Și noi putem! (Mobilități Erasmus+)

Și noi putem… și putem atât de frumos și bine, apreciați  fiind  în țară, dar mai ales de către partenerii și colaboratorii străini întâlniți în timpul mobilităților! Proiectele Erasmus+ sunt o experiență inedită pentru elevii cu CES, dar foarte utilă pentru viitorii absolvenți ai C.S.E.I. ”Sfânta Filofteia” Ștefănești. Ne aflăm la a doua experiență de acest fel, vom continua pe acest drum, în beneficiul elevilor noștri, dar și al cadrelor didactice, pentru că experiențele dobândite aduc plus valoare prin acumulare de cunoștințe, experiențe noi personale și profesionale.

Centrul Școlar de Educație Incluzivă ”Sfânta Filofteia”, Ștefănești implementează proiectul cu nr. 2021-1-RO01-KA121-VET-000021073, în cadrul Programului ERASMUS+, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET).

Școala noastră deține acreditare Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în domeniul Formare profesională VET, fiind singura unitate de învățământ special din județul Argeș, care implementează proiecte Erasmus+ VET.  Această acreditare ne oferă șansa de a implementa mai multe proiecte, de a derula mai multe mobilități, astfel încât un număr mare de elevi și profesori să aibă oportunitatea de a se dezvolta pe toate planurile: social, profesional, personal.

Proiectul cu nr. 2021-1-RO01-KA121-000021073 este finanțat de Comisia Europeană și se derulează pe o perioadă de 15 luni, între 01.09.2021 și 30.11.2022. Partenerul nostru a fost Associação Terras Lusas Movimentos Europeus, Barcelos, Portugalia. Scopul proiectului este de a asigura pregătirea profesională a elevilor din învățământul profesional special prin stagii de pregătire practică VET de calitate, care îi vor ajuta să se dezvolte, crescând astfel angajabilitatea și adaptabilitatea lor.

Grupul țintă format din 7 elevi cu nevoi speciale din învățământul profesional special, domeniul mecanică, calificarea lăcătuș mecanic prestări servicii, a participat la stagiul de pregătire  practică în orașul Barcelos, Portugalia în perioada 28.05.2022 – 18.06.2022. Elevii au desfășurat pregătire practică pe o perioadă de trei săptămâni, în compania de primire InoxSeralharia. LDA, Barcelos, Portugalia, stagiul fiind de 90 de ore. Activitățile desfășurate în proiect (filetare manuală interioară și exterioară, asamblare a pieselor prin nituire, prin filet, activități de polizare și găurire) au fost adaptate nevoilor de formare și particularităților psihopedagogice ale elevilor și specifice conținuturilor modulelor de CDL ale claselor.

Elevii au fost îndrumați, supravegheați de tutore și profesorii însoțitori pe toată durata mobilității. Cunoștințele, competențele și abilitățile practice dobândite pe parcursul stagiului de către elevii participanți au fost evaluate de către tutorele de stagiu. La finalul stagiului, elevii participanți au primit documentul Europass Mobility și certificatul de participare. Pe toată durata mobilității, elevii au respectat normele de igienă și de siguranță la locul de muncă specifice pandemiei, au fost atenți, responsabili și interesați, fiind apreciați și felicitați de partenerii noștri.

Pe durata mobilității, elevii au beneficiat de condiții deosebite de cazare și masă, fiind oaspeți la Casa do Monte din Barcelos, un superb conac din secolul trecut. Pe lângă programul de formare profesională, elevii au participat la un program cultural bogat care a constat în excursii la Porto, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Oceanul Atlantic, Braga, Lisabona. În orașul Porto au  mers într-o croazieră cu vaporul pe fluviul Douro, având ocazia să admire numeroase repere turistice: Podul Luis I, Mănăstirea De Serra Do Pilar, orașul vechi și au socializat cu alți elevi din România, Polonia și Cehia.

În urma proiectului Erasmus+, elevii C.S.E.I. “Sfânta Filofteia” și-au dezvoltat competențele profesionale, de comunicare în limba engleză, de socializare, de îmbunătățire a stimei de sine și a autonomiei personale.

Altă componentă a proiectului, a constat în participarea a trei cadre didactice care predau discipline VET, la cursul de formare INCLUSIVE EDUCATION THROUGH OUTDOOR TEACHING, oferit de furnizorul de formare EuroCompetent, Trogir, Croația. Profesorii au participat la activități de tip ateliere interactive, activități outdoor, au conceput planuri de lecție  prin implementarea abordărilor și metodelor moderne, și-au îmbunătățit propriile abilități de comunicare în limba engleză, abilități IT prin implementarea de noi instrumente web și aplicații, abilitățile interculturale și sociale prin participarea la grupuri internaționale și vizitarea țării gazdă.

Principalele beneficii aduse de participarea elevilor cu nevoi speciale și a profesorilor la proiectele Erasmus+, după observațiile și analizele făcute în cadrul întâlnirilor de diseminare, sunt:

  • dezvoltarea interesului pentru emancipare și educație permanentă;
  • promovarea toleranței și înțelegerii între copiii cu diferite deficiențe sau de origine socio-culturală și etnică diferită;
  • creșterea calității serviciilor educative, terapeutice și a contribuției acestora la dezvoltarea personală a elevilor și a comunității;
  • formarea unor absolvenți autonomi și responsabili, în măsură să ia decizii privind propria carieră și să se integreze activ și constructiv în grupuri sociale diferite: familie, mediu social, societate în general.

 

prof. Monica Petre

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Sfânta Filofteia, Valea Mare, Ștefănești (Argeş) , România
Profil iTeach: iteach.ro/profesor/monica.petre1

Articole asemănătoare