu sarcini date elevilor sau utilizarea unor mijoace de învățământ; este un proces secvențial și reversibil, în funcție de nivelurile de înțelegere a elevilor. Deci predarea se află în interacțune cu învățarea și evaluarea.

Specificul  predării în învățământul primar se realizează:

  • la nivelul obiectivelor contribuie la realizarea obiectivelor specifice finalităților educative ale învățământului primar;
  • prin raportare la conținuturi sunt adecvate vârstei și capacității de înțelegere a școlarilor dar în același timp fac parte din preocupările acestei vârste (școala, familia, munca, anotimpurile, datinile și obiceiurile , comportarea civilizată, etc;
  • din perspectiva documentelor curriculare predarea disciplinelor se realizează conform cerințelor programei pentru învățământul primar;
  • în plan metodologic unde accentul cade pe utilizarea metodelor activ-participative;
  • în cadrul activității de proiectare un rol important îl deține captarea atenției, pentru a dezvolta interesul și curiozitatea elevilor pentru noul conținut, pentru a-i motiva față de studiu.

Bibliografie selectivă
Psihopedagogie Liliana Sacară, Iulia CristinaDumitriu,  Alma Mater 2007.

 

prof. Cornel Finaru

Școala Gimnazială Corbasca (Bacău) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/cornel.finaru

Articole asemănătoare